Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 an nisa ayat 29 6 Al hujurat ayat 9 7 ali imran 103 8 zakat 9 al baqarah ayat 285 10 Al+hujurat+ayat+13 11 tentang kurban 12 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 13 al baqarah ayat 177 14 al qalam ayat 4 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 al mujadalah ayat 11 17 pendidikan 18 saba 15 19 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 20 Ali imran 21 talak 22 angin 23 maryam 24 at tahrim ayat 6 25 ali imran 159 26 al isra ayat 23 27 al baqarah ayat 30 28 tolong menolong 29 ibrahim ayat 7 30 al hajj ayat 7 31 an nisa ayat 63 32 Rumah 33 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 34 ali imran 104 35 Al baqarah ayat 229 36 yunus ayat 3 37 Pendidikan islam sebelum menikah 38 surat+38+ayat+72 39 Surah Al Maidah ayat 15-16 40 al maidah ayat 8 41 luqman ayat 12 42 surat al araf ayat 54 43 hawa 44 an nisa ayat 59 45 al hujurat ayat 13 46 Yusuf 87 47 Ar rahman 48 al mujadilah ayat 11 49 al-hujurat ayat 9 dan 10 50 al-a'raaf+7 51 makanan haram 52 Waktu 53 miskin 54 beriman kepada allah 55 Muslim itu bersaudara 56 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 57 ali imran 190 58 al baqarah ayat 285 59 at taubah ayat 60 60 Cahaya Allah 61 Alat pembelajaran 62 luqman 17 63 al+isra+ayat+23 64 an nisa ayat 58 65 hati bani adam 66 surah al maidah ayat 8 67 Ali imran 60 68 yusuf 111 69 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 70 Matahari di bawah arsy 71 upah 72 Surah ibrahim 73 muhammad 36 74 Melupakan jasa orang 75 surat al baqarah 30 76 al hijr 19 77 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 78 Tentang fenomena alam 79 ali imran 18 80 Besi 81 al+maidah+ayat+122 82 al ahqaf ayat 29 83 amanat 84 ar rad ayat 11 85 Al ahzab ayat 56 86 iman kepada malikat 87 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 88 at-tahrim ayat 6 89 Pendusta 90 Terbit 91 tilawah per ayat 92 Surah as saba' ayat 44 93 Materi pendidikan islam 94 Memuaskan hati 95 kurban 96 Surah+as+saba'+ayat+44 97 al imran 98 an-nisa ayat 3 99 tujuan pengjaran dan pendidikan 100 adam

Hasil pencarian tentang Sebaik-baik+orang+di+antara+kamu+adalah+orang+yang+belajar+Al+Qur’an+dan+mengajarkannya

(Di sana) kelak di hari kiamat (pertolongan itu) kalau dibaca Al-Walaayah artinya pertolongan, dan kalau...dibaca Al-Wilaayah artinya kerajaan (hanya dari Allah Yang Hak) kalau dibaca Al-Haqqu menjadi sifat...dari lafal Al-Walaayah dan kalau dibaca Al-Haqqi menjadi sifat dari Lafzhul Jalalah atau Allah (Dia adalah...sebaik-baik Pemberi pahala) lebih baik daripada pahala selain-Nya seandainya ada yang dapat memberi...pahala (dan sebaik-baik Pemberi balasan) lafal 'Uqban atau 'Uquban artinya balasan bagi orang-orang Mukmin
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Adalah kamu) hai umat Muhammad dalam ilmu Allah swt....(sebaik-baik umat yang dikeluarkan) yang ditampilkan (buat manusia, menyuruh kepada yang makruf dan melarang...Sekiranya Ahli Kitab beriman, adalah ia) yakni keimanan itu (lebih baik bagi mereka....Di antara mereka ada yang beriman) misalnya Abdullah bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya (tetapi kebanyakan...mereka orang-orang yang fasik) kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya....Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran..., maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah....Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk...) artinya makhluk yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 58
Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah...akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga)....Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 7
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 30
Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?"...Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik....Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 44
Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak....Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan.
