Paling Sering Dicari

1 sholat 2 Pemimpin 3 Shalat 4 mekkah madinah 5 Catatan amal 6 maaf 7 Puasa 8 dikumpulkan 9 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 10 Surat+Maryam+Ayat+33 11 tambah 12 Muhammad 13 Muzammil ayat 4 14 Surat+Maryam+Ayat+35 15 Hadits menyayangi anak anak 16 menyesal 17 Al hijr 91 18 kasih sayang 19 mencari 20 Sabar 21 menjadi muslim 22 Surat+al+hasyr+ayat+20 23 Lalai dalam sholatnya 24 ar rum ayat 30 25 al-hujarat ayat 90 26 Al ikhlas 27 Yusuf 23 28 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 29 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 30 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 31 Berjalanlah dibumi allah 32 Takwa 33 Oramg orang sabar 34 Yunus 10 35 Ar-Ra’d ayat 11 36 Jujur 37 ar rahman 38 Ayat mutsha bihat 39 Ali imran 40 Memecah belah agama 41 Zakat 42 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 43 hadits muslim 44 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 45 Al Ankabut ayat 45 46 berserah diri 47 Bertasbih 48 ANNISA AYAT 1 49 Ali 'Imran Ayat 159 50 Kami lebihkan atas bangsa 51 ali imran 104 52 al+mukmin+3 53 ali imran ayat 190 54 al-maidah ayat 117 55 al hijr 56 at+thalaq+ayat+3 57 orang yang memakmurkan mesjid 58 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 59 Yunus 90 60 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 61 Tafsir ibnu majah 761 62 at+taha+ayat+44 63 Menyatakan Islam 64 Pegang erat erat 65 al kamar 66 Islam+agama+benar 67 QS AL MAIDAH AYAT 3 68 Ya tuhan kami 69 at tahrim ayat 8 70 Al Baqarah ayat 177 71 yunus ayat 5 72 Bila+Allâh+menghendaki+erki 73 perumpamaan orang yang berinfak 74 imam warsh 75 al+hijr 76 al quran 77 Al+imran ayat 27 78 kebun 79 surat+al+qasas+ayat+77 tafsiran 80 QS Maryam 81 korban di jalan allah 82 Doa tentang ilmu pengetahuan 83 Jika kamu Ridha dengan apa yang aku berikan kepadamu 84 penulis-penulis tafsir ulama 85 rahman+ayat+19 86 Kerabat lebih berhak 87 az+zumar+ayat 11 88 yunus ayat 58 89 az zumar ayat 23 90 alisra+ayat+a24 91 gigi muhammad 92 al anfal ayat 1 93 nabi 94 thaha+ayat+44 95 Malaikat 96 Muzammil ayat 97 Kami tidak lelah 98 al ahzab ayat 66 99 dalil hadits syetan+putus+asa 100 bulan

Hasil pencarian tentang Al+Quran+dengan+wawasannya+yang+amat+luas+banyak+berbicara+tentang+manusia,+kodrat+dan+kedudukannya9+dengan+kedalaman+dan+kepekaan+cita+rasa+bahasa+Arab+sehingga+dalam+setiap+pernyataannya+mengundang+para+pembacanya+untuk+bertadabbur,+tabashur,+tadzakkur+

Apakah yang Anda maksud Al Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekatan cita rasa bahasa Arab sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur ?
, karena para rasul lebih tahu daripada orang lain tentang umatnya, lebih adil dan lebih sayang; sehingga...

-deskripsi"> Yang dibutuhkan manusia tentang urusan syari’at; baik tentang ushuluddin...Al Quran menerangkan secara jelas, dengan lafaz-lafaznya yang jelas dan maknanya yang terang, sehingga...dilalui di setiap waktu, terulang di setiap saat, ditampilkan dengan lafaz yang berbeda-beda dan dalil...Bahkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala menggabung dalam lafaz yang sedikit lagi jelas makna-makna yang banyak
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
) kepadanya bahasa 'Ajam, sedangkan Al Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.” Syaikh Muqbil berkata...firman Allah ‘Azza wa Jalla, “Sesungguhnya Al Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya...Al Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.” Mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Sesungguhnya...'Ajam adalah bahasa selain bahasa Arab dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik....bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit tentang bahasa Arab.
[[36 ~ YAASIN Pendahuluan: Makkiyyah, 83 ayat ~ Surat ini dibuka dengan dua huruf yang terdapat dalam...bahasa Arab....rasul yang menyampaikan dakwah sesuai dengan petunjuk al-Qur'ân untuk memperingatkan kaumnya sebagaimana...guna membalas amal perbuatan setiap manusia....Meskipun segala karunia itu disediakan untuk kepentingan manusia, tetapi banyak manusia yang tetap mempersekutukan
huruf-huruf Arab yang dibaca secara eja--seperti banyak terdapat pada surat-surat lain dalam al-Qur'ân...dengan mereka, yaitu bangsa Ad dan Tsamûd, dan gambaran tentang hari kiamat...., "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami para jin dan manusia yang telah menyesatkan kami....Hal itu sesuai dengan metode al-Qur'ân yang setiap kali berbicara mengenai ihwal orang-orang kafir selalu...Hâ, mîm merupakan dua huruf eja Arab yang banyak dipakai dalam pembukaan beberapa surat al-Qur'ân untuk
-deskripsi"> Malam yang diberkahi ialah malam Al Quran pertama kali diturunkan, yaitu...Lailatuq dar adalah malam yang diberkahi, karena pada malam itu banyak kebaikan dan berkah, malam yang...yang paling mulia dengan bahasa orang-orang Arab yang mulia untuk memperingatkan kaum yang diliputi...oleh kebodohan dan kesengsaraan, agar mereka mendapat penerangan dengan sinarnya dan dapat mengambil...petunjuknya, serta berjalan di belakangnya sehingga mereka memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.
bahasa yang memancing kita untuk mengetahui peristiwa apa yang akan terjadi di hari kiamat....Dan, kedua, mereka yang menyambut hari itu dengan rasa gembira dengan rahmat dan perkenan Tuhan yang...kembali manusia, yang diambil dari hal-hal yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri dan...peringatan ini pasti akan mendapat balasan dan siksaan yang amat besar dari Allah saat ia kembali kepada-Nya...Wahai Muhammad, apakah berita tentang hari kiamat dengan kedahsyatannya yang membuat manusia tidak sadarkan
yang bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa al-Qur'ân, meskipun menggunakan anasir yang sama dengan...bahasa orang-orang Arab, tetap merupakan mukjizat....Dilanjutkan dengan penjelasan kedudukan al-Qur'ân dalam dakwah dan berpalingnya orang-orang kafir dari..., pada masa-masa menjelang hari kiamat, yang akan bercakap-cakap dengan manusia dan yang akan menceritakan...rahasia mukjizat al-Qur'ân sambil memberi isyarat bahwa bahasa al-Qur'ân itu sama dengan bahasa yang
Sebab, dalam hal ini terdapat penyamaan antara yang berhak dan yang tidak berhak untuk disembah. "(1)...Tokoh kedua adalah Luqmân al-Hakîm yang terkenal dengan kata-kata bijak dan Namanya kemudian menjadi...Itulah al-Qur'ân yang diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya."...Para periwayat itu bersepakat untuk mengatakan demikian....Dan ia telah memasukkan banyak kata bijak baru ke dalam literatur Arab yang kemudian mereka pakai, sebagaimana
eja, diikuti dengan penjelasan tentang turunnya al-Qur'ân dari sisi Allah yang Mahamulia dan Mahabijaksana...Pada bagian selanjutnya, surat ini menyinggung dengan menyebutkan nikmat dan karunia Allah yang banyak...Terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang kemahakuasaan Allah, mereka malah menyikapinya dengan...Surat ini diawali dengan dua fonem Arab, sebagimana halnya cara al-Qur'ân dalam mengawali beberapa surat...Padahal, al-Qur'ân sendiri menggunakan huruf dan fonem yang mereka gunakan dalam percakapan mereka sehari-hari
Kemudian ditutup dengan nasihat kepada Rasulullah untuk selalu tetap dalam kebenaran dan bersabar atas...Surat yang dimulai dengan ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân terdiri atas huruf-huruf...yang dapat diucapkan oleh orang-orang Arab dengan mudah dan jelas....kaum Arab dengan Kisra dan masa Heraklius Muda, Kaisar Romawi yang dikenal di kalangan kaum Arab dengan...Api melahap gereja al-Qiyâmah dan para penyerang itu menguasai Salib dan memindahkannya ke ibukota mereka
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...manusia kepadanya (Muhammad)"....Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
perkataan yang sama dengan perkataan Rabbul 'aalamin, apakah makhluk yang memiliki kekurangan dan fakir...Setiap orang yang memiliki rasa bahasa dan pengetahuan tentang berbagai macam perkataan pasti akan mengetahui...perbedaan yang nampak ketika Al Qur'an ini dibandingkan dengan perkataan para ahli sastera....Api neraka yang sudah disiapkan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya...Seperti inilah cara yang digunakan Al Qur'an, menggabung antara targhib (memberikan dorongan) dan tarhib
Dengan berisikan 109 ayat, surat ini dimulai dengan menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân...Dijelaskan juga tentang keadaan manusia dalam kesusahan dan kegembiraan, tentang kekuasaan Allah dan...Selain itu, terdapat pula ancaman keras dengan azab Allah, keterangan mengenai keadaan jiwa manusia dan...Muhammad dihibur dengan kisah para nabi dengan kaumnya: kisah Nabi Nûh, Nabi Mûsâ dan Nabi Hârûn beserta...lain yang memiliki gaya bahasa dan makna sangat sempurna, dan juga mengandung hikmah serta segala yang
Sementara di ayat kedua disebut sebagai bacaan yang berbahasa Arab (al-Qur'ân al-'Arabiyy)....Surat dan kisah di dalam surat ini ditutup dengan menegaskan kembali apa yang telah ditetapkan di awal-awal...Al-Qur'ân yang dibawanya itu hanyalah petunjuk dan peringatan bagi semua manusia....Dan al-Qur'ân yang berbicara tentang kisah-kisah tersebut, juga yang lainnya, bukanlah dongeng palsu...Huruf-huruf fonetis ini juga untuk menggugah perhatian mereka sehingga memperhatikan apa yang akan dibacakan
-deskripsi"> Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qu'an...untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia....

-deskripsi"> Yakni untuk memahamkan mereka apa yang dibawanya....petunjuk dan menyesatkan manusia dan Dia pula yang membolak-balikkan hati mereka....menyesatkan kecuali kepada orang yang tepat dan layak.
Setiap keadaan masih bisa diberlakukan kesabaran, akan tetapi untuk menghadapi neraka maka tidak akan...dunia (sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim), minumannya air mendidih dan ghassaq (nanah penghuni...neraka atau air yang sangat dingin), alat pukul untuk memukul penghuni neraka begitu besar, para penjaganya...kasar yang sudah tidak memiliki rasa kasihan lagi kepada mereka, dan diakhiri dengan kemurkaan Allah...telah diberi waktu yang panjang yang biasanya manusia sadar, ditambah dengan datangnya pemberi peringatan
Mereka memiliki perkebunan luas dan subur di kanan dan kiri kawasan negeri, perkampungan yang saling...Dalam surat ini pula al-Qur'ân memberikan suatu batas sikap membanggakan anak dan harta, menyajikan sebuah...Sebab, dalam pandangan al-Qur'ân, harta manusia itu pada hakikatnya adalah milik Allah....Dialah yang telah menakar dan meluaskan rezeki setiap manusia....Manusia diperintahkan untuk mengenali sendiri karakter Nabi Muhammad, sehingga mereka sadar bahwa Muhammad
Pada lebih dari satu tempat, surat ini berbicara tentang tanda-tanda kemahakuasaan Allah yang terdapat...Terakhir, surat ini diakhiri dengan ajakan kepada umat manusia untuk berjalan menjelajahi bumi, agar...Hâ, Mîm, adalah huruf-huruf eja yang mengawali surat ini, seperti halnya cara al-Qur'ân dalam mengawali...beberapa surat lainnya, yang merupakan isyarat bahwa kitab suci al-Qur'ân ini menggunakan bahasa yang...sama dengan bahasa yang digunakan orang-orang Arab.
-deskripsi"> Kebajikan atau dalam bahasa Arab disebut Al Khair, adalah nama untuk semua...

