Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 an nisa ayat 125 6 ali imran 67 7 ali imran 8 attahrim ayat 6 9 ali imran ayat 67 10 ayat ayat konsumsi 11 al anfal ayat 27 12 al ankabut ayat 3 13 Al baqarah ayat 111 14 surah+al+baqarah+ayat+188 15 Sedih 16 riba 17 an+nisa+ayat+59 18 al baqarah ayat 151 19 maryam 20 ikan 21 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 22 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 23 al ikhlas 24 adil 25 al ahqaf ayat 13 26 an nisa ayat 29 27 an+nisa+ayat+58 28 taubah ayat 31 29 Surat dan hruf gedrik ya 30 hewan 31 Al-Insyiqaq ayat 11 32 al imran 33 al isra ayat 15 34 Yunus 35 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 36 muhammad 37 Ar Rum ayat 41 38 Muslim 4969 39 Niat 40 Sabar 41 al hujurat ayat 12 42 Saba 13 43 an nisa ayat 146 44 yunus+40 45 al baqarah ayat 153 46 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 47 Al-Baqarah ayat 30 48 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 49 al+maidah +ayat+8 50 doa dimudahkan semua urusan 51 hadits tentang etika lingkungan 52 ibrahim ayat 4 53 keterangan 54 ibrahim ayat 7 55 janji 56 al maidah ayat 3 57 QS. Ali Imran (3): 67! 58 Ibrahim 40 59 al+adiyat+ayat+7+8 60 Tafsir Ibnu katsir 61 Ali imran 133 62 At-tin+ayat+1 63 an nisa ayat 34 64 al hajj ayat 54 65 surat an nisa ayat 58 66 turunnya+hud+ayat+118 67 An-Nisa ayat 59 68 Jual beli salam 69 Tumbuhan 70 utang 71 tafsir ayat 50 surat al an'am 72 Surat asyuaro ayat 214 73 penciptaan 74 an nisa ayat 1 75 al-mu'minun ayat 18 76 al+baqarah+ayat+234 77 kiamat 78 al ahzab ayat 70 79 ali imran 200 80 an nahl ayat 97 81 Langit bumi 82 an nur ayat 2 83 akhlak 84 Jujur 85 Al-Baqarah ayat 243 86 hadits akhlak 87 al maidah ayat 1 88 Al hujurat ayat 13 89 al baqarah ayat 42 90 asy+syura+ayat+44 91 Orang tua 92 Nabi 93 an nahl ayat 125 94 rasul 95 Al an'am ayat 165 96 quran 97 dengki 98 An-nisa+ayat+59 99 qs+annisa+ayat+24 100 takwa

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+bayi+yang+gugur+benar-benar+akan+memprotes+Rabbnya+bila+kedua+orangtuanya+dimasukkan+ke+dalam+api+neraka.+Hingga+dikatakan+kepadanya,+‘Wahai+bayi+yang+gugur+yang+memprotes+Rabbnya,+masukkanlah+kedua+orangtuamu+ke+dalam+surga.’+Ia+pun+menarik+

