Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 darah 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 cinta 9 ibrahim 10 al imran ayat 104 11 al jumuah ayat 10 12 ali imran 13 ali imran 159 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 ali imran 134 16 al baqarah ayat 111 17 Muslim 4969 18 yusuf 19 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 20 pikun dan beruban 21 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 22 an nisa ayat 58-59 23 al baqarah ayat 151 24 al maidah ayat 2 25 Ar rahman 26 AN NISA AYAT 58 27 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 28 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 29 sabar 30 Pakaian 31 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 32 Muhammad 33 an+nisa+ayat+59 34 QS. Ali Imran (3): 67 35 an nisa ayat 5 36 AL IKHLAS 37 yunus 38 Sedih 39 AL-BAQARAH AYAT 148 40 ali imran ayat 67 41 al baqarah ayat 198 42 ali imran 14 43 al imran 44 al baqarah ayat 10 45 al+kahfi+ayat++4 46 al+insyirah+ayat+5 47 an nisa ayat 29 48 surat al-a'la 49 maryam 50 Kisah nabi 51 surah al baqarah ayat 151 52 al+insyirah+ayat+6 53 Al maidah ayat 18 54 al mujadilah ayat 11 55 Saba ayat 16 56 1. Jangan mudah mengobral sumpah 57 Surat Ar-Ra’d 58 an nahl ayat 97 59 Peristiwa dimasa lalu 60 mimpi 61 Talak 62 an nur ayat 9 63 Darah manusia 64 al insyirah ayat 5 65 al baqarah ayat 43 66 luqman 67 al ahzab ayat 59 68 quran 69 +surat+at+taubah+ayat+24 70 akhlak 71 surah fatir ayat 29 72 bekerja 73 Ali Imran ayat 26. 74 Ali Imran ayat 185 75 surat ar rum 21 76 al imron ayat 198 77 Al hujurat ayat 13 78 al+imran+ayat+38 79 al+baqarah+ayat+69 80 Hadits cinta 81 an nisa ayat 59 82 al+baqarah+ayat+70 83 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 84 riba 85 Al Maidah ayat 1 86 Al Hajj ayat 54 87 menuntut ilmu 88 Asy-syu'ara+ayat+8 89 al araf ayat 185 90 al maidah ayat 8 91 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 92 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 93 al alaq ayat 2 94 al baqarah ayat 195 95 hewan 96 al ankabut ayat 45 97 Putus asa 98 albaqarah ayat 2 99 Surat asyuaro ayat 214 100 ibrahim ayat 7

Hasil pencarian tentang ayat+107

-deskripsi"> Lihat tafsir ayat 107.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Lihat tafsir ayat 107.
Al Mu’minuun: 107-108) Azab yang pedih ini disebabkan perbuatan mereka dan karena mereka menzalimi...Allah tidaklah menzalimi mereka; Dia tidak menghukum mereka tanpa dosa sebagaimana diterangkan dalam ayat
Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa' ayat 107, "Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya...mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud" atau yang disebutkan dalam surat Al An'aam ayat
[[107 ~ AL-MA'UN (KEBAIKAN DAN BANTUAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat ini berbicara tentang
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
-deskripsi"> Disandarkannya ayat (tanda) kepada Tuhan mereka menunjukkan sempurnanya...ayat itu dan jelasnya, karena tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari ayat Allah dan lebih agung penjelasannya...termasuk tarbiyah (pengurusan) dari Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia menyampaikan kepada mereka ayat-ayat-Nya..., di mana dengan ayat-ayat mereka dapat menjadikannya pedoman terhadap hal yang bermanfaat bagi mereka

-deskripsi"> Tidak ayat-ayat-Nya yang lain....Bahkan ayat-ayat-Nya yang lain pun sama menakjubkan pula, oleh karena itu perlu diperhatikan dan dipikirkan..., karena memperhatikan ayat-ayat-Nya merupakan kunci keimanan, jalan mencapai ilmu dan keyakinan....Allah Subhaanahu wa Ta'aala senantiasa memperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya ayat-ayat-Nya di alam semesta
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Ini) ayat-ayat ini (adalah sebagian dari ayat-ayat kitab) Alquran; idhafat di sini mengandung makna...Lafal ayat ini diathafkan kepada lafal sebelumnya dengan ditambah sifat.
-deskripsi"> Yakni ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu '...class="tafsir-deskripsi"> Maksudnya: Apa yang menyebabkan kamu wahai Ahli Kitab, berbuat kafir kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan larangan kepada mereka untuk menyesatkan diri mereka sendiri, dan pada ayat selanjutnya
-deskripsi"> Apabila ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah..., mereka pun memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat-Nya, sehingga jelaslah bagi mereka makna-makna Al...Di samping itu, mereka juga mentafakkuri ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta.

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
-deskripsi"> Yakni mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah disertai sikap tunduk kepada...ayat-ayat itu dengan amal mereka dan sikap menyerahkan diri.