Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Membunuh cicak pahala 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 al ikhlas 9 Bumi 10 surat thaha ayat 180 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 13 Surat yasin 14 awan 15 surat Al furqan ayat 20 16 Ar-Rahman ayat 19 17 saba 15 18 annisa ayat 58 19 Tafsir kepuasan kerja 20 Iman 21 surat Al furqan ayat 9 22 ciri ciri pasngan yang baik 23 BAHASA ARAB 24 al bayyinah ayat 8 25 al fatiha ayat 1 26 Ayat 43 27 Larangan mengikuti tradisi lokal 28 Ali Imran 110 29 akhlak 30 Surat Al-Insan Ayat 20 31 laut 32 AL HUJURAT AYAT 11 33 An-nisa ayat 58 34 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 35 ali imran 64 36 Sedekah 37 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 38 al hasyr ayat 7 39 pendidikan 40 ali imran 159 41 Hadis Ibnu Majah 1934 42 dunia 43 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 44 al baqarah ayat 219 45 Bersyukur 46 Aman 47 al maidah ayat 3 48 yusuf 49 al baqarah ayat 2 50 al qadar ayat 1-5 51 Surat Ibrahim+40+ 52 allah+maha+tahu 53 surat an-nisa ayat 29 54 surah Al-Maidah ayat 23 55 Muslim 4971 56 surat an nisa azat 124 57 ali imran ayat 26 58 albaqarah ayat 267 59 Nasab anak zina 60 Tanda 61 al ghasiyah ayat 17-20 62 MARYAM 63 annisa ayat 65 64 ali+imran+,135 65 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 66 surat+Asy+syuara+ayat+157 67 Kitab belakang 68 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 69 az zariyat ayat 56 70 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 71 surah al imran 110 72 an nisa ayat 36 73 surat+al+maidah+ayat+33 74 kriteria pasangan 75 Hadits Abu Daud No. 1241 76 al maidah ayat 8 77 luqman ayat 14 78 surah+al+imran+110 79 Ayat kisah 80 ali imran ayat 185 81 Maksiat 82 AR RAHMAN 1 83 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 84 Yunus 85 Dunia adalah 86 Zakat fitrah 87 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 88 ayat twntang ahklak 89 Surat Ap Ahqaf ayat 9 90 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 91 gunung 92 Menolong diri sendiri 93 menyukai 94 Rezeki dari allah 95 sayur 96 al baqarah ayat 275 97 al+mursalat+ayat+32 98 hujan 99 al baqarah ayat 124 100 Ayat 216

Hasil pencarian tentang asy+syuara+ayat+181+182+183

langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lûth bermaksud mencela perbuatan keji dan menjijikkan yang biasa mereka lakukan. (1) (1) Ayat ini mensinyalir...Demikianlah, Allah Swt. telah dengan tegas melarang praktek menjijikkan ini dalam beberapa ayat al-Qur'ân...Kalian adalah kaum yang melampaui batas" (al-Qur'ân surat Al Syuara: 165-166).
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
Firaun, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh firman-Nya sewaktu menceritakan tentang Musa dalam surah Asy...Asy Syu'ara, 18).
-deskripsi"> Dalam Surah Asy Syu’ara diterangkan, bahwa yang mengatakannya adalah Firâ
[[91 ~ ASY-SYAMS (MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 15 ayat ~ Pada permulaan surat ini, Allah bersumpah
Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai) yang ulung di dalam ilmu sihir, dan di dalam surah Asy-Syu
Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
dan minuman) dari air susunya, lafal Masyaarib adalah bentuk jamak dari lafal Masyrab yang bermakna Asy-Syurb
tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (Lihat Surah Asy...Syu’araa’: 53-68)

-deskripsi"> Maksudnya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Kami
Asy Syuuraa: 40)…dst.”

-deskripsi"> Maksudnya, apa yang mereka ucapkan berupa...menghadapinya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
menafsirkan, bahwa memang ada dua air yang berdampingan, namun tidak menyatu seperti yang disebutkan dalam ayat...Syaikh Asy Syinqithi rahimahullah berkata, “Saya pernah berkunjung ke kota Sanlois pada tahun 1363
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan
Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.

[[37 ~ ASH-SHAFFAT (ROMBONGAN YANG BERSAF-SAF) Pendahuluan: Makkiyyah, 182 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Ayat-ayat selanjutnya menguatkan apa yang disenandungkan oleh malaikat-malaikat itu....Setelah berbicara mengenai ajaran tauhid, ayat-ayat selanjutnya kemudian berbicara mengenai kepercayaan...Sedangkan orang-orang Mukmin yang beribadah dengan ikhlas, seperti disebutkan pada ayat-ayat selanjutnya...dengan berbagai tokoh yang berbeda pula--dengan satu kesamaan, yaitu kisah mengenai misi kenabian--ayat-ayat
Asy-Syu'ara, 100).
Maka Beliau menjawab dengan jawaban seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa ayat...tafsir-deskripsi"> Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Orang-orang (para ulama) berselisih tentang tafsir ayat...Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” Namun pendapat ini dibantah oleh Syaikh Asy...meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Hammad bin Zaid bin Tsabit dari Anas, ia berkata: Turun ayat
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Ketika turun ayat...Asy Syu’araa: 214) Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas Shafa dan menyeru, “Wahai
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak