Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 kurban 4 ibrahim 5 hujan 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 surat ali' imran ayat 185 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 maryam 12 ar-rum ayat 21 13 cinta 14 Nikah 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 matahari 17 dosa 18 al ahzab ayat 21 19 Aliimram+ayat+105 20 Nabi Ismail 21 ikhlas 22 al-mukminun+ayat+34 23 al isra ayat 7 24 al+anam+ayat+14 25 Zina 26 AN NAML AYAT 88 27 ayat kursi 28 Hadits Muslim Nomor 3035 29 al imran 200 30 al mujadalah ayat 11 31 Saba 13 32 Gunung 33 Ar Rahman 34 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 35 al infitar ayat 6 7 36 ibrahim ayat 7 37 sabar 38 AL Baqarah ayat 286 39 perempuan 40 surat al imran ayat 185 41 surah al hadid ayat 57:3 42 permainan 43 lidah 44 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 45 al imran 46 Fajar 47 yusuf 48 Al-Muzammil ayat 20 49 hutang 50 ASY SYUARA+ayat+222 51 Dimana dia akan mati 52 ATTAKASUR AYAT 1-2 53 al anbiya ayat 30 54 delapan puluh 55 ali imran 26 56 al-Hujurât ayat 6 57 ASY+SYUARA+ayat+222 58 ar rum ayat 21 59 al-baqarah ayat 164 60 ayat tentang serakah 61 Hadist ibnu majah 2172 62 ali imran 159 63 Sebaik baik penolong dan pelindung 64 waktu 65 Hadits ahmad jauhi kufur 66 al bayyinah ayat 5 67 al+bakarah+ayat+41 68 jujur 69 Hud ayat 5 tema apa 70 Al Hijr 26 71 aL IMRAN AYAT 2 72 an nur ayat 35 73 Hadits Muslim Nomor 2314 74 surat Toha ayat 14 75 maryam ayat 30-35 76 saba 15 77 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 78 Metode pendidikan 79 al anam ayat 83 80 Al furqaan 27 81 imran 82 al jumuah ayat 10 83 Al-baqarah ayat 183 84 Surah Az-zummar ayat 9 : 85 atap terpelihara 86 Q.S AL A'RAF AYAT 56 87 al+qiyamah+ayat+1-2 88 maryam+ayat+30-35 89 durhaka 90 arah 91 Ayat+nikah+misyar 92 al hasyr ayat 7 93 surah al kautsar ayat 1-3 94 tafsir surat al imran ayat 104 95 ar rahman 19 96 Qs. Maryam 33 97 ali imran : 92 98 Yusuf 84 99 Nabi Ibrahim 100 Surah al-imran ayat 77

Hasil pencarian tentang Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kan'an

