Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 Al+hujurat+ayat+13 8 tentang kurban 9 ali imran 103 10 zakat 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 al baqarah ayat 285 13 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 14 pendidikan 15 Ali imran 16 al qalam ayat 4 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 al baqarah ayat 177 19 al mujadalah ayat 11 20 saba 15 21 ali imran 159 22 at tahrim ayat 6 23 al hajj ayat 7 24 talak 25 al isra ayat 23 26 tolong menolong 27 ibrahim ayat 7 28 maryam 29 al baqarah ayat 30 30 angin 31 Cahaya Allah 32 makanan haram 33 al hujurat ayat 13 34 Rumah 35 Alat pembelajaran 36 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 37 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 38 miskin 39 hawa 40 beriman kepada allah 41 an nisa ayat 59 42 al baqarah ayat 285 43 ali imran 190 44 Waktu 45 Pendidikan islam sebelum menikah 46 al-hujurat ayat 9 dan 10 47 al-a'raaf+7 48 Al baqarah ayat 229 49 ali imran 104 50 at taubah ayat 60 51 Surah Al Maidah ayat 15-16 52 Muslim itu bersaudara 53 Ar rahman 54 surat+38+ayat+72 55 al maidah ayat 8 56 yunus ayat 3 57 surat al araf ayat 54 58 an nisa ayat 63 59 luqman ayat 12 60 al mujadilah ayat 11 61 Yusuf 87 62 an nisa ayat 93 63 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 64 al maidah ayat 2 65 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 66 qs al hasyr ayat 18 67 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 68 Surah Hud ayat 114 69 al qariah ayat terakhir 70 an-nisa ayat 3 71 Terbit 72 ar-rahman 73 keutamaan sholat 74 menjual minuman keras 75 Besi 76 luqman 17 77 ar rad ayat 11 78 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 79 riba 80 Surah as saba' ayat 44 81 an-nisa+ayat+136 82 Materi pendidikan islam 83 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 84 adam 85 Surah ibrahim 86 amanat 87 IMAN 88 Surah+as+saba'+ayat+44 89 iman kepada malikat 90 ar rum ayat 21 91 Menuntut ilmu 92 al+isra+ayat+26 93 surat al baqarah 30 94 Tentang fenomena alam 95 qs al isro ayat 1 96 yusuf 111 97 memuliakan orang tua dan mertua 98 al ahqaf ayat 29 99 Cahaya 100 Ibrahim 41

Hasil pencarian tentang Tafsir+Yunus+ayat+31

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ


31. Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Quran) itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...Kemudian dijelaskan kalimat Dzun Nun ini oleh Badalnya pada ayat selanjutnya, yaitu (ketika ia pergi...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Sekalipun mereka telah bersepakat untuk tidak mendengarkan ayat-ayat suci ini atau ayat-ayat al-Qur'ân
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka....Lafal Murtafaqan sebagai lawan makna yang telah disebutkan di dalam ayat yang lain sehubungan dengan...S, 18 Al-Kahfi, 31).
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
kalian dan Mahabijaksana dalam menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan kalian. (1) (1) Dalam tafsir...edisi bahasa Arab pada ayat ini terdapat kesalahan cetak yang dapat mengaburkan pemahaman....Kalimat itu merupakan terjemahan ayat selanjutnya.
kepada Allahlah tempat kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...Q., s. al-Zumar ayat 7.