Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 penyakit 10 zakat 11 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 12 an nisa ayat 58 13 lokasi yang memudahkan 14 at taubah ayat 105 15 Rezeki 16 al+ikhlas 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 at taubah ayat 60 19 Berfikir+positif 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 al+lail+ayat+1-2 22 sombong 23 Al maidah ayat 48 24 Hikmah 25 Bumi bulat 26 Jibril 27 saba 16 28 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 29 Jihad 30 Pengertian dalil kitab 31 al baqarah ayat 188 32 al+hijr+22 33 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 34 Al Baqarah ayat 2 35 AS+SAJADAH+AYAT+6 36 Lalai 37 yusuf 69 38 yusuf ayat 111 39 dalil+kitab+injil 40 Samiri 41 Menyelam 42 Injil 43 Sakit 44 at tahrim ayat 6 45 surat+thaha+ayat+125 46 al hujurat ayat 13 47 Hadis kitab zabur 48 surat+thaha+ayat+126 49 hadits kitab taurat 50 dalil+kitab+Zabur 51 al maidah ayat 2 52 al-A’raf+ayat+204 53 an nisa ayat 1 54 Melindungi 55 Ali Imran 159 56 Hadist kitab Zabur 57 Ayat ayat larangan zina 58 anjing 59 Zina 60 hr+muslim+288 61 motivasi kera 62 an+nisa+ayat+29 63 ath-thalaq+ayat+2 64 al+baqoroh+ayat+185 65 almaidah ayat 48 66 Al-Hajj ayat 29 67 Lebah 68 Amat penipu 69 al-ma'arij+ayat+29-30 70 al baqoroh ayat 247 71 millah ibrahim 72 katakanlah 73 Bentuk bumi bulat 74 al hijr 9 75 tafsir surat adzariyat ayat 56 76 Hadits Abu Daud Nomor 2936 77 Tipu daya 78 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 79 al jumuah ayat 9 80 Surat An Naas ayat 6 81 HR Ibnu majah 149 82 Allah runtuhkan sebahagian langit 83 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 84 mereka tetap tidak akan beriman 85 tanah 86 Tajwid+surat+al+anbiya 87 ali imran 42 88 al imran 139 89 Angin 90 saba 13 91 Usaha 92 surat annisa ayat 29 93 ali+imran+110 94 singa 95 surat ghafir ayat 49 96 hujan 97 an nahl ayat 125 98 tangan 99 an-nisa+ayat+160 100 an nisa ayat 5

Hasil pencarian tentang Pertolongan+

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 192
Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya...sendiripun berhala-berha]a itu tidak dapat memberi pertolongan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina...atau pertolongan yang kuat dan tidak dapat dikalahkan.
Adapun berhala-berhala yang kalian minta pertolongan kepada mereka selain Allah tidak akan dapat memberikan...pertolongan itu pada kalian, juga pada diri mereka sendiri.
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 1
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 172
(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 3
dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 74
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
(Dan) Dia memberikan kepada kalian nikmat (yang lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah...Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman) yaitu berita tentang mendapat pertolongan
(Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan) Artinya kami beribadah...hanya kepada-Mu, seperti mengesakan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepada-Mu dalam
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 5
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 45
Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 18
merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir (akibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan...kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya.
Pada hari ketika harta yang dikeluarkan dan pertolongan anak keturunan tidak berguna lagi.
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah...berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar) artinya selalu melimpahkan pertolongan-Nya
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 5
Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya.
Wahai Muhammad, jangan mengira bahwa pertolongan Kami akan datang terlambat!...Sebaliknya, pertolongan Kami dekat sekali dan pasti. Sebelummu, Kami telah mengutus sejumlah rasul....Saat itu, kebijaksanaan Kami menentukan bahwa pertolongan Kami tidak segera datang kepada mereka....Kemudian, ketika jiwa mereka mulai goncang dan mulai merasakan putus asa, datanglah pertolongan Kami.
Maka hendaknya kalian jangan mencari pertolongan selain pertolongan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 65
Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Kami.
Maka, ketika Kami menyiksa orang-orang kaya dan hidup mewah, mereka goncang dan berteriak meminta pertolongan
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 41
seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan
(Apabila telah datang pertolongan Allah) kepada Nabi-Nya atas musuh-musuhnya (dan kemenangan) yakni kemenangan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 214
bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan...Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
(Dan berhala-berhala itu terhadap mereka tidak dapat) terhadap para pengabdinya (memberikan pertolongan..., dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan) tidak dapat mencegah
Orang-orang musyrik menyembah tuhan-tuhan selain Allah dengan harapan agar tuhan-tuhan itu dapat memberikan pertolongan
Sampai- sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang bersamanya, berkata, "Bilakah pertolongan Allah...Saat itu Allah menepati janji-Nya dan mengatakan kepada mereka bahwa pertolongan itu sudah dekat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 44
Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak.
diungkapkan-Nya pada ayat berikut ini, yaitu, (yaitu, 'Sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan
Kemudian Dzû al-Qarnain berjalan lagi sambil memohon pertolongan Allah.
pengganti dari lafal berikut fi'ilnya; asalnya adalah wa'adahumullaahun-nashra; artinya Allah menjanjikan pertolongan...kepada mereka (Allah tidak akan menyalahi janji-Nya) yakni pertolongan itu (tetapi kebanyakan manusia