Paling Sering Dicari

1 surat al-hadid ayat 57 2 Sabar 3 Al+hijr+ayat+47 4 ali imran 5 hujan 6 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 7 ali imran ayat 185 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Ayat yang ada arti al quranyya 10 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 11 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 12 al-insyirah ayat 5 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 huud+40 15 Aman 16 laut 17 al ikhlas 18 Surat yasin 19 Hadits Abu Daud Nomor 4432 20 ali imran 159 21 surat thaha ayat 180 22 Ar-Rahman ayat 19 23 Tafsir kepuasan kerja 24 al fatiha ayat 1 25 AL MAIDAH AYAT 2 26 Ayat 43 27 saba 15 28 al maidah ayat 3 29 surat Al furqan ayat 20 30 Al+hijr+ayat+48 31 surat Al furqan ayat 9 32 akhlak 33 hewan 34 annisa ayat 58 35 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 36 ali imran 64 37 Ali Imran 110 38 al baqarah ayat 219 39 awan 40 al bayyinah ayat 8 41 surat al baqarah ayat 11 42 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 43 AL HUJURAT AYAT 11 44 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 45 al hasyr ayat 7 46 An-nisa ayat 58 47 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 48 Al+Ankabut+ayat+64 49 Nasab anak zina 50 Tanda 51 surah Al-Maidah ayat 23 52 Ibrahim ayat 43 53 al baqarah ayat 4 54 Muslim 4971 55 an-nisa+ayat+29 56 surat an nisa azat 124 57 sebab 58 allah maha tau 59 surat al-ahzab ayat 5 60 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 61 ali imran 185 62 nabi yusuf 63 An Nahl ayat 43 64 MARYAM 65 Isteri dan anak adalah ujian 66 al qadar ayat 1-5 67 Hadits Ahmad Nomor 20194 68 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 69 makanan 70 Rezeki dari allah 71 ali imran 139 72 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 73 yusuf 74 Yunus 75 allah+maha+tahu 76 ali imran ayat 26 77 Ayat kisah 78 buah buahan 79 Ayat tentang toleransi 80 AR RAHMAN 1 81 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 82 annisa ayat 65 83 Ayat Pendidikan 84 al ahqaf ayat 15 85 surat+Asy+syuara+ayat+157 86 huud+42 87 Tafsir surat alkafirun 88 Kitab belakang 89 At tahrim ayat 6 90 albaqarah ayat 267 91 Tadabbur asy syuara ayat 174 92 al isra ayat 27 93 malaikat taat kepada Allah 94 ayat twntang ahklak 95 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 96 Faedah hadits At tarmizi no 2292 97 kalimat allah isa 98 al a'raf ayat 31 99 kafir+dibutakan+allah+qs 100 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan

Hasil pencarian tentang Semut

(Sehingga apabila mereka sampai di lembah semut) yaitu di kota Thaif atau di negeri Syam; yang dimaksud...adalah semut-semut kecil dan semut-semut besar (berkatalah seekor semut) yaitu raja semut, sewaktu melihat...bala tentara Nabi Sulaiman, ("Hai semut-semut!...) yakni tidak terinjak-injak (oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari") semut
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Semut tersebut menasihati semut yang lain, bisa dirinya langsung (seekor semut) dengan suara yang terdengar...oleh semua semut, yakni Allah telah memberikan kepada semut-semut pendengaran di luar kebiasaan, di...mana peringatan dari satu semut terdengar oleh semut-semut yang lain yang telah memenuhi sebuah lembah...Bisa juga semut tersebut memberitahukan kepada semut-semut yang ada di sekelilingnya, lalu berita itu...Semut tersebut mengetahui keadaan Sulaiman dan bala tentaranya serta besarnya kerajaannya, dan ia memberi
Hingga, katika Sulaymân dan balatentaranya tiba di lembah semut, salah seekor semut itu berkata, "Wahai...semut-semut sekalian, masuklah ke tempat persembunyian kalian, agar tidak binasa oleh Sulaymân dan balatentaranya...Pada masyarakat semut dikenal etos kerja dan disiplin hidup berkelompok yang tinggi....Semut-semut akan memecahkan terlebih dahulu biji yang berukuran besar, agar gampang diangangkut dan dimasukkan...Dan jika stok makanan mereka basah oleh hujan, semut-semut itu membawanya keluar agar mengering.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 18
Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam
Maka tersenyum) Nabi Sulaiman pada permulaannya (tertawa) pada akhirnya (karena mendengar perkataan semut...Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya sewaktu mereka hampir sampai ke lembah semut, sambil menunggu supaya...semut-semut itu memasuki sarang-sarangnya terlebih dahulu.
Ada yang berpendapat, bahwa Beliau mendengar suara semut dari jarak tiga mil yang dibawa oleh angin,...maka Beliau menahan bala tentaranya ketika telah dekat ke lembah semut, hingga semua semut masuk ke rumahnya...Inilah potret Beliau yang disebutkan Allah ketika Beliau mendengar suara semut dan panggilannya.
(Maka barang siapa yang mengerjakan seberat zarah) atau seberat semut yang paling kecil (kebaikan, niscaya

-deskripsi"> Amalmu tidaklah tersembunyi bagi-Nya meskipun kecil sebesar semut, dan
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 19
maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu.
Sulaymân tersenyum lepas mendengar perkataan semut yang sangat memperhatikan kemaslahatan dirinya.
-deskripsi"> Yakni seukuran semut yang kecil.
(Sesungguhnya Allah tidak menganiaya) seorang pun (walau sebesar zarrah) artinya sebesar semut yang paling
Lafal adz-dzurri bentuk jamak dari lafal dzurrah artinya semut yang paling kecil (dan dari kamu sendiri
(Tidak luput) tidak samar (dari pengetahuan Rabbmu hal yang sebesar) seberat (zarrah) semut yang paling
ada yang tersembunyi) tiada yang tidak tampak (bagi-Nya seberat) sebesar (zarah pun) zarah artinya semut
sempurna(1). (1) Kata "dzarrah" dalam bahasa Arab menunjuk pada suatu benda amat kecil, seukuran anak semut
kepada burung Hud-hud dan burung Hud-hud berbicara dengannya, dan sebagaimana Beliau memahami ucapan semut

-deskripsi"> Dia melihat rayapan semut yang hitam di malam yang gelap di atas batu

-deskripsi"> Yaitu semut terkecil.
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis

-deskripsi"> Dia melihat rayapan semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan