Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 ilmu 4 jihad 5 ali imran 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 al ikhlas 9 pemimpin 10 sabar 11 Al Maidah Ayat 2 12 Salam 13 zakat 14 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 15 akhlak 16 AT TAUBAH AYAT 60 17 al maidah ayat 48 18 Ali imran ayat 190 19 muhammad 20 Surat+Maryam+Ayat+94 21 al hijr 9 22 al maidah ayat 1 23 al-maidah ayat 2 24 Al quran 25 ali imran 190 26 Ayat+47 27 hujan 28 Hijr 19 29 Tentang kesehatan jiwa 30 Al hijr 31 Itulah perumpamaan 32 an nisa ayat 58 33 khalifah 34 Albaqarah ayat 2017 35 konflik beragama 36 Surat+Maryam+Ayat+76 37 al Baqarah ayat 285 38 Ali imran 110 39 Ali imran 31 40 al ahzab ayat 21 41 Hadits+at+huru 42 Al+alaq+ayat+96 43 pendidikan 44 ali imran 159 45 Cahaya 46 an-nisa ayat 58 47 al hajj ayat 62 48 Maksiat 49 al-qiyamah ayat 2 50 surat saba ayat 3 51 nikah 52 al baqarah ayat 22 53 iman 54 jual beli 55 Sedekah 56 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 57 al+insan+ayat+46 58 Luqman ayat 18 59 Al A'raf ayat 32 60 ali imran 14 61 yunus ayat 10 62 al luqman ayat 18 63 Hadis tentang pendidikan 64 Bisikan syaitan 65 Yusuf 66 an nisa ayat 23 67 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah 68 al baqarah ayat 155 69 rahmat 70 haji 71 Surat addzariyat ayat 19 72 al baqarah ayat 256 73 Al Baqarah ayat 4 74 Al hajj ayat 18 75 surat al maidah ayat 5 76 Yunus 62 77 al-ahzab ayat 33 78 Surat+Maryam+Ayat+80 79 Hadist tentang zakat 80 hadits abu daud tentang ada segolongan yg memperjuangkan 81 Suri tauladan nabi Muhammad 82 Ali Imran 104 83 Hadis+tentang gadai 84 minyak 85 ali imran 130 86 al baqarah ayat 83 87 ali imran ayat 153 88 al alaq ayat 1-5 89 al Hijr ayat 9 90 Surat Yaasin ayat 36 91 Surat+Maryam+Ayat+97 92 al-an'am ayat 68 93 angin 94 Surat+Maryam+Ayat+98 95 perniagaan 96 Al Baqarah ayat 29 97 ali imran ayat 110 98 akal 99 Hadits Tersenyum 100 Surat Al maidah ayat 1

Hasil pencarian tentang ar+rahman+4

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ


4. Mengajarnya pandai berbicara.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
(Muhammad 4)
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)