Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 ar-rum ayat 21 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 Adam 10 surat ali' imran ayat 185 11 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 12 Nikah 13 Jihad 14 Dua masa 15 al mujadalah ayat 11 16 cinta 17 matahari 18 hutang 19 surah al-maidah ayat 8 20 dosa 21 Ikhlas 22 hadist tentang perilaku konsumen 23 ALI IMRAN 159 24 Berdebat 25 puasa 26 Al-Imran (3 : 130) 27 miskin 28 Al-Imran ayat 130 29 al-mukminun+ayat+34 30 sabar 31 al isra ayat 7 32 Aliimram+ayat+105 33 surat+al+imranayat+110 34 Ta ha+ayat+14 35 Ar Rahman 36 Kafir 37 al ahzab ayat 21 38 Hadits Muslim Nomor 3035 39 ilmu 40 maryam 41 al isra ayat 36 42 Saba 13 43 al a'raf ayat 52 44 surat al imran ayat 185 45 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 46 Jika allah menganugerahi rahmat 47 ar rum ayat 56 48 ATTAKASUR AYAT 1-2 49 Al ikhlas ayat 1-4 50 berlayar 51 al-Hujurât ayat 6 52 surat Toha ayat 14 53 adil 54 al-baqarah ayat 164 55 iman 56 ayat al-Baqarah 219 57 Surat yunus+ayat+8 58 Hadits ahmad jauhi kufur 59 al jumuah ayat 10 60 Al Jasiyah ayat 18 61 permainan 62 ayat+menyembunyikan+ilmu 63 durhaka 64 al-mujadalah ayat 11 65 al-imron ayat 110 66 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 67 Zina 68 surah al kautsar ayat 1-3 69 Gelap 70 Ditanya 71 empat puluh tahun 72 menyapih 73 surah al Maun beserta terjemahan 74 Perubahan zat 75 al imran 76 al anam ayat 83 77 Bahasa kaumnya 78 khusyu 79 aL IMRAN AYAT 2 80 yusuf 81 ibrahim ayat 7 82 al qashash ayat 77 83 al-baqarah ayat 168 84 al bayyinah ayat 5 85 Surah al-imran ayat 77 86 Laut 87 Hud ayat 5 tema apa 88 Dimana dia akan mati 89 al ikhlas 90 AL Hasyr ayat 7 91 surah al hadid ayat 57:3 92 al baqarah ayat 269 93 Gunung 94 Abu Daud 1397 95 annisa ayat 12 96 Hadits Muslim Nomor 2314 97 QS. IBRAHIM AYAT 37 98 Al-Muzammil ayat 20 99 perempuan 100 Mencela pemberian

Hasil pencarian tentang Asy-syu'ara+ayat+8

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ


8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai) yang ulung di dalam ilmu sihir, dan di dalam surah Asy-Syu...`ara disebutkan bahwa perkataan ini adalah perkataan Firaun sendiri.
-deskripsi"> Dalam Surah Asy Syu’ara diterangkan, bahwa yang mengatakannya adalah Firâ
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
hawa nafsunya sebagai tuhannya) maksudnya orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya; dalam ungkapan ayat...Sedangkan jumlah Manittakhadza Hawaahu adalah Maf'ul Awwal dari lafal Ara-aita, dan Maf'ul yang kedua
Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...Asy-Syu'ara, 86).
(Yang mengelupaskan kulit kepala) asy-syawaa bentuk jamak dari lafal syawaatun, artinya kulit kepala.
Firaun, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh firman-Nya sewaktu menceritakan tentang Musa dalam surah Asy...Asy Syu'ara, 18).
[[91 ~ ASY-SYAMS (MATAHARI) Pendahuluan: Makkiyyah, 15 ayat ~ Pada permulaan surat ini, Allah bersumpah
(Bagaimana pendapatmu) lafal Ara-ayta dan dua lafal lainnya yang sama nanti mengandung makna Ta'ajjub
Maka Beliau menjawab dengan jawaban seperti yang disebutkan dalam ayat di atas....Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa ayat...Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” Namun pendapat ini dibantah oleh Syaikh Asy...

-deskripsi"> Ibnu Sa’ad di juz 8 qaf 1 hal. 73 meriwayatkan dengan sanadnya yang...sampai kepada Hammad bin Zaid bin Tsabit dari Anas, ia berkata: Turun ayat berkenaan dengan Zainab binti
Demikianlah menurut keterangan hadis yang diketengahkan oleh Asy Syaikhain.
dan minuman) dari air susunya, lafal Masyaarib adalah bentuk jamak dari lafal Masyrab yang bermakna Asy-Syurb
tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang.” (Lihat Surah Asy...Syu’araa’: 53-68)

-deskripsi"> Maksudnya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Kami
Asy Syuuraa: 40)…dst.”

-deskripsi"> Maksudnya, apa yang mereka ucapkan berupa...menghadapinya adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhaanahu wa Ta'aala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat
menafsirkan, bahwa memang ada dua air yang berdampingan, namun tidak menyatu seperti yang disebutkan dalam ayat...Syaikh Asy Syinqithi rahimahullah berkata, “Saya pernah berkunjung ke kota Sanlois pada tahun 1363
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan
Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.

[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan
Asy-Syu'ara, 100).
Subhaanahu wa Ta'aala menghukum mereka di dunia dan di akhirat; di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...8 sebelumnya, dan azab di akhirat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 10 di atas....

-deskripsi"> Yaitu mereka yang memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran yang disampaikan-Nya
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Ketika turun ayat...Asy Syu’araa: 214) Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam naik ke atas Shafa dan menyeru, “Wahai
[[94 ~ ALAM-NASYRAH (KELAPANGAN DADA) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini memaparkan bahwa Allah...Ayat-ayat selanjutnya, dalam surat ini, mengemukakan salah satu sunnatullâh yaitu bahwa kemudahan akan
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik mengatakan, sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya...Shad, 8) (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan-ucapan mereka (lagi Maha Melihat) utusan yang telah
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang
"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menimpakan angin itu dengan izin dan kehendak-Nya selama 7 malam dan 8...banyak, namun mereka tidak mensyukurinya dan tidak mengingat-Nya sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayat
yang ditunjukkan oleh dalil adalah bahwa kepada wanita itu ditegakkan had (jika mundur) berdasarkan ayat...8.
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini
[[95 ~ AT-TIN (BUAH TIN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Pada bagian pertama surat ini Allah bersumpah