Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 12 orang anak Yakub 4 an-nur ayat 58 5 Hijrah 6 ghaib 7 al baqarah ayat 30 8 Yusuf 108 9 rezeki 10 menggauli+binatang 11 Tauhid asma wasshifat 12 zakat 13 menunggu 14 bahasa arab 15 tafsir surat al-an'am ayat 160 16 al qashasah ayat 26 17 Ayat tentang batasan pergaulan 18 kisah nabi syuaib 19 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 20 ilmu 21 al hadid ayat 20 22 jin+petir+qs 23 shalat 24 demi masa 25 sabar 26 keterangan 27 Manusia 28 Takdir 29 Hadis Ibnu Majah 1934 30 al baqoroh ayat 124 31 ali imran 159 32 luqman ayat 14 33 haji 34 Bohong 35 surat al kafirun ayat 6 36 Larangan mengikuti tradisi lokal 37 al baqarah ayat 16 38 Surat an-nisa ayat 1 39 Al-An'am ayat 82 40 Al-Mutaffifin ayat 1-3 41 surat annas 42 an nisa ayat 29 43 petir qs 44 Milik 45 hud ayat 114 46 Al Hasyr ayat 7 47 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 48 al-Baqarah ayat 279: 49 takwa 50 al quran 51 Al-Luqman ayat 13 52 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 53 maidah ayat 6 54 Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' Al Bahrani] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Al Musayyib] bahwa [Abu Hurairah] berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ' 55 surat al araf ayat 180 56 asy-syu'ara ayat 214 57 tujuan hidup 58 Hadist tentang aqiqah 59 Yusuf 60 Khalifah 61 Surat Al-Maidah: 2) 62 Prof yunus uns 63 maryam 64 akal 65 amal perbuatan 66 q.s yunus ayat 3 67 ar-rahman+ayat+20 68 al baqarah ayat 233 69 Al+isra+ayat+23 70 Hadist abu daud 2437 71 at - takatsur ayat 8 72 ibrahim 44 73 Berdebat dengan cara yang baik 74 memanfaatkan waktu 75 seytan+petir+qs 76 surah al fath ayat 10 77 Bersyukur 78 Hadist+hidup kembali 79 ghofir+ayat+44 80 Surat hud 81 Ayat 15 82 surat thaha ayat 8 83 al ahzab ayat 59 84 al isra ayat 32 85 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 86 basuh 87 Surat Thoha ayat 13-14 88 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 89 Malaikat 90 ghaffir ayat 44 91 iblis+petir+qs 92 al baqarah ayat 45 93 al isra ayat 23 94 1934 hadis Ibnu majjah 95 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 96 ar-rahman 97 keluarga 98 junub 99 surah tentang bersabar 100 Hadits qudsi tentang taubat

Hasil pencarian tentang Penjual+dalam+melayani+pembeli+

Anak-anak muda yang tidak pernah tua turut serta dalam kegembiraan berkeliling melayani mereka....Jika kamu melihat pelayan-pelayan muda itu begitu cepat dan tangkas berkeliling melayani mereka, kamu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sempurnakanlah takaran jika kalian menakar untuk pembeli. Timbanglah dengan neraca yang adil.
(Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan) telah dijelaskan (kepada mereka) sehingga...mereka mengetahui tempat-tempat tinggal mereka dalam surga itu dan mereka telah mengenal istri-istri...mereka dan telah mengenal pelayan-pelayan yang akan melayani mereka tanpa membutuhkan petunjuk lagi.
(Jadilah engkau pemaaf) mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan jangan membalas...mengerjakan makruf) perkara kebaikan (serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh) janganlah engkau melayani
-deskripsi"> Yang melayani mereka....

-deskripsi"> Yakni karena indahnya dan bertebarannya mereka melayani.

-deskripsi"> Yakni anak-anak muda yang menjadi pelayan mereka bolak-balik melayani mereka...dengan khamr di dunia dari berbagai sisi, warnanya putih dan rasanya lezat sebagaimana diterangkan dalam
Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian....Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 58
yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam...Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain).
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 24
Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang disediakan untuk melayani mereka.
Mereka dikelilingi oleh dua anak yang selalu muda yang siap melayani mereka dengan membawa ceret dan
Mereka dikelilingi oleh dua anak yang selalu muda yang siap melayani mereka dengan membawa ceret dan
Ia juga memiliki istri-istri yang sangat cantik dan baik yang menggabung antara keindahan luar dan dalam...sehingga membuat hati senang, di samping dikelilingi para pelayan yang selalu melayani permintaannya...Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari neraka.

