Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 ilmu 5 al maidah ayat 6 6 surat+al+hajj+ayat+78 7 ali imran 8 Shalat 9 perjanjian 10 Luqman 11 riba 12 ali imran 159 13 ali imran 104 14 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 15 almuminun+ayat+gg-100 16 Islam 17 Tumbuhan 18 yunus 19 an nisa ayat 58 20 al baqarah ayat 2 21 Surat an naba 22 yunus 5 23 Al imran 103 24 an nisa ayat 29 25 yunus 57 26 Zina 27 Zakat 28 SYAITAN 29 hadits+tentang+menjaga+keturunan 30 al baqarah ayat 30 31 niat 32 Hak dan kewajiban suami istri 33 sehat 34 ali imran 54 35 luqman 15 36 Al imran 104 37 Makanan halal 38 maha pengasih 39 Surga 40 al hijr 22 41 al ahzab ayat 72 42 surat+fushshilat+ayat+33 43 tafsir+ar-rum+ayat+41 44 ALI+IMRAN+159 45 al maidah ayat 3 46 ali imran 19 47 kiamat 48 Al anbiya ayat 30 49 al maidah ayat 2 50 al hujarat ayat 13 51 ali imran 110 52 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 53 Sholat 54 Surat annisa 55 almuminun+ayat+99-100. 56 Al Baqarah ayat 1 57 penyayang 58 pembunuhan 59 ali imran 145 60 al maidah ayat 8 61 pentingnya akal 62 al ahzab ayat 21 63 sihir 64 Belajar 65 Tajjwid qs al anfal ayat 30 66 Jalan keluar 67 al+hijr+72 68 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 69 Takdir 70 at-+thur+16 71 agama yang humanis 72 ar+rahman+4 73 yasin ayat 36 74 Pekerjaan yang lebih baik 75 surat+maryam+ayat+86 76 susu 77 Doa memakai pakaian 78 yusuf 79 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 80 ar rum ayat 41 81 Musa api 82 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 83 Ayat 46 84 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 85 Al Imran 86 bersikap merasa paling bisa segalanya 87 zaitun 88 at tahrim ayat 6 89 An-Nahl ayat 36 90 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 91 Maryam+96 92 ali imran 190 93 Alam semesta 94 Ali imran 103 95 surat yunus 96 Cabang iman 97 Berharap selain kepada Allah 98 mujadalah ayat 11 99 ali imran 130 100 obat

Hasil pencarian tentang pedoman

(Inilah) Alquran ini (adalah pedoman bagi manusia) artinya, sebagai pedoman yang dijadikan sumber bagi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 20
Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
Al-Qur'ân menjadi pedoman dalam memutuskan hukum di antara manusia.
Dan bagi orang yang takut akan murka Tuhan, apa yang tertera dalam Tawrat itu menjadi petunjuk, pedoman
selama empat puluh malam) maksudnya Kami janjikan akan memberinya Taurat setelah 40 malam untuk menjadi pedoman
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah ada Kitab Musa yang menjadi pedoman
Kitab yang diturunkan ini (al-Qur'ân) merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran.
Alquran (telah ada kitab Musa) yaitu kitab Taurat yang menyaksikan kebenaran Alquran pula (yang menjadi pedoman
zamannya, berupa al-Qur'ân, dan yang ada sebelumnya berupa, kitab suci Mûsâ, yang Allah turunkan sebagai pedoman
, artinya kepada setiap penganut agama lain, mereka katakan bahwa mereka tidak mempunyai dasar atau pedoman
Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya
Maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman, jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang