Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 6 yusuf 7 Al maidah ayat 6 8 kami 9 Zina 10 as saf ayat 3 11 Surat ayat29 dan tafsirannya 12 ali imran 14 13 al maidah ayat 90 14 Sholat 15 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 16 ali imran 190 17 al hujurat ayat 13 18 harta 19 Al-Baqarah ayat 152 20 ALI IMRAN 21 al-hujurat ayat 13 22 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 23 an nisa ayat 59 24 al hujurat ayat 6 25 jual beli 26 amal 27 al maidah ayat 3 28 al hadid ayat 22 29 Al baqarah ayat 2 30 Al imran 31 Al-Baqarah Ayat 282 32 Syirik 33 Al baqarah ayat 185 34 az Zariyat ayat 58 35 al hajj ayat 7 36 Al hijr 9 37 ali imran 19 38 al-baqarah ayat 148 39 al baqarah ayat 30 40 Jujur 41 Surat an nur ayat 31 42 Nabi palsu 43 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 44 menutup mulut 45 AL KAHFI AYAT 29 46 Perangilah 47 akidah islam akidah yang praktikal 48 surat al ikhlas 49 dalil+kitab+injil 50 Maryam ayat 58 51 surat ibrahim ayat 7 52 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 53 Az zukhruf ayat 47 54 sehaT 55 Ar rum ayat 21 56 Surah 31 ayat 13 57 Q.S An-nahl ayat 18 58 Al+baqarah+ayat+30 59 an+nisa+ayat+162 60 Luqman ayat 14 61 At taubah ayat 105 62 aurat 63 shalat 64 Peradaban islam 65 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 66 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 67 hujan 68 ali imran ayat 104 69 Tafsir surat an naba' ayat 34 70 ali imran 130 71 al imran 14 72 Tipu daya 73 al hadid ayat 3 74 Ali Imran ayat 200 75 neraka 76 Surat Al maidah ayat 87 sampai 95 77 luqman ayat 34 78 al ahzab ayat 21 79 Ali+imran+ayat+29 80 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 81 Surat Al maidah 82 AL fatihah ayat 6 83 dalil+kitab+zabur 84 yusuf+101 85 Sembahyang 86 al maidah ayat 48 87 Yusuf 101 88 Al-Baqarah+ayat+156 89 al+maidah+ayat+7 90 maryam 91 Al-luqman+ayat+13-17 92 al anfal ayat 60 93 kitab 94 Ali+Imran+ayat+28 95 Kandungan asy Syura ayat 11 96 Perintah bersiwak 97 ibrohim ayat 40 98 SURAT YUSUF 99 Surat al kahfi 100 penyakit

Hasil pencarian tentang hadist+al-hujurat+ayat+12

Apakah yang Anda maksud hadits al-hujurat ayat 12?
lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al-A'raf, 12).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad