Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 Sabar 4 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 5 surat al qadr 6 at talaq ayat 4 7 Nabi ismail 8 Bumi 9 Hadits tentang jual beli barter 10 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 11 Gunung 12 ilmu 13 kematian 14 Ramadhan 15 Puasa 16 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 17 Lembut 18 ali imran 190 19 surat al-'ankabut ayat 33 20 surat+an-an'am+ayat++121 21 al ikhlas 22 pemimpin 23 Ikhlas 24 al baqarah ayat 30 25 Langit 26 Surat+Al+ikhlas 27 ali imran 159 28 an nisa ayat 24 29 luqman 30 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 31 harta 32 BIDARA 33 surat+an nisa+ayat+11 34 at tahrim ayat 6 35 al+maun+ayat+2 36 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 37 al+alaq+ayat+4 38 Hujan 39 Ibrahim 7 40 al+alaq+ayat+5 41 Surat+ahQaf+Ayat+15 42 matahari 43 berbuat baik 44 Ibnu majah 45 ali imran 7 46 Muntaha 47 al isra ayat 23 48 surah al mu'minun ayat 12-14 49 Malu 50 fathir ayat 32 51 Zina 52 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 53 rahmat 54 surat+al-baqarah++ayat+233 55 Hadits Ahmad Nomor 15455 56 an nisa ayat 29 57 surah an nisa ayat 7 58 surat yunus 59 ayat-ayat tentang lautan 60 menunggu 61 Taha ayat 10 62 hud ayat 6 63 ali+imran+134 64 Surat Al-baqarah ayat 237 65 perhitungan 66 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 67 al baqarah ayat 216 68 al+ahzab+ayat+70 69 al anfal ayat 29 70 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 71 jihad 72 al+maun+ayat+3 73 yunus 74 al+alaq+ayat+2 75 yusuf+90 76 Ali Imran ayat 145 77 Surat Asyu'ara ayat 80 78 pertengkaran 79 Ayat tentang munafik 80 doa khatam quran 81 shahada+kepada+allah 82 yusuf+89 83 al+maarij+ayat+20 84 al+baqarah+ayat+168 85 al-Anfal ayat 69 86 bintang 87 al+muthaffifin+ayat+34 88 Q.S Al Imran : 134 89 hari akhirat 90 Perumpamaan 91 kehidupan dunia 92 Asy Syam ayat 2 93 Al mulk ayat 3 94 al mu’minun ayat 1-3 95 Bulan 96 Tentang setan 97 al alaq ayat 1 sampai 5 98 muhammad 19 99 an nisa ayat 7 100 al hujurat ayat 13

Hasil pencarian tentang hadist+tentang+qunut+shubuh

Apakah yang Anda maksud hadits tentang qunut subuh?
-deskripsi"> Ayat ini mengingatkan tentang sempurnanya Rasulullah shallallahu 'alaihi..., dalam shalat setelah tasyahhud, takbir kedua dalam shalat janazah, masuk dan keluar masjid, dalam qunut
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
untuk Allah) dalam salatmu itu (dalam keadaan taat) atau patuh, berdasarkan sabda Nabi saw., "Setiap qunut
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang kenikmatan yang...bidadari dan tempat duduk yang indah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan perbincangan mereka tentang...berbagai perkara yang terjadi di masa lalu, sampai pembicaraan itu berlanjut membicarakan tentang kawannya...