-deskripsi"> Hal ini disebabkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam....panjang tidak membuat hati kita keras dan agar kita memiliki rasa raja' (berharap) dengan beramal shalih...serta khauf (takut) sehingga meninggalkan maksiat...., agar kita tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan murka-Nya dan meminta kepada-Nya agar mengaruniakan
Orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk memperoleh keridaan Allah dan memantapkan keimanan mereka...tumbuh pepohonan dengan sedikit atau banyak air....Dan kalau yang turun sedikit, tanah yang subur itu cukup untuk menghasilkan buah...."rabwah" yang dalam bahasa Arab berarti 'tanah subur yang berada di dataran tinggi'....Serabut yang berfungsi menyerap makanan pun menjadi banyak, sehingga makanan yang membentuk zat hijau
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan...Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".
Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya....sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik...perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, atau untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran...itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak...percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada...orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dan beban terberat bagi manusia adalah berperang melawan musuh-musuh Allah(1) yang menyerang lebih dulu...Rasul malah menyuruh para pengikutnya yang setia untuk berhijrah ke Habasyah (Etiopia) untuk menyelamatkan...ada yang mengganjal perut dengan rerumputan menahan rasa lapar....Di sinilah lalu turun ayat yang mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara...tentang perang (al-Hajj: 39-41).
wa Ta'aala menambahkan penjelasan tentang kesempurnaannya dengan menyebutkan orang yang diturunkan Al...paling mulia, sehingga dapat diketahui bahwa Al Quran adalah sebaik-baik kitab, ditambah lagi dengan...lagi untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, isinya benar, berita-beritanya benar dan...dan mengarahkan manusia, dan turun kepada manusia yang paling mulia (Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi...wa sallam), maka semakin besarlah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dan mengharuskan untuk
diy), Dia turun dari atas langit lalu langit terbelah dan para malaikat dari setiap langit turun bergelombang...melainkan datangnya Allah dan Malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan…dst.” (Terj....Al Baqarah: 210)

-deskripsi"> Malaikat karena jumlahnya yang banyak dan kuatnya...Ketika itu, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah, lalu bagaimana menurutmu...tentang manusia yang lemah, khususnya mereka yang berani berhadapan dengan Tuhan mereka dengan perkara-perkara
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 7
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada...ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula...) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya....Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.
Hal itu kemudian diikuti dengan keterangan tentang orang-orang yang mengingkarinya dan panduan kitab-kitab...Diteruskan, kemudian, dengan pembicaraan mengenai tuduhan para pendusta bahwa komposisi al-Qur'ân adalah...bukti-bukti kekuasaan Allah di alam raya, dan penjelasan bahwa setiap musibah yang terjadi di dunia...Disebutkan pula cara-cara Allah dalam berbicara dengan para nabi-Nya....Akhirnya surat ini ditutup dengan penjelasan tentang jalan yang benar dan lurus yang harus diikuti.]]
Hal itu kemudian diikuti dengan keterangan tentang orang-orang yang mengingkarinya dan panduan kitab-kitab...Diteruskan, kemudian, dengan pembicaraan mengenai tuduhan para pendusta bahwa komposisi al-Qur'ân adalah...bukti-bukti kekuasaan Allah di alam raya, dan penjelasan bahwa setiap musibah yang terjadi di dunia...Disebutkan pula cara-cara Allah dalam berbicara dengan para nabi-Nya....Akhirnya surat ini ditutup dengan penjelasan tentang jalan yang benar dan lurus yang harus diikuti.]]