Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 Nikah 12 al mujadalah ayat 11 13 Jihad 14 cinta 15 matahari 16 Dua masa 17 hutang 18 dosa 19 surah al-maidah ayat 8 20 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 21 Ikhlas 22 Berdebat 23 ALI IMRAN 159 24 sabar 25 al-mukminun+ayat+34 26 Aliimram+ayat+105 27 puasa 28 al isra ayat 7 29 Al-Imran (3 : 130) 30 miskin 31 Ar Rahman 32 Al-Imran ayat 130 33 al ahzab ayat 21 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 maryam 36 surat+al+imranayat+110 37 Ta ha+ayat+14 38 Saba 13 39 Kafir 40 surat al imran ayat 185 41 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 42 ilmu 43 al isra ayat 36 44 al a'raf ayat 52 45 Jika allah menganugerahi rahmat 46 Perubahan zat 47 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 48 Laut 49 al imran 50 Gelap 51 aL IMRAN AYAT 2 52 ibrahim ayat 7 53 Gunung 54 al qashash ayat 77 55 al-baqarah ayat 168 56 iman 57 al-mujadalah ayat 11 58 al-imron ayat 110 59 Rezeki 60 Dimana dia akan mati 61 al bayyinah ayat 5 62 surah al hadid ayat 57:3 63 Surah al-imran ayat 77 64 menyapih 65 Hud ayat 5 tema apa 66 annisa ayat 12 67 QS. IBRAHIM AYAT 37 68 Al-Muzammil ayat 20 69 perempuan 70 khusyu 71 Mencela pemberian 72 yusuf 73 surah al Maun beserta terjemahan 74 Surah Taha ayat 5 75 Hadits Muslim Nomor 2314 76 ali imran 77 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 78 Matahari mengelilingi bumi 79 atap terpelihara 80 surat al-an'am ayat 59 81 berserah diri 82 arah 83 AL Hasyr ayat 7 84 AL Baqarah ayat 286 85 al baqarah ayat 269 86 ar rahman 19 87 Qs. Maryam 33 88 ali imran : 92 89 Surat al mujadalah ayat 11 90 dalil hidayah 91 maryam ayat 30-35 92 muslim 93 surah al maidah ayat 96 94 Yusuf ayat 103 95 Metode pendidikan 96 Susah payah 97 Al-A'râf ayat 20 98 Tentang kematian 99 Kurang ilmu 100 al+maidah+ayat+ 83

Hasil pencarian tentang Putus+asa

yaitu berupa kekayaan dan kesehatan (kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya pastilah dia menjadi putus...asa) merasa putus asa dari rahmat Allah (lagi tidak berterima kasih) sangat mengingkari-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya perasaan bangga dan putus asa merupakan tabiat manusia....Dan jika ia ditimpa kesusahan seperti sakit dan kemiskinan, mereka putus asa dari rahmat Allah.
Berputus asa dari rahmat Allah merupakan dosa yang besar....Ia terbagi menjadi dua: (1) Putus asa orang-orang kafir, di mana mereka meninggalkan semua sebab yang...dapat mendekatkan mereka kepada rahmat Allah, (2) Putus asa para pelaku maksiat karena banyaknya dosa...yang mereka lakukan sehingga membuat mereka berputus asa....Biasanya putus asa terjadi karena tidak mengenal siapa Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 49
Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus
penolong kalian kaum yang Allah murka terhadap mereka) yaitu orang-orang Yahudi (sesungguhnya mereka telah putus...asa terhadap negeri akhirat) yakni dari pahala akhirat, padahal mereka meyakini adanya hari akhirat;...kepada Nabi saw. padahal mereka mengetahui, bahwa Nabi saw. itu adalah benar (sebagaimana telah berputus asa...orang-orang kafir) yang kini berada (dalam kubur) yaitu orang-orang kafir yang telah mati terkubur, telah putus...asa dari kebaikan akhirat.
Ibrâhîm menjawab, 'Aku tidak akan pernah putus asa dari kasih sayang Allah....Sebab, hanya orang-orang sesat yang tidak mengerti keagungan kekuasaan-Nyalah yang berputus asa dari
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 13
Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah...berada dalam kubur berputus asa.
Padahal mereka sungguh dalam keadaan putus asa dan bingung sebelum turunnya hujan.
Yusuf dan saudara sekandungnya) artinya carilah berita tentang keduanya (dan jangan kalian berputus asa...) putus harapan (dari rahmat Allah) dari rahmat-Nya (Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah
-deskripsi"> Ketika ia sudah putus asa dari rahmat Allah.

kesehatan dan lain-lainnya (dan jika ia ditimpa malapetaka) berupa kemiskinan dan kesengsaraan (dia menjadi putus...asa lagi putus harapan) dari rahmat Allah.
Pada hari ketika kiamat telah datang, orang-orang kafir merasa putus asa untuk membela diri mereka.
Mereka putus asa dari keselamatan.
Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa...atau Laa Taqnathuu; sebagian ahli qiraat ada yang membacanya Laa Taqnuthuu; artinya janganlah kalian putus...asa (dari rahmat Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 77
bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus...asa.
kepadamu dengan benar) dengan sungguh-sungguh (maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa....") putus harapan.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 23
Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 9
manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus...asa lagi tidak berterima kasih.
Sesungguhnya Nûh memohon kepada Kami ketika telah merasa putus asa menghadapi kaumnya.
kemudian memohon kepada Tuhannya dengan mengadukan kaumnya yang sangat ingkar, ketika telah merasa putus...asa karena mereka tidak beriman, bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang layak mereka terima.
kedua ini berfungsi mengukuhkan makna lafal yang sama dengan sebelumnya (benar-benar telah berputus asa...) putus harapan akan turunnya hujan.
lagi dengan siksaan yang pedih seperti kelaparan dan kematian di dunia, mereka menjadi bingung dan putus...asa dari segala kebaikan, dan tidak menemukan jalan keluar.
mereka ditimpa kesulitan yang disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka perbuat, tiba-tiba mereka merasa putus...asa dari kasih sayang Allah.
kabar gembira kepadanya berupa kedatangan seorang anak, yaitu Ishâq, meskipun istrinya mandul dan sudah putus...asa untuk mendapatkan anak.
ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia) tidak percaya pada Alquran dan adanya hari berbangkit (mereka putus...asa dari rahmat-Ku) surga-Ku (dan mereka itu mendapat azab yang pedih) yakni azab yang menyakitkan.
terdapat (azab yang keras) yaitu perang Badar tempat mereka terbunuh (tiba-tiba mereka menjadi berputus asa...) putus harapan dari semua kebaikan.
Maka dari itu, kesedihan yang dialami Ya'qûb tidak mampu membuatnya putus asa bahwa kedua anaknya yang...Jangan berputus asa terhadap sifat kasih sayang Allah yang pasti akan mengembalikan mereka kepada kita...Sebab, sesungguhnya yang berputus asa terhadap kasih sayang Allah hanyalah orang-orang yang ingkar dan
(Dan Dialah Yang menurunkan hujan) yakni air hujan (sesudah mereka berputus asa) putus harapan dari turunnya
Ketika orang-orang yang berdosa itu merasa putus asa untuk mendapatkan keringanan dari siksaan yang pedih
Allah kemudian memuliakannya dengan memberikan kepadanya keturunan yang saleh, pada saat-saat ia hampir putus...asa.