Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 67 6 an nisa ayat 125 7 attahrim ayat 6 8 ali imran 9 ali imran ayat 67 10 ayat ayat konsumsi 11 ikan 12 Al baqarah ayat 111 13 al ankabut ayat 3 14 Sedih 15 riba 16 surah+al+baqarah+ayat+188 17 al baqarah ayat 151 18 an+nisa+ayat+59 19 maryam 20 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 21 al anfal ayat 27 22 al ahqaf ayat 13 23 taubah ayat 31 24 an nisa ayat 29 25 an+nisa+ayat+58 26 Al-Insyiqaq ayat 11 27 al imran 28 al isra ayat 15 29 Yunus 30 Surat dan hruf gedrik ya 31 al ikhlas 32 hewan 33 adil 34 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 35 Ar Rum ayat 41 36 Al-Baqarah ayat 30 37 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 38 Muslim 4969 39 Niat 40 Sabar 41 al hujurat ayat 12 42 Saba 13 43 an nisa ayat 146 44 yunus+40 45 al baqarah ayat 153 46 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 47 al+maidah +ayat+8 48 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 49 muhammad 50 an nisa ayat 34 51 Tumbuhan 52 al hajj ayat 54 53 utang 54 tafsir ayat 50 surat al an'am 55 An-Nisa ayat 59 56 Jual beli salam 57 Tafsir ayat talaq 58 an nisa ayat 1 59 doa dimudahkan semua urusan 60 ibrahim ayat 7 61 Surat asyuaro ayat 214 62 penciptaan 63 al-mu'minun ayat 18 64 al+baqarah+ayat+234 65 kiamat 66 al ahzab ayat 70 67 ali imran 200 68 Langit bumi 69 akhlak 70 Jujur 71 an nur ayat 2 72 hadits akhlak 73 al baqarah ayat 42 74 Al-Baqarah ayat 243 75 al maidah ayat 1 76 Al hujurat ayat 13 77 an nahl ayat 125 78 an nahl ayat 97 79 An-nisa+ayat+59 80 rasul 81 al-maidah ayat 2 82 quran 83 takwa 84 laki laki dan perempuan 85 surat+al isra+ayat+32 86 asy+syura+ayat+44 87 al baqarah ayat 275 88 Zakat 89 Orang tua 90 Ali imran 159 91 keterangan 92 janji 93 Nabi 94 hadits tentang etika lingkungan 95 Al an'am ayat 165 96 QS. Ali Imran (3): 67! 97 ibrahim ayat 4 98 al+adiyat+ayat+7+8 99 dengki 100 At-tin+ayat+1

Hasil pencarian tentang alloh+memberikan+kekayaan+keoada+siapa+yang+dikehendaki

Apakah yang Anda maksud allah memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendaki?
Katakan kepada orang-orang musyrik, "Jika kalian mempunyai kekayaan rezeki Tuhanku, kalian pasti akan...Allah Mahakaya dan Maha Memberi, yang memberikan apa saja dan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya,...dan menurunkan mukjizat sesuai dengan kehendak-Nya, bukan yang dikehendaki oleh manusia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kalau orang-orang Mukmin merasa bahwa orang-orang musyrik itu diberi banyak kekayaan, sedangkan mereka...tidak demikian, maka hendaknya mereka menyadari bahwa Allah Swt. memang memberikan rezeki yang banyak...kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya jika ia menempuh cara-cara mendapatkannya....Allah juga akan mempersempit rezeki seseorang yang dikehendaki-Nya....Akan tetapi, mereka kemudian terlena oleh harta mereka, padahal Allah memberikan kenikmatan dunia kepada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 247
kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan...yang cukup banyak?"...Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan...tubuh yang perkasa"....Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala, (sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan yang mencukupi...") yakni yang amat diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan....Memang ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak....(Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya) suatu pemberian yang tidak seorang...(Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya, (lagi Maha Mengetahui) orang yang lebih patut menerima karunia-Nya
Thâlût bukan keturunan orang berada dan tidak punya kekayaan."...kriteria kepemimpinan, seperti pengalaman luas dalam soal perang, kemampuan politik pemerintahan dan fisik yang...Kekuasaan berada di tangan Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa memandang keturunan...dan kekayaan....Tentu Dia memilih sesuatu yang ada maslahatnya untuk kalian."
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 14
Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya Tuhanmu akan melapangkan rezeki hamba yang dikehendaki-Nya dan menyempitkannya kepada siapa...yang dikehendaki-Nya pula....Dia memberikan kepada mereka yang sesuai dengan kebijakan-Nya bila mereka melaksanakan faktor-faktor
Mereka tidak dapat membedakan antara orang yang perbuatan buruknya dihias oleh setan sehingga terlihat...baik, dengan orang yang mandapat petunjuk Allah sehingga dapat melihat kebaikan dan keburukan sebagai...Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya jika orang itu memang memilih kesesatan...sebagai jalannya, sebagaimana Dia akan memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki-Nya jika orang itu...Sesungguhnya ilmu Allah meliputi kejahatan yang mereka perbuat untuk kemudian memberikan balasannya.