bangsanya) dari kalangan Bani Israel (dan seorang lagi dari musuhnya) yakni, seorang bangsa Mesir....Pada mulanya orang Mesir itu menghina warga Bani Israel itu sewaktu orang Mesir itu menyuruhnya untuk...membawa kayu bakar ke dapur raja Firaun....) Musa berkata kepada orang Mesir itu, "Lepaskanlah dia dan biarkan dia pergi!"....Musa sangat kuat lagi keras pukulannya (dan musuhnya itupun mati).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami wahyukan kepada Musa) sesudah beberapa tahun ia tinggal bersama dengan kaum Firaun, yang di...masa-masa itu ia menyeru mereka kepada jalan yang benar dengan membawa ayat-ayat Allah, akan tetapi...hamba-hamba-Ku) yakni bangsa Bani Israel....Menurut suatu qiraat lafal An Asri dibaca An-isri....Asal katanya adalah berakar dari lafal Asra; maksudnya, pergilah dengan mereka menuju ke arah laut Merah
Nabi Musa ‘alaihis salam memperlihatkan berbagai mukjizat....seperti itu sampai Nabi Musa ‘alaihis salam berputus asa dari mengharapkan keimanan mereka (Fir’...Para mufassir banyak yang menerangkan, bahwa perginya Nabi Musa ‘alaihis salam membawa Bani Israil...dilakukan pada waktu bulan muncul, dan bahwa Nabi Musa ‘alaihis salam sebelumnya bertanya tentang kuburan...(dari Mesir), ia meminta agar petinya dibawa bersama mereka.
Musa mau menerima air susunya....(Dan kamu pernah membunuh seorang manusia) yaitu seorang bangsa Qibti di Mesir....Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan) Kami telah mengujimu...negeri Mesir, yaitu kamu tinggal di tempat Nabi Syuaib yang kemudian ia mengawinkanmu dengan putrinya...dalam usia empat puluh tahun (hai Musa!).
(Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan) seraya menutupkan...Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, "Berjalanlah engkau di belakangku dan tunjukkanlah jalan itu kepadaku...Nabi Musa baru mau memakannya dan menceritakan kepadanya semua apa yang telah ia alami....Untuk itu maka Allah swt. berfirman, ("Maka tatkala Musa mendatangi bapak wanita itu dan menceritakan...Musa menceritakan kepadanya tentang pembunuhannya terhadap seorang bangsa Mesir dan niat bangsa Mesir
(Maka tatkala) huruf An di sini adalah Zaidah (Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh...keduanya) yakni, musuh Musa dan orang Mesir yang mengejarnya (musuhnya berkata) yaitu warga Bani Israel...musuh orang Mesir yang meminta tolong kepadanya itu, karena ia menduga bahwa Musa akan memukulnya ("...tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian")....Firaun memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa.
dan kaumnya, Beliau tinggal di Mesir mengajak mereka masuk Islam dan berusaha melepaskan bani Israil...Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....mewahyukan kepada Nabi-Nya Musa ‘alaihis salam untuk membawa pergi bani Israil di malam hari dan memberitahukan...Ketika kaum Musa telah keluar dari laut itu seluruhnya, sedangkan Fir’aun dan tentaranya masih berada
(Dan bacakanlah) hai Muhammad (kepada mereka) yakni orang-orang Yahudi (berita) kabar (orang yang telah...dari ayat-ayat itu) maksudnya ia keluar darinya dengan membawa kekafirannya, sebagaimana seekor ular...keluar dari kulitnya, orang yang dimaksud ialah Bal`am bin Ba`ura salah seorang ulama terkemuka Bani...Israel....Ia diminta agar mendoakan Musa celaka dan untuk itu diberi hadiah, dia mendoakan hal itu tetapi doanya
-deskripsi"> Mereka memungut peti itu, lalu membawanya dan menaruhnya di hadapan Firâ...€™aun, lalu dikeluarkanlah bayi Musa dari peti itu....

-deskripsi"> Yakni agar akibat dari memungutnya adalah ia menjadi musuh mereka dan...Maka dari itu, tentu adanya pembelaan terhadap hak bangsa yang lemah ini (Bani Israil), sedangkan Nabi...Musa ‘alaihis salam sendiri memiliki niat yang luhur dan semangat yang membara.
(Maka terbetiklah maksud) dalam diri Firaun (untuk mengusir mereka) maksudnya mengusir Nabi Musa dan...kaumnya (dari tanah itu) yaitu negeri Mesir (maka Kami tenggelamkan dia serta orang-orang yang bersama
Setelah peristiwa itu, terjadi berbagai peristiwa lain antara Nabi Mûsâ dan Fir'aun....Di antaranya adalah peristiwa yang terjadi atas perintah Allah melalui wahyu-Nya kepada Mûsâ, agar ia...membawa Banû Isrâ'îl keluar dari Mesir di malam hari....Melalui wahyu itu pula Allah memerintahkan Mûsâ agar memukul laut dengan tongkatnya hingga muncullah...Allah menenangkan Mûsâ agar tidak khawatir bahwa Fir'aun akan dapat mengejar mereka dan bahwa mereka
(Dan tatkala ia menghadap) yakni menuju (ke jurusan negeri Madyan) ke arahnya....Madyan adalah nama kota tempat nabi Syuaib, yang jauhnya kira-kira delapan hari perjalanan dari kota...Mesir....Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya yaitu Madyan ibnu Ibrahim, sedangkan Nabi Musa belum mengetahui...Allah mengutus malaikat yang membawa tongkat, lalu malaikat itu memimpin Nabi Musa menuju ke negeri Madyan
Masa sepuluh tahun inilah yang diduga kuat dilakukan oleh Nabi Musa (dan dia berangkat dengan keluarganya...) dengan istrinya menuju ke negeri Mesir dengan seizin bapaknya (dilihatnyalah) yakni, Nabi Musa melihat...keluarganya, "Tunggulah) di sini (sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu...berita kepadamu dari tempat api itu) tentang jalan yang sebenarnya, karena pada saat itu Nabi Musa tersesat...(atau membawa sesuluh) dapat dibaca Jadzwatin, Judzwatin, dan Jidzwatin, yakni sebuah obor (api agar
(Tidakkah mereka mengetahui) yakni penduduk Mekah yang mengatakan kepada Nabi saw. sebagaimana yang disitir...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak...sekali; maknanya, sesungguhnya Kami (telah Kami binasakan sebelum mereka) amatlah banyak (umat-umat) bangsa-bangsa...mereka itu) orang-orang yang telah Kami binasakan (kepada mereka) yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi...Lafal Annahum dan seterusnya berkedudukan menjadi Badal dari kalimat sebelumnya, dengan memelihara makna
Lalu Allah menegur Nabi Musa karena ia belum pernah belajar (ilmu gaib), maka Allah menurunkan wahyu...Allah berfirman, "Pergilah kamu dengan membawa seekor ikan besar, kemudian ikan itu kamu letakkan pada...Lalu Nabi Musa mengambil ikan itu dan ditaruhnya pada sebuah keranjang, selanjutnya ia berangkat disertai...Kemudian ikan yang ada di keranjang berontak dan melompat keluar, lalu jatuh ke laut....Ketika keduanya terbangun dari tidurnya, murid Nabi Musa lupa memberitakan tentang ikan kepada Nabi Musa
(Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ) yakni negeri Mesir; artinya kirimkanlah utusan...ke negeri Mesir kemudian tanyakanlah kepada penduduknya (dan kafilah) rombongan musafir (yang kami datang...bersamanya) mereka adalah terdiri dari kaum Kan`an (dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar...Kemudian mereka kembali kepada ayah mereka dan mengatakan seperti yang diajarkan oleh saudara mereka
-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam datang dari Syam membawa Hajar dan anaknya...

-deskripsi"> Yaitu Mekah, karena tanah Mekah tidak cocok untuk ditanami....Allah mengabulkan doa Beliau, Allah keluarkan dari keturunannya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa...Persia, bangsa Romawi dan semua manusia.” Akan tetapi ia berkata, “sebagian manusia,” sehingga...

-deskripsi"> Allah juga mengabulkan doa Beliau.
-deskripsi"> Waktu Nabi Musa alaihis salam membawa Bani Israil ke luar dari negeri Mesir...Maka Allah memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. perintah itu dilaksanakan oleh...Musa hingga terbelahlah laut itu dan terbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya dan Musa melalui jalan...itu sampai selamatlah ia dan kaumnya ke seberang....Ini semua merupakan nikmat Allah kepada mereka yang patut mereka syukuri.

memerintahkan Luth membawa pergi keluarganya di akhir malam sebelum Subuh tiba, agar Beliau beserta...keluarga dan pengikutnya dapat menjauh dari negerinya....Di antara mufassir ada yang mengartikan, “Segeralah keluar (dari negerimu), dan hendaknya yang menjadi..."tafsir-deskripsi"> Yakni jangan pergi membawanya, karena istrinya ikut serta dengan kaumnya dalam dosa...yang mengatakan, bahwa istrinya ikut keluar bersamanya, namun ia menengok ke belakang dan berkata, â
Kemudian mereka membawa persoalan itu kepada Musa 'alaihis salam, maka Allah menyuruh mereka menyembelih...bertanya seperti yang disebutkan pada ayat di atas sehingga semakin susah dan memberatkan....

-deskripsi"> Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan...

-deskripsi"> Yakni mana mungkin Nabi Musa 'alaihis salam memerintahkan sesuatu yang...dan berkasih sayang antara sesama hamba Allah.
Ingatlah (ketika Musa berkata kepada keluarganya) yaitu istrinya sewaktu ia berjalan dari Madyan menuju...ke Mesir, ("Sesungguhnya aku melihat) dari jauh (api....Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya) mengenai jalan yang harus kita tempuh, karena pada...saat itu Nabi Musa tersesat (atau aku membawa kepadamu) dari api itu (suluh api)....huruf Ta asal, karena wazannya adalah Tafta'iluna, yaitu berasal dari Shaliya atau Shala yang artinya
mereka dengan hukuman itu dan menghindarkan hukuman yang lebih besar dari mereka....

-deskripsi"> Karena Allah mengetahui, bahwa hamba dan Rasul-Nya Musa 'alaihis salam...Ada yang mengatakan, bahwa jumlah mereka 600.000 orang, dan dalam keadaan seperti itu Nabi Musa 'alaihis...salam dan Nabi Harun wafat, mereka memperoleh rahmat, sedangkan bagi yang lain sebagai hukuman....Menjelang wafatnya, Nabi Musa 'alaihis salam berdoa kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci tersebut
suatu hari Nabi Musa ketika hendak mandi meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, kemudian batu itu membawa...lari pakaiannya, dan berhenti di tengah-tengah segolongan kaum Bani Israel....Lalu Nabi Musa mengejarnya dan dapat menyusulnya, segera ia mengambil pakaiannya untuk menutupi dirinya...(Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.")...."Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Musa, sesungguhnya dia telah disakiti lebih dari ini tetapi
-deskripsi"> Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir purbakala....Menurut sejarah, Fir'aun di masa Nabi Musa ‘alaihis salam adalah Menephthah (1232-1224 S.M.) anak dari...

-deskripsi"> Allah membinasakan mereka, mengiringinya dengan celaan dan laknat di...dunia dan pada hari kiamat, itulah seburuk-buruk pemberian yang diberikan....Ayat ini masih mujmal dan diperinci dengan ayat-ayat setelahnya.

yakni kepada istrinya, ("Tinggallah kamu) di sini, hal itu terjadi sewaktu ia berada dalam perjalanan dari...Madyan menuju ke negeri Mesir (sesungguhnya aku melihat) menyaksikan (api, mudah-mudahan aku dapat membawa...atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat itu") yang dapat menunjukkan jalan; karena pada saat itu Nabi...Musa kehilangan arah jalan disebabkan gelapnya malam....Nabi Musa mengungkapkan kata-katanya dengan memakai istilah La'alla yang artinya mudah-mudahan karena
(Dan juga pada Musa) di-'athaf-kan kepada lafal Fiihaa....Maknanya, Dan Kami jadikan pada kisah Musa suatu tanda (ketika Kami mengutusnya kepada Firaun) (dengan...membawa bukti yang nyata) yakni hujjah yang jelas dan terang.
Ketika keluar dari Mesir, kami diberi beban membawa perhiasan-perhiasan kaum kami yang cukup berat....Kemudian kami berpendapat--karena takut barang-barang perhiasan itu akan membawa sial bagi kami--untuk...Lalu Sâmiriy menyalakan api di sebuah lobang dan melemparkan perhiasan- perhiasan itu ke dalamnya.
(Dan) Kami jadikan pula sebagai (seorang rasul kepada Bani Israel) di waktu masih kecil atau sesudah...Adapun Isa tatkala ia dibangkitkan Allah sebagai rasul kepada Bani Israel katanya kepada mereka, "Sesungguhnya...aku ini utusan Allah kepada kamu dan (sesungguhnya aku) (datang kepada kamu dengan membawa suatu tanda...kamu dari tanah seperti burung) kaf menjadi isim maf`ul (kemudian aku meniupnya) dhamir 'nya' kembali...Setelah luput dari penglihatan mereka, kelelawar itu jatuh dan mati untuk membedakan antara perbuatan
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami) yang berjumlah sembilan ayat...lalu Kami firmankan kepadanya ("Keluarkanlah kaummu) yaitu kaum Bani Israel (dari gelap-gulita) dari...kekafiran (kepada cahaya yang terang-benderang) yaitu keimanan (dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari...Allah.") yakni nikmat-nikmat-Nya....dalam peringatan itu (terdapat tanda-tanda bagi setiap orang penyabar) di dalam mengerjakan ketaatan (dan
kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas, hujjah-hujjah-Nya yang terang dan dalil-dalilnya yang qathâ...€™i, yang menunjukkan kepada kebaikan, melarang dari keburukan, di mana ia merupakan nikmat terbesar...ternyata mereka menyikapinya dengan mendustakan orang yang membawanya dan mengatakan seperti yang disebutkan...

-deskripsi"> Yakni ayat-ayat Al Qur’an....

-deskripsi"> Yakni itulah maksud dia ketika dia menyuruh kamu mengikhlaskan ibadah