Dikatakan kepada orang-orang yang beriman dan menjaga diri dari perkataan, perbuatan dan keyakinan yang...Dengan begitu mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik....Allah akan mengaruniai orang-orang yang berbuat baik kehidupan yang baik di dunia dan ganjaran yang lebih...baik di akhirat jika dibandingkan dengan yang telah mereka terima di dunia....Sungguh, sebaik-baik tempat di akhirat adalah tempat orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
(Kemudian Kami wariskan) Kami berikan (Kitab itu) yakni Alquran (kepada orang-orang yang Kami pilih di...antara hamba-hamba Kami) mereka adalah umatmu (lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka...sendiri) karena sembrono di dalam mengamalkannya (dan di antara mereka ada yang pertengahan) dalam mengamalkannya...(dan di antara mereka ada -pula- yang lebih cepat berbuat kebaikan) di samping mengamalkan Alquran,...juga mempelajarinya, mengajarkannya dan membimbing orang lain untuk mengamalkannya (dengan izin Allah
Dan orang-orang yang meninggalkan kampung halaman untuk meninggikan agama demi mendapatkan perkenan Allah..., lalu terbunuh di medan perang atau meninggal di atas tempat tidur, mereka akan diganjar oleh Allah...dengan ganjaran yang paling baik....Dia adalah sebaik-baik yang memberikan pahala yang banyak.
(Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa) yang memelihara diri dari kemusyrikan ("Apakah yang...Orang-orang yang telah berbuat baik) karena beriman (di dunia ini mendapat pembalasan yang baik) yakni...kehidupan yang baik....(Dan sesungguhnya kampung akhirat) yakni surga (lebih baik) daripada kehidupan dunia berikut semua isinya...(Dan sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa) adalah surga itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 197
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu...akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan...Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya....Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang...yang berakal.
Jika ada sekelompok orang di antara kalian yang beriman kepada kebenaran yang aku bawa dan ada sekelompok...lain yang tidak beriman, maka tunggulah sampai Allah menetapkan hukum-Nya di antara dua kelompok tersebut...Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 40
Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu....Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
(Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah) jalan ketaatan kepada-Nya, yaitu berhijrah dari Mekah...Madinah (kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang...baik) yakni rezeki di surga....(Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki) Pemberi rezeki yang paling utama.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 173
(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan...: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka...", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong...kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 49
Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad);...tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini....Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
(Ini adalah kehormatan) bagi mereka, yaitu mendapat pujian yang baik di sini....(Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa) antara lain adalah termasuk mereka (benar-benar disediakan...tempat kembali yang baik) nanti di akhirat.
(dan laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah buat wanita-wanita yang keji pula) sebagaimana yang...yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita...Maksudnya, hal yang layak adalah orang yang keji berpasangan dengan orang yang keji, dan orang baik berpasangan...dengan orang yang baik....(Bagi mereka) yakni laki-laki yang baik dan wanita yang baik itu (ampunan dan rezeki yang mulia) di surga
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik....Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)...(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita...yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar...ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 136
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai..., sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
(Dan jika mereka berpaling) dari keimanan (maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kalian) yang akan...menolong dan mengatur urusan-urusan kalian (sebaik-baik pelindung) adalah Dia (dan Dia adalah sebaik-baik...penolong) yang akan menolong kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 172
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan...bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
Pahala mereka yang mempunyai sifat-sifat seperti itu adalah ampunan yang besar dari Tuhan dan surga-surga...yang dialiri bermacam-macam sungai di antara pohon-pohonnya....Di sana mereka akan hidup kekal selamanya....Itulah sebaik-bakinya pahala bagi orang-orang yang mengerjakan perintah Allah.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 3
Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya...kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 59
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)...dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian....Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 125
Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 58
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka...pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal...di dalamnya....Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal,