Paling Sering Dicari

1 ibrahim 2 AN NISA AYAT 3 3 ali imran 110 4 Hud ayat 1 5 kiamat 6 wasiat 7 niat 8 An Naml ayat 6 9 Hutang 10 ali imran ayat 19 11 riba 12 Ayat Alquran tentang filsafat 13 Ali imran 130 14 surah fatir ayat 34 15 an nisa ayat 4 16 al hujurat ayat 6 17 Al-Maidah ayat 2 18 Berangsur 19 Dalam kubur berputus asa 20 nikah 21 Takwa 22 surat at tahrim ayat 6 23 ibrahim ayat 7 24 Sedekah 25 an nur ayat 32 26 al baqarah ayat 30 27 ibadah 28 al+Ali-Imran: 190 29 al maidah ayat 1 30 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 31 al imran 32 ali imran 159 33 An nisa ayat 29 34 ali+imran+134 35 Az Zukhruf ayat 4 36 Ibrahim ayat 24 37 SURAT AL KAFIRUN 38 AL MAIDAH AYAT 5 39 ali imran 103 40 Al+Maidah+ayat+101 41 Zaitun 42 Al anfal ayat 9 43 Makna surat al baqarah ayat 234 44 An nisa ayat 1 45 banjir 46 zakat 47 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 48 Al-Mutaffifin+ayat+2 49 sungai 50 luqman ayat 13 51 berat 52 Jiwa 53 al+baqarah+ayat+261 54 An Nuur ayat 35 55 gunung meletus 56 Puasa 57 al baqarah ayat 20 58 An-Nisa Ayat 9 59 an nisa ayat 7 60 Babi 61 surat al kahfi ayat 110 62 as syura ayat 38 63 Annisa ayat 1 64 al maidah ayat 8 65 az zumar ayat 3 66 Al Baqarah ayat 275 67 Ibrahim 35 68 Sajian+nenek moyang 69 al imran 192 70 an nahl ayat 90 71 ali imran ayat 77 72 Fathir ayat 31 73 Annajm ayat 39 74 Ibnu katsir 75 surat ar rum ayat 21 76 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 77 Haji 78 tulisan assalamualaikum arab 79 an-nahl ayat 90 80 yasin+ayat+30-38 81 At Taubah ayat 105 82 Kedengkian 83 Al-Baqarah ayat 233 84 al an'am ayat 165 85 tenggelam+bumi 86 Sapi 87 ilmu 88 Tidak membeda-bedakan 89 at tauriq ayat 3 90 Hidangan 91 anak berkebutuhan khusus 92 jual beli 93 Sabar 94 zina 95 Membela diri sesudah teraniaya 96 Munafik 97 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 98 Ikan 99 At tahrim ayat 6 100 Al-Mu'minun Ayat 19

Hasil pencarian tentang banjir

(Dan Kami telah menyelamatkannya beserta keluarganya dari bencana yang besar) yakni dari banjir yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 41
dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 16
Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun
di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui banjir
qiraat dibaca khathii'aatihim dengan memakai huruf hamzah sesudah huruf ya (mereka ditenggelamkan) oleh banjir
kekuasaan) di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
(Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda) yang menunjukkan azab Kami seperti banjir
Makna yang dimaksud ialah, berita mengenai banjir besar ini telah tersiar dan tetap lestari ketenarannya
sehingga segala sesuatu termasuk gunung-gunung dan lain-lainnya semuanya tenggelam yaitu, pada masa banjir
(Maka mereka ditimpa banjir besar) yaitu, air bah yang sangat tinggi sehingga tenggelamlah mereka semuanya
(Jika kamu dalam keadaan takut) baik terhadap musuh, maupun banjir atau binatang buas (maka sambil berjalan
Ibrahim tempat Baitullah) supaya ia membangunnya kembali karena Baitullah itu telah diangkat sejak zaman banjir
di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman) yaitu Mekah (di dekat rumah Engkau yang suci) sebelum banjir
tidak mau bersyukur kepada-Nya dan bahkan mereka kafir kepada-Nya (maka Kami datangkan kepada mereka banjir
Dihancurkannya sendiri kehidupan mereka, sehingga Kami mendatangkan banjir melanda yang merobohkan bendungan
lonjakan mencairnya es yang luar biasa hingga menyebabkan naiknya permukaan air laut dan menimbulkan banjir