Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 jihad 4 ilmu 5 ali imran 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 al ikhlas 9 sabar 10 pemimpin 11 Al Maidah Ayat 2 12 akhlak 13 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 14 Salam 15 zakat 16 al maidah ayat 48 17 Ali imran ayat 190 18 al maidah ayat 1 19 Ayat+47 20 al-maidah ayat 2 21 Al quran 22 AT TAUBAH AYAT 60 23 al hijr 9 24 Surat+Maryam+Ayat+94 25 ali imran 190 26 hujan 27 muhammad 28 Hijr 19 29 Albaqarah ayat 2017 30 khalifah 31 al-qiyamah ayat 2 32 Ali imran 110 33 iman 34 Surat+Maryam+Ayat+76 35 nikah 36 Maksiat 37 petir 38 pendidikan 39 Al hijr 40 ali imran 159 41 Tentang kesehatan jiwa 42 Hadits+at+huru 43 an-nisa ayat 58 44 Itulah perumpamaan 45 al ahzab ayat 21 46 jual beli 47 Ali imran 31 48 al hajj ayat 62 49 konflik beragama 50 al Baqarah ayat 285 51 surat saba ayat 3 52 Sedekah 53 an nisa ayat 58 54 al baqarah ayat 22 55 Al+alaq+ayat+96 56 Cahaya 57 Hadis+tentang gadai 58 surat al maidah ayat 5 59 DATAR 60 Timbangan 61 ali+imran+191 62 Bisikan syaitan 63 Hadits Tersenyum 64 Hadis tentang pendidikan 65 Surat+Maryam+Ayat+80 66 Surat+Maryam+Ayat+97 67 Al hajj ayat 18 68 ali imran 130 69 surat+al-+mujadilah+ayat+33 70 Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca Al-Qur’an, sebagaimana dalam hadis riwayat muslim yang artinya: “Umar bin Khattab ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah SWT. akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (Al-Qu 71 berbicara 72 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 73 Surat+Maryam+Ayat+98 74 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 75 perniagaan 76 ali imran ayat 110 77 Surat Al maidah ayat 1 78 al quraisy 79 Yusuf 108 80 Suri tauladan nabi Muhammad 81 Al Baqarah ayat 282 82 Mencegah kerusakan dan bahaya 83 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 84 al furqon ayat 67 85 Surah an nahl ayat 12 86 al+kafirun+ayat+4 87 https://www.sinizam.com/2016/09/ayat-ayat-tentang-pola-hidup-sederhana-menyantuni-dhuafa-duafa.html 88 akhlak baik 89 Ibnu Umar jenggot 90 An nahl ayat 68-69 91 al isra ayat 32 92 Luqman ayat 18 93 al hujurat ayat 13 94 al baqarah ayat 83 95 Yunus 62 96 At Taubah ayat 103 97 angin 98 Kafir 99 An nisa ayat 29 100 ali imran 19

Hasil pencarian tentang Maryam+96

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا


96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam.
Maryam menunjuk anaknya, 'Isâ a. s., supaya mereka berbicara langsung kepadanya.