-deskripsi"> Anak-anak muda ini melayani dan memenuhi kebutuhan mereka (penghuni surga
-deskripsi"> Istrinya, yaitu Sarah berdiri melayani mereka.
(Dan istrinya) yakni istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah (berdiri) melayani mereka (lalu dia tersenyum
Kalian dipaksa melayani mereka untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kasar dan sulit.
masih menentangmu mengenai agama itu setelah kau jelaskan bukti dan alasan, jangan lagi kau teruskan melayani
kalangan orang-orang yang merdeka dan belum mengetahui perihal kaum wanita (sebanyak tiga kali) yaitu dalam...menemui kalian tanpa izin (selain dari tiga waktu itu) yakni sesudah ketiga waktu tadi, sedangkan mereka (melayani...(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang semua urusan makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam mengatur
khawatir kalau-kalau Quraisy tidak menepati janjinya lalu memerangi mereka, padahal kaum muslimin tak mau melayani
Besi itu biasanya terdapat dalam komponen unsur kimia lain seperti dalam oksida, sulfida (sulfat), zat...Sejumlah kecil besi murni juga terdapat dalam batu meteor besi....Dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan....Dan dari situ, besi memegang peranan penting dalam proses penembusan dan peran biologis dalam jaringan...Tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah tertentu yang harus dipenuhi dari sumber apa saja.
Sesungguhnya manusia mempunyai tabiat selalu tergesa-gesa dalam menghukumi apa yang terjadi pada manusia..., dalam segala ucapan dan perbuatan....Manusia biasanya tergesa-gesa dalam menyeru kepada kejahatan sebagaimana halnya dalam menyeru kepada...Juga biasanya tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah agar diturunkan bala kepada siapa yang menyulut
(Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat) dalam keadaan bersemangat...atau pun dalam keadaan tidak bersemangat....Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...keadaan lemah atau baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kekurangan.
(Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan) dalam kebinasaan, mereka akan terbunuh...di dunia (dan dalam neraka) neraka yang besar nyalanya....Maksudnya, kelak di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala.
sekali-kali takkan dapat berlaku adil) artinya bersikap sama tanpa berat sebelah (di antara istri-istrimu) dalam...(Sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung) kepada wanita yang kamu kasihi itu baik dalam soal giliran...(Dan jika kamu mengadakan perjanjian) yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran (dan menjaga diri...dari berbuat kecurangan (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadap kecenderungan yang terdapat dalam...hatimu (lagi Maha Penyayang) kepadamu dalam masalah tersebut.
Bisa juga sabar dalam arti yang lebih luas, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam...menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima taqdir Allah yang cukup pedih serta sabar dalam menerima...

-deskripsi"> Mereka bersandar kepada Allah dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan
(Sesungguhnya bilangan bulan) jumlah bulan pertahunnya (pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam...Kitabullah) dalam Lohmahfuz (di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya) bulan-bulan tersebut...yang empat tersebut (agama yang lurus) artinya agama yang mustaqim (maka janganlah kalian menganiaya dalam...Karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan dalam bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar lagi...Menurut suatu penafsiran disebutkan bahwa dhamir fiihinna kembali kepada itsnaa `asyara, artinya dalam
Dia tidak mempunyai sekutu dalam penciptaan makhluk dan dalam keberhakan-Nya untuk disembah....Allah, Tuhanku, memerintahkan aku untuk selalu ikhlas memurnikan ibadah, baik dalam pengesaan Allah maupun...dalam amal perbuatan.
Janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sehingga kamu dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan...--baik dalam pandanganmu sendiri maupun dalam pandangan orang lain--terhina, binasa dan dijauhkan dari
Bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diperintahkan dalam setiap waktu, terutama sekali...ketika nama Beliau disebut, dalam shalat setelah tasyahhud, takbir kedua dalam shalat janazah, masuk...dan keluar masjid, dalam qunut witir, pada siang dan malam Jum’at, setelah mendengar azan, dalam dzikr...pagi dan petang, dan sebelum berdoa, dan duduk di suatu majlis (sebagaimana diterangkan dalam beberapa...Demikian pula dalam khutbah dan mukaddimah (pengantar).