(Milik Allahlah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi dan jika kamu menyatakan) atau...melahirkan (apa yang ada di dalam hatimu) berupa kejahatan dan rencana untuk melakukannya (atau kamu...Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya) untuk diampuni, (dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya...Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu), di antaranya melakukan hisab atas perhitungan terhadapmu dan memberikan
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi....(Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran).
(Dia hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) Dia-lah yang memiliki...kesemuanya itu; antara lain ialah orang yang tersesat dan orang yang mendapat petunjuk; Dia menyesatkan...siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya (supaya Dia...memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan) berupa kemusyrikan...Kemudian Allah menjelaskan siapakah yang disebut orang-orang yang telah berbuat baik itu melalui firman
Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada hamba yang dikehendaki-Nya, baik yang Mukmin...maupun yang bukan Mukmin....Sebaliknya, Allah menyempitkan rezeki atas siapa yang dikehendaki-Nya di antara mereka."...Dan mereka lalu bersyukur dengan berkata, "Kalaulah Allah tidak memberikan kebaikan kepada kami dengan...petunjuk-Nya kepada keimanan dan penjagaan-Nya dari keterjerumusan, niscaya Dia akan menguji kami dengan memberikan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 38
(Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan)...yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka...Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 107
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali...Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya....Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang
Tidak seorang pun dapat menggunakan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang benar-benar dipersiapkan...untuk memberikan syafaat....Dia memberikan izin bagi orang yang dikehendaki-Nya....Hanya Allah yang berhak merasa besar dan sombong....Allah mengizinkan dan melarang siapa saja sesuai dengan kehendak-Nya."
(Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya) baik terhadap mereka yang berbakti maupun terhadap mereka...yang durhaka, karena Dia tidak membinasakan mereka melalui kelaparan sebab kemaksiatan mereka (Dia memberi...rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya) artinya, Dia memberikan kepada masing-masingnya apa yang Dia...kehendaki (dan Dialah Yang Maha Kuat) atas semua kehendak-Nya (lagi Maha Perkasa) Maha Menang atas semua
Mereka juga tidak suka apabila Tuhan memberikan kebaikan kepada kalian....Allah tidak akan memperhatikan apa yang mereka harapkan dan mereka benci....Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya untuk menerima rahmat-Nya....Dan Allahlah yang memiliki karunia yang sangat besar.
menimpakan kepadamu) mengenakan kepadamu (sesuatu kemudaratan) seperti kemiskinan dan sakit (maka tidak ada yang...dapat menghilangkan) yang melenyapkan (hal itu kecuali Dia....Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak) menahan (karunia-Nya)...yang telah Dia kehendaki buatmu (Dia memberikan hal itu) kebaikan itu (kepada siapa yang dikehendaki-Nya...di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 73
Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu....Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya...) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya...Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang...dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui";
Kemudian Allah mewariskan untuk kalian hak milik mereka berupa tanah, perumahan, dan kekayaan lain berikut...tanah-tanah yang belum pernah terjamah kaki....Mahakuasa untuk mewujudkan segala yang dikehendaki.
Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki dan memberi balasan setiap manusia sesuai...Allah telah memberikan petunjuk bagi amal perbuatan kami dan mengaruniai kami jiwa yang ikhlas."
yang agung....Disebutkan di sana keberhakan-Nya untuk disembah, luasnya kekayaan-Nya, butuhnya semua makhluk kepada-Nya...karena hukum-hukum yang disyariatkan-Nya, dan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya....Dia yang menciptakan semua hamba, di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir....itu (namun apa yang dikehendaki tidak mesti dicintai-Nya) dengan memberikan kepada mereka kemampuan
(Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati) orang-orang beriman dengan orang-orang...(Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya) untuk mendapat hidayah,...karena itu tidak beriman (dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat...mendengar) yakni orang-orang kafir; mereka diserupakan dengan orang-orang yang telah mati, maksudnya
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 48
dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
Para jin itu membangun gedung-gedung tinggi dan patung-patung atau apa saja yang dikehendaki Sulaimân...Maka Allah memberikan hukuman orang-orang yang mengingkari nikmat kepada mereka....Disebutkan pula bahwa adanya nikmat merupakan ujian bagi manusia agar dapat diketahui siapa yang beriman...pada hari akhir dengan sepenuh hati dan siapa yang meragukan kebenaran itu....hanya mencari kekayaan materi.
Allah menganugerahkan anak perempuan dan laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki, dan menjadikan...mandul kepada siapa saja yang dikehendaki....Dan Dia Mahakuasa melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya.
(Dan bahwasanya Dia yang memberi kekayaan) kepada manusia berupa harta benda (dan yang memberikan kecukupan...) Dia memberikan harta untuk mencukupi kebutuhan orang itu.
(Dan bahwasanya Dia-lah yang membuat orang tertawa) yang menjadikan gembira siapa yang dikehendaki-Nya...(dan menangis) yang menjadikan sedih siapa yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 21
Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 36
Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan...(bagi siapa yang dikehendaki-Nya). akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".