Paling Sering Dicari

1 thursina 2 Ali Imran 67 3 An nisa ayat 125 4 Ali imran ayat 67 5 an+nisa+ayat+59 6 al baqarah ayat 111 7 an nisa ayat 29 8 al ankabut ayat 3 9 surah+al+baqarah+ayat+188 10 Muhammad 11 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 12 al Baqarah ayat 151 13 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 14 taubah ayat 31 15 Ar rahman 16 Al imran 17 al ikhlas 18 ali imran 19 Yunus 20 al ahqaf ayat 13 21 cinta 22 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 23 maryam 24 al imran ayat 104 25 al isra ayat 15 26 al baqarah ayat 153 27 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 28 Ali Imran 159 29 Saba ayat 16 30 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 31 an+nisa+ayat+58 32 An Nisa ayat 58 33 ali imran 200 34 al maidah ayat 3 35 Muslim 4969 36 yunus+40 37 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 38 AL-BAQARAH AYAT 148 39 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 40 Sedih 41 an nisa ayat 146 42 Jujur 43 hadits akhlak 44 an nur ayat 2 45 al hujurat ayat 13 46 ar rahman ayat 33 47 At tahrim ayat 6 48 sedekah 49 penciptaan 50 al+baqarah+ayat+275 51 surat an nisa ayat 58 52 Surat Ar-Ra’d 53 Zakat 54 an nahl ayat 97 55 Langit bumi 56 rasul 57 al ahzab ayat 59 58 ibrahim ayat 7 59 mengamati alam 60 Al Hajj ayat 54 61 hadits tentang etika lingkungan 62 al-mu'minun ayat 18 63 Surat asyuaro ayat 214 64 al anfal ayat 27 65 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 66 surat+al isra+ayat+32 67 Al maidah ayat 18 68 An-Nisa ayat 59 69 Sabar 70 tafsir ayat 50 surat al an'am 71 An nisa ayat 58-59 72 al baqarah ayat 275 73 Al-Baqarah ayat 243 74 a. Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59! 75 al maidah ayat 8 76 yusuf 77 an nur ayat 9 78 annisa ayat 58-59 79 al+baqarah+ayat+234 80 surah al baqarah ayat 151 81 al maidah ayat 2 82 al-hajj ayat 54 83 surat ar rum 21 84 Albaqarah ayat 151 85 al baqarah ayat 30 86 al-kautsar ayat 2 87 al baqarah ayat 10 88 al maidah ayat 1 89 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 90 Tumbuhan 91 QS. Ali Imran (3): 67 92 An-nisa+ayat+59 93 utang 94 al imran ayat 67 95 ar-rum ayat 21 96 berpikir 97 Putus asa 98 al baqarah ayat 42 99 ibrahim 100 Asy-syu'ara+ayat+8

Hasil pencarian tentang ANAK+DERHAKA

(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...mereka duga (sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai) memilihnya, artinya anak-anak lelaki...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak...yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan...orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan...Dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.)
maksudnya mengawini mereka dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak...perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya...keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu)...Kemudian dalam sunah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan...(ibu-ibu istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu) jamak rabiibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun
Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
telah memilihkan bagi kalian) telah mengkhususkan bagi kalian, hai penduduk Mekah (Rabb kalian akan anak-anak...laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para Malaikat) yakni sebagai...anak-anak perempuan-Nya sesuai dengan dugaan kalian itu (Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu...yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang...dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
Mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian, karena beranggapan bahwa salah satu dari anak-anak itu kelak...Mereka membiarkan anak-anak perempuan untuk mereka pekerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak...perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak...perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak...perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti...anak perempuan....Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki
telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan Firaun terhadap anak-anak...laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 11
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu....Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu...semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak...; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya...(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
Berilah anak-anak angkat itu silsilah keturunan dari jalur bapak kandung mereka, karena sesungguhnya...Akan tetapi jika kalian tidak mengenali bapak kandung mereka, maka anak-anak itu menjadi saudara seagama...Dan jika kalian menasabkan anak-anak itu bukan kepada bapak kandung mereka secara keliru, maka kalian
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 40
Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar

-deskripsi"> Karena menisbatkan anak kepada Allah....Terlebih anak yang mereka nisbatkan kepada-Nya adalah anak yang mereka benci, yaitu anak perempuan.
(Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak) seperti apa yang mereka katakan, yaitu sebagaimana yang...disitir oleh firman-Nya, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak..."...memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya) untuk dijadikan-Nya anak...; bukan seperti apa yang telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah...dan juga Al-Masih adalah putra Allah (Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan-Nya dari mengambil anak
-deskripsi"> Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak perempuan yaitu malaikat-malaikat...karena mereka sangat benci kepada anak-anak perempuan sebagaimana tersebut dalam ayat berikutnya....

-deskripsi"> Dari mengambil atau memiliki anak.

-deskripsi"> Anak-anak muda ini melayani dan memenuhi kebutuhan mereka (penghuni surga...Mereka (anak-anak muda) ini saking indahnya seperti mutiara yang berhamburan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.
Bila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya--sebagai tindakan perkenan untuk diri mereka...Padahal, jelas anak-anak perempuan itu tidak punya kesalahan apa-apa.