Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 Al+hijr+ayat+47 4 al ikhlas 5 Almaidah ayat 48 6 SABAR 7 al furqan ayat 67 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 ayat yang berhubungan dengan an nadhr bin al harits 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 al maidah ayat 2 13 huud+40 14 Aman 15 al-maidah ayat 3 16 orang tua 17 Ibrahim ayat 7 18 dunia 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 al-baqarah ayat 168 21 hujan 22 an-nur+ayat+36 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 Urusan 25 yusuf 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 QS.Al imran ayat 79 28 Al+hijr+ayat+48 29 mengharapkan pertemuan 30 al ahzab ayat 70 31 Hewan 32 ibrahim 32 33 Makanan 34 ar rum ayat 21 35 Menumbuhkan kebiasaan menegur 36 Anjing 37 al bayyinah ayat 8 38 Al furqon ayat 67 39 surat al baqarah ayat 11 40 al maidah ayat 16 41 Memohon ampun 42 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 43 Surga 44 Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". 45 menghindari perkelahian 46 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 47 ali imran ayat 185 48 Saba 13 49 ali imran 159 50 Membunuh 51 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 52 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 53 kemuliaan 54 al-maidah ayat 48 55 Surat al maidah ayat 48 56 AL+AHZAB+AYAT+70 57 petunjuk 58 Al+Anbiyâ+ayat+73 59 al baqarah ayat 261 60 golongan 61 Surat Al ikhlas 62 anak sapi 63 surat al-araf 31 64 an nahl ayat 43 65 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 66 Ayat tentang toleransi 67 ummul kitab 68 ali imran 139 69 menjaga lisan 70 yusuf 18 71 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 72 ISLAM KONTOL 73 penjelasan+surat+anisa+ayat+163 74 Rezeki 75 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 76 wahai jiwa 77 al-an’am ayat 121 78 Keras hati 79 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 80 Ibnu Katsir 81 Q.S Al-Maidah ayat 48: 82 Tafsir surat alkafirun 83 huud+39 84 AL HAJJ AYAT 5 85 ali-imran ayat 43 86 Asy-Syu’araa ayat 181-183 87 Ikhlas 88 SURAT 2 AYAT 168 89 Al+ikhlas 90 haram 91 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 92 hadist ali imran ayat 190-191 93 bohong 94 Surat+Al+-+Baqarah : 269 95 Permadani 96 surat al maun 97 muhammad 98 an+nur+ayat+62 99 Sungai 100 SURAT AL BAQOROH AYAT 168

Hasil pencarian tentang banjir

-deskripsi"> Yaitu banjir besar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami telah menyelamatkannya beserta keluarganya dari bencana yang besar) yakni dari banjir yang
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 41
dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 16
Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun
di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
tafsir-deskripsi"> Dengan keperkasaan-Nya, Dia mengalahkan musuh-musuh-Nya, Dia menenggelamkan mereka dengan banjir
mereka yang dibinasakan itu adalah kaum Nuh; Allah Subhaanahu wa Ta'aala membinasakan mereka dengan banjir
class="tafsir-deskripsi"> Mukjizat itu adalah tongkat, tangan, belalang, kutu, katak, darah, taufan (banjir
Mukjizat yang sembilan itu, menurut Ibnu Abbas adalah tongkat, tangan, kemarau panjang, laut, taufan (banjir...demikian pula Mujahid), “Yaitu tangannya, tongkatnya, kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, taufan (banjir
Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui banjir
(lihat Huud: 40)

-deskripsi"> Dengan banjir besar.

qiraat dibaca khathii'aatihim dengan memakai huruf hamzah sesudah huruf ya (mereka ditenggelamkan) oleh banjir
dengan perbuatan, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala membinasakan mereka dan menenggelamkan mereka dalam banjir
kekuasaan) di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir
(Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda) yang menunjukkan azab Kami seperti banjir
Makna yang dimaksud ialah, berita mengenai banjir besar ini telah tersiar dan tetap lestari ketenarannya
sehingga segala sesuatu termasuk gunung-gunung dan lain-lainnya semuanya tenggelam yaitu, pada masa banjir
(Maka mereka ditimpa banjir besar) yaitu, air bah yang sangat tinggi sehingga tenggelamlah mereka semuanya

-deskripsi"> Maksudnya, banjir besar yang disebabkan runtuhnya bendungan Ma'rib,
tabiat akan membanjiri permukaan bumi, namun hikmah Allah menghendaki agar air itu tidak tumpah dan banjir
(Jika kamu dalam keadaan takut) baik terhadap musuh, maupun banjir atau binatang buas (maka sambil berjalan
Ibrahim tempat Baitullah) supaya ia membangunnya kembali karena Baitullah itu telah diangkat sejak zaman banjir
-deskripsi"> Misalnya ada musuh, ada banjir besar atau ada binatang buas.
memerintahkan langit untuk menurunkan hujan lebat, dan bumi untuk memancarkan air, hingga timbullah banjir
Yakni Allah Subhaanahu wa Ta'aala melakukan hal itu; menyelamatkan dia (Nabi Nuh) dari banjir yang merata

-deskripsi"> Mengirimkan banjir besar untuk menenggelamkan mereka....Terpancarnya air di dalam tanur itu menjadi suatu tanda bahwa banjir besar akan tiba.
di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman) yaitu Mekah (di dekat rumah Engkau yang suci) sebelum banjir

-deskripsi"> Sebagai tanda bagi Nabi Nuh ‘alaihis salam akan tiba banjir besar.