Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali+imran+190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 ali imran 190 7 al ahzab ayat 59 8 Q.S. Qaaf (50) : 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al A'raaf 179 11 yusuf 12 ayat kursi 13 qaaf ayat 16 14 Al-A’raaf 179 15 ali imran 190-191 16 Al maidah ayat 90 17 qaaf 16 18 Sedekah 19 surat Al-A'Raaf ayat 179 20 al imran ayat 190-191 21 al hujurat ayat 13 22 Al-A’raaf (7):179 23 ali+imran+190+191 24 Al Imran 190 25 Ali Imran 26 luqman ayat 20 27 al maidah ayat 1 28 Al-Hujurat ayat 10 29 Surah+al ikhlas 30 al qaaf ayat 16 31 AL-BAQARAH AYAT 30 32 ali imran 190 191 33 al baqarah ayat 22 34 an-Nisa ayat 58 35 Al ahzab ayat 21 36 sabar 37 ali imran ayat 159 38 at taubah ayat 60 39 Ali-imran ayat 190-191 40 ali imran ayat 190-191 41 al-maidah ayat 90 42 Az-Zukhruf ayat 32 43 Al-A’raaf 44 al baqarah ayat 165 45 al-maidah ayat 2 46 At-Taubah ayat 105 47 al+maidah ayat 90 48 Surat Fatir ayat 28 49 qaaf ayat 50 50 al+qasas+ayat+50 51 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 52 al-a'raf ayat 179 53 al baqarah ayat 195 54 surat al araaf 179 55 al-hujurat ayat 13 56 Surat Al-An’am: 162 57 al maidah ayat 2 58 surat al baqarah ayat 165 59 Al hujurat ayat 10 60 Q.S Al-Qashass ayat 84 61 Rahmat 62 ali imran 191 63 Ali-Imran 64 AL IMRAN 125 65 QS.+Al-A’raaf+(7):179 66 Muhammad 15 67 a'raaf 68 at tahrim ayat 6 69 Luqman+33 70 ZINA 71 al imran ayat 130 72 doa nabi adam 73 surah al–baqarah ayat 183 74 surah+al+isra'+ayat+58 75 ali imran 103 76 menciptakan manusia 77 Ali Imran+ayat+159+ 78 al hasyr ayat 7 79 surat al a'raaf ayat 179 80 Adam 81 al hijr 9 82 Al imran 83 al baqarah ayat 275 84 Al-A'Raaf ayat 179 85 Al Baqarah ayat 43 86 Enam 87 Kaya 88 an nisa ayat 29 89 al araaf ayat 179 90 Al imron ayat 102 91 al hadid ayat 25 92 Al hujurat ayat 9 93 ali+imran+ayat+190 94 at-taubah+ayat+71 95 Kami mudahkan alqur'an 96 Dekat 97 Al maidah ayat 6 98 Ali-Imran Ayat 102 99 Arti surah Al adiyst ayat 6 100 Al MU'MINUN AYAT 14

Hasil pencarian tentang Petunjuk

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 56
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi...petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima...petunjuk.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 17
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 16
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka...dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
(Untuk menjadi petunjuk) sebagai petunjuk (dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir) sebagai peringatan
(Itulah) agama yang mereka diberi petunjuk kepadanya (petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk
Katakanlah, "Tuhan telah memberikan petunjuk-Nya kepada kami dan menuntun kami kepada hujjah- Nya....Adakah yang lebih baik petunjuk dan hujjahnya daripada Allah?...Sungguh kami tidak akan tunduk kepada selain Allah dan tidak akan mengikuti kecuali petunjuk dan tuntunan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 178
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang
Tetapi, sayang, mereka tidak mau menerima petunjuk kenabian itu....Perumpamaan bagi mereka adalah bagaikan orang buta, dan kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang...Kebutaan penglihatan adalah seperti kebutaan mata hati, kedua-duanya tidak dapat menerima petunjuk....Orang yang buta tidak dapat menerima petunjuk yang berbentuk materi, dan orang yang sesat tidak dapat...menerima petunjuk yang bersifat maknawi.
(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang
Ia adalah (petunjuk) yang memberi petunjuk agar tidak sesat (dan berita gembira untuk orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 12
Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,
Maka, kalau mereka tidak mau menerima petunjuk, engkau tidak perlu merasa sedih....Allah akan memberi petunjuk kepada kaum lain selain mereka....Kami tidak menurunkan petunjuk itu khusus untuk mereka....Petunjuk itu tidak lain hanyalah sebagai pelajaran dan nasihat bagi semua makhluk yang diciptakan Allah
Wahai Rasul, sesungguhnya kamu sangat berhasrat untuk memberi petunjuk kepada kaummu, tetapi kamu tidak...Allahlah yang memberi petunjuk keimanan kepada orang yang dapat menerima dan memilih petunjuk di antara...yang tiada bandingannya, tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam barisan orang-orang yang diberi petunjuk
(Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai...pengganti petunjuk (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka) bahkan sebaliknya mereka merugi, karena...(Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk) disebabkan perbuatan mereka itu.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 37
Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk
Di sinilah Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk, memberikan kabar gembira dan...Akan tetapi yang mengambil faedah dari petunjuk-petunjuk itu hanyalah orang-orang yang beriman yang telah...diberi petunjuk untuk memutuskan apa yang diperselisihkan....Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang mencari kebenaran, asalkan mereka ikhlas mencarinya
Orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan
(Adapun Kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk) yaitu Kami telah menjelaskan kepada mereka...jalan petunjuk (tetapi mereka lebih menyukai buta) artinya, lebih memilih kafir (daripada petunjuk itu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 76
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.
pengikut mereka dengan mengatakan, "Tidak benar jika kami merintangi jalan kalian untuk mendapatkan petunjuk...Pada dasarnya kalian memang lebih memilih jalan kesesatan daripada petunjuk."
(Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi) supaya ia mendapat...hidayah (tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui)...yakni mengetahui (orang-orang yang mau menerima petunjuk).
(Sebagian) dari kamu (diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah) (dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 17
Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan...) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 88
Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 32
menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk...sesudah petunjuk itu datang kepadamu?
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 3
dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 79
Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 38
Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak
(Atau datang saatnya seseorang berkata, "Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku) untuk mengerjakan...ketaatan sehingga aku mendapat petunjuk (tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa") yakni orang-orang