-deskripsi"> Tentang hal yang telah berlalu ketika di dunia....Sudah menjadi maklum, bahwa kesenangan ahli ilmu adalah bertanya tentang ilmu dan mengkajinya, bahkan
malaikat serta penjelasan al-Qur'ân tentang pengulang-ulangan argumentasi al-Qur'ân....Dilanjutkan dengan penjelasan-Nya tentang asal penciptaan manusia dan setan dan ancaman-Nya terhadap...Kemudian dijelaskan pula tentang kemuliaan manusia, penjelasan Allah tentang siksaan-Nya di hari akhirat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 127
Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita....Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran...(juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan...untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah.
(Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku) ceritakanlah kepadaku (tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah...) tentang apa yang telah diciptakan oleh-Nya (bagi kalian berupa rezeki, lalu kalian jadikan sebagiannya...(Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian) tentang ini, yaitu tentang penghalalan
(Mereka menanyakan kepadamu) yaitu mereka penduduk kota Mekah (tentang kiamat,) tentang hari akhir ("...Katakanlah,) kepada mereka ("Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu) bila terjadinya (adalah pada...Mereka bertanya kepadamu seolah-olah kamu benar-benar mengetahui) terlalu berlebihan di dalam bertanya (tentang...(Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah) merupakan pengukuhan
Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn ini berisikan, antara lain, pembicaraan tentang...Kemudian beralih kepada pembicaraan tentang tingkatan-tingkatan penciptaan manusia, perkataan orang-orang...Setelah itu dibicarakan tentang diturunkannya Tawrât kepada Mûsâ dan perlakuan Allah terhadap Banû Isrâ'îl...Disebutkan pula tentang ejekan mereka terhadap hari kemenangan (yawm al-fath) serta bantahan terhadap...alam semesta, pembicaraan tentang kebangkitan dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya,
Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...dan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi Muhammad saw....Kemudian disebutkan tentang alam semesta dan bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di dalamnya, tentang...Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...ketidakmampuan berhala-berhala atas segala sesuatu, tentang tantangan untuk mendatangkan satu surat,
Apakah yang dapat memberitahukanmu tentang hakikatnya dan memberikan gambaran kepadamu tentang kedahsatannya
Sesungguhnya janji Allah) tentang adanya hari berbangkit dan lain-lainnya (adalah benar, maka sekali-kali...beriman kepada adanya hari berbangkit dan lain-lainnya (dan sekali-kali janganlah memperdayakan kalian tentang...Allah) tentang sifat dan Penyantun-Nya dan sifat Sabar-Nya yang menangguhkan kalian tidak diazab (orang
peringatan (kamu) menjadi mubtada (semuanya) sedangkan khabarnya ialah: (kalian masih berbantah-bantahan tentang...hal yang kalian ketahui) tentang Nabi Musa dan Nabi Isa yang kalian akui diri kalian sebagai pemeluk...agama keduanya (maka kenapa kalian berbantah-bantahan pula tentang apa yang tidak kalian ketahui) yakni
beberapa orang Yahudi, kemudian masing-masing mereka berkata kepada yang lain, “Bertanyalah kepadanya tentang...Bertanya tentang ruh, berarti bertanya tentang hal-hal yang samar yang tidak seorang pun manusia yang...sanggup menyifatkan dengan tepat dan tentang bagaimana bentuknya....Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya tentang sesuatu yang bagi si penanya sebaiknya...bertanya tentang yang lain, maka hendaknya ia berpaling dari memberikan jawaban, menunjukkan kepadanya
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan

-deskripsi"> Di antara mufassir ada yang berpendapat, bahwa mereka akan ditanya tentang...semua ucapan dan amal mereka atau tentang Laailaahaillallah atau tentang hal yang mereka ada-adakan
Tentang berita besar....Berita tentang hari kebangkitan yang acapkali mereka perselisihkan--dari yang meragukan sampai yang mengingkari
Tentang berita besar....Berita tentang hari kebangkitan yang acapkali mereka perselisihkan--dari yang meragukan sampai yang mengingkari

-deskripsi"> Seperti ayat tentang rajam dan lainnya....maksud kitab yang menjelaskan adalah bahwa kitab Al Qur'an menerangkan segala yang dibutuhkan manusia tentang...perkara agama maupun perkara dunia, seperti pengetahuan tentang Allah, nama-nama-Nya, sifat dan perbuatan-Nya..., demikian juga pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at-Nya dan hukum-hukum jazaa'i (pembalasan terhadap
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan
(Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan) agama, menyangkut masalah...halal dan haram, serta berita tentang akan diutusnya Nabi Muhammad saw....(maka mereka tidak berselisih) tentang diutusnya Nabi Muhammad (melainkan sesudah datang kepada mereka
-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan tentang sesuatu yang...

-deskripsi"> Yakni tentang apa yang dibawa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berupa...Al Qur’an yang menyebutkan tentang kebangkitan, pembalasan dan lain-lain yang merupakan kebenaran
[[31 ~ LUQMAN Pendahuluan: Makkiyyah, 34 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang al-Qur'ân...Kemudian beralih kepada ayat- ayat tentang alam semesta yang menunjukkan kekuaasan Allah dan keesaan-Nya...Surat ini juga memaparkan tentang orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa berdasarkan pengetahuan...Juga peringatan tentang keangkuhan dan patuh kepada setan....Kedua: Pemaparan tentang ayat-ayat tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya yang
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 66
Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang
(Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kalian tanam?)...yaitu tentang tanah yang kalian bajak lalu kalian semaikan benih-benih di atasnya.
Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 157
Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan...tentang yang dibunuh itu....Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 117
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia...lebih mengetahui tentang orang orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 25
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak...akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".
Aku bersumpah bahwa berita tentang umat-umat terdahulu dan tentang fakta-fakta alam yang cukup memberi