Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Jihad 15 Adam 16 Dua masa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 Ikhlas 22 al baqarah ayat 275 23 al a'raf ayat 52 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 cinta 26 al isra ayat 7 27 Al Isra ayat 73 28 Berdebat 29 puasa 30 al ahzab ayat 21 31 matahari 32 Al-Imran (3 : 130) 33 Al-Imran ayat 130 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 surat al mujadalah ayat 11 36 hadist tentang perilaku konsumen 37 miskin 38 Ta ha+ayat+14 39 surat+al+imranayat+110 40 Manusia 41 Kafir 42 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 43 Iman 44 ilmu 45 sabar 46 al-mukminun+ayat+34 47 Aliimram+ayat+105 48 al isra ayat 36 49 Surah Taha ayat 5 50 Ar Rahman 51 Gunung-gunung burung-burung daud 52 QS. IBRAHIM AYAT 37 53 ali imran : 92 54 al+maidah+ayat+ 83 55 Mencela pemberian 56 ibrahim ayat 7 57 Yusuf ayat 103 58 al qashash ayat 77 59 Dimana dia akan mati 60 yunus 99 61 ALI IMRAN 159 62 surah al hadid ayat 57:3 63 injil 64 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 65 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 66 surat al-an'am ayat 59 67 surat an nazi'at 68 Al-Muzammil ayat 20 69 al-mujadalah ayat 11 70 AL Baqarah ayat 286 71 dosa 72 keinginan berhasil 73 al an'am ayat 71 74 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 75 al-imron ayat 110 76 pikun dan beruban 77 AN NAML AYAT 88 78 Al ikhlas ayat 1-4 79 asy+syuara+ayat+181+182+183 80 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 81 surat al-zalzalah 82 khusyu 83 yusuf 84 ayat tentang serakah 85 Hadist ibnu majah 2172 86 Sebaik baik penolong dan pelindung 87 ombak 88 al baqarah ayat 81 89 Yusuf 84 90 surah al Maun beserta terjemahan 91 surah yusuf 65 92 permainan 93 berlayar 94 Saba 13 95 Tentang kematian 96 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 97 Surat Ali imran ayat 64 98 ayat al-Baqarah 219 99 Surat Al Kahfi ayat 97 100 berserah diri

Hasil pencarian tentang sejarah+surat+an-nisa

keperluan irigasi, dan yang paling populer di antaranya adalah bendungan Ma'rib (lihat Sayl al-'Arim, surat...Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai nama sang ratu itu....Sampai saat ini belum ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa Saba' merupakan negara ekspansif, lebih...Hanya sedikit saja peninggalan-peninggalan sejarah yang menyebut-nyebut soal ekspansi dan peperangan....Rakyat negeri Saba' dikenal sebagai kaum paganis, sebagaimana dituturkan ayat ke-24 dari surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Pada surat terdahulu diceritakan sebagian sejarah Banû Isrâ'îl berupa berbagai macam penyelewengan yang...Pada surat ini disebutkan beberapa hal, antara lain: a....Permulaan surat ini sama dengan permulaan surat terdahulu.]]
wa sallam, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelahnya, ketika mereka mempelajari Al Qur’an...mengamalkannya, Allah memberikan kemuliaan dan ketinggian kepada mereka sebagaimana dapat kita baca dalam sejarah...Adapun sekarang, ketika kaum muslimin meninggalkan Al Qur’an, mereka mendapatkan kebalikannya, yaitu
An-Nisa, 40)
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
ampunan untukmu dan untuk umatmu, karena Dia, memang, sunguh Maha Penerima tobat hamba-Nya(1). (1) Surat...Begitulah, Nabi Muhammad memperoleh kemenangan yang amat besar dalam sejarah penyebaran Islam tanpa terjadi
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
kedurhakaan mereka) oleh sebab kelaliman mereka sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa
An-Nisa, 80). (Tangan kekuasaan Allah berada di atas tangan mereka) yang berbaiat kepada Nabi saw.
Muhammad, katakan kepada mereka, "Berjalanlah sampai ke ujung dunia, lalu perhatikanlah bukti-bukti sejarah
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...Secara umum, surat ini mencakup banyak masalah agama dan bukti-bukti keimanan....Selanjutnya, surat ini menerangkan betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah yang menurunkan al-Qur'ân...orang-orang yang mengingkarinya dan panduan kitab-kitab samawi menuju kebenaran, berikut kecaman terhadap sejarah...Surat ini kemudian membicarakan permintaan orang-orang yang melakukan pendustaan, dengan nada mengejek
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...Secara umum, surat ini mencakup banyak masalah agama dan bukti-bukti keimanan....Selanjutnya, surat ini menerangkan betapa besarnya kekuasaan dan kekuatan Allah yang menurunkan al-Qur'ân...orang-orang yang mengingkarinya dan panduan kitab-kitab samawi menuju kebenaran, berikut kecaman terhadap sejarah...Surat ini kemudian membicarakan permintaan orang-orang yang melakukan pendustaan, dengan nada mengejek
Ambillah pelajaran dari sejarah perjalanan para rasul sebelummu.
Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat 27 surat...Dalam sejarah peradaban Islam pernah terjadi suatu peristiwa ketika seorang pemimpin Islam mengembalikan
An Nisa 148).
Menurut sejarah, Fir'aun di masa Nabi Musa ‘alaihis salam adalah Menephthah (1232-1224 S.M.) anak dari
Di sana ia membeli buku-buku tentang sejarah orang-orang Ajam, kemudian ia menceritakannya kepada penduduk
Dalam sejarah nenek moyang kita, kita tidak pernah mendengar apa-apa tentang dakwah dan pengutusan rasul-rasul
Allah Subhaanahu wa Ta'aala pertama menantang mereka agar mereka mendatangkan sepuluh surat yang sama...dengan Al Qur’an, ternyata mereka tidak mampu....

-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an dibuat oleh Muhammad....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa Al Qur’an adalah mukjizat itu sendiri, oleh karenanya tidak ada...satu pun manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak pula sepuluh surat, bahkan satu surat
Maka lihatlah sejarah mereka itu lagi, wahai Muhammad, akan kamu dapatkan bagaimana kejamnya hukuman
"(1). (1) Dalam Ensiklopedia Britanica disebutkan bahwa al-Qur'ân telah melakukan kesalahan sejarah ketika
Menurut sejarah, mayat Fir'aun kemudian terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir lalu
Tetapi, sangat disayangkan, bahwa para ahli sejarah tidak memiliki pendapat yang sama menyangkut siapa
Sementara itu, sejarah kuno mencatat adanya beberapa masa penindasan agama di kawasan Timur Kuno yang...Dari penuturan sejarah ini didapat kesimpulan yang sama bahwa para pemuda itu adalah penganut ajaran...Masih mengikuti alur sejarah ini, mereka diperkirakan bangun dari tidur panjang itu kurang lebih pada
Maka dari itu, bumi merupakan catatan yang penuh dengan sejarah penciptaan, mulai dari permulaannya sampai
bahwa hal itu terjadi, karena jika tidak terjadi, tentu Allah akan menyebutkannya dan lagi para penukil sejarah
Para Ahli Tarikh (sejarah) berkata, “Singgasana ini berada dalam istana yang besar, kokoh dan tinggi
kejahatan dan perbuatannya yang menyalahi fitrah(1). (1) Ayat ini menunjukkan penguburan pertama dalam sejarah
menggantikan risalah para nabi sebelumnya telah menetapkan kiblat yang benar, yaitu Ka'bah. (1) {(1) Sejarah
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104.