Di akhirat kelak, ia diancam akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala dan membakar....Istrinya ikut pula menyertainya masuk ke dalam neraka....Allah memberikan kepadanya satu bentuk azab, yaitu dengan melilitkan seutas jerat ke lehernya untuk menyeretnya...ke dalam neraka, sebagai tambahan siksa atas apa yang telah dilakukannya dalam menyakiti Rasulullah...Ia pun binasa pula bersama dengan kedua tangannya itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan Kami terhadap kalian dari kematian, maka...Segumpal darah padat itu pun kemudian Kami jadikan sepotong daging yang adakalanya berbentuk manusia...dalam rahim hingga kandungan menjadi sempurna hingga Kami mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam bentuk...bayi....Kalian yang masih bayi itu kemudian Kami pelihara hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirannya.
Lalu ia (Abu Jahal) membuat mereka (kawan-kawannya) kaget karena ternyata mundur ke belakang dan menjaga...Ia pun ditanya, “Ada apa denganmu?...) ada parit dari api, hal yang menakutkan, dan sayap-sayap.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa...hadits Abu Hurairah atau sesuatu yang sampai kepadanya-, “Ketahuilah!...Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya (ke dalam neraka)
(Berilah aku potongan-potongan besi)" sebesar bata kecil yang akan dijadikan sebagai bahan bangunan tembok...dimasukkan di tengah-tengah tembok besi itu....api itu)" lalu api itu mereka tiup (Hingga apabila besi itu menjadi) berubah bentuknya menjadi (merah...) bagaikan api (dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas...tembaga itu ke dalam partikel-partikel potongan besi, akhirnya kedua logam itu menyatu.
) kepada Nabi Muhammad (mukjizat-mukjizat dari Rabbnya?")...(Katakanlah) kepada mereka: ("Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah) Dialah yang menurunkannya...dalam bentuk apa yang dikehendaki-Nya....(Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata.")...akan dimasukkan ke dalam neraka.
-deskripsi"> Ketika telah tampak keadaan akhir manusia, dan tampak jelas orang yang benar...mereka di neraka, mendapatkan azab yang pedih di sana dan dipisahkan dengan keluarganya, ia juga tidak...

-deskripsi"> Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka...Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari neraka.

istri itu berkhianat kepada kedua suaminya) dalam masalah agama, karena ternyata keduanya kafir dan...adalah istri Nabi Nuh yang dikenal dengan nama Wahilah telah berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Nuh...tamu-tamunya, yaitu bahwa jika tamu-tamu itu tinggal di rumahnya, maka ia akan memberi tanda kepada...mereka dengan api di waktu malam dan kalau siang hari dengan memakai asap (maka kedua suaminya itu tiada...; dan dikatakan) kepada kedua istri itu ("Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang
Pertama, mengenai keluarga Fir'aun yang terdapat dalam ayat 46 surat ini yang artinya berbunyi: "Kepada...mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari kiamat....Para malaikat diperintahkan, 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras'."...Kedua, dalam ayat 169 surat Alu 'Imrân yang artinya berbunyi: "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang...yang gugur di jalan Allah itu mati.
lain) di antara mereka dalam peperangan itu, sebagian orang yang gugur di antara kalian ada yang dimasukkan...ke dalam surga, dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam neraka....(Dan orang-orang yang gugur) menurut suatu qiraat dibaca Qaataluu dan seterusnya, ayat ini diturunkan...pada waktu perang Uhud, karena banyak di antara pasukan kaum muslimin yang gugur dan mengalami luka-luka...(di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan) maksudnya, tidak akan menghapuskan (amal mereka.)
Dalam hal ini, orang tua harus membayar upah dengan rida dan cara yang baik....Selain itu air susu ibu juga memiliki kandungan yang bermacam- macam sesuai dengan kebutuhan bayi....Menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya kecuali dalam hal-hal tertentu....pencernaan dan merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi....bayi itu memiliki kesehatan yang memadai.
(Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar aturan-aturan-Nya, maka akan dimasukkan-Nya...) ada dua versi dengan memakai ya dan ada pula dengan memakai nun (ke dalam api neraka, kekal ia di dalamnya...dan baginya) di dalamnya (siksa yang menghinakan) di samping menciutkan hati....Pada kedua ayat terdapat lafal man sedangkan pada khaalidiina makna atau artinya.
(Maka apakah orang yang menghindarkan) supaya jangan dilemparkan (dirinya ke dalam azab yang paling buruk...di hari kiamat), azab yang paling keras, seumpamanya ia dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan terbelenggu...tangannya disatukan dengan kepalanya, sama dengan orang yang beriman kepadanya yang dimasukkan ke dalam...surga?...(Dan dikatakan kepada orang-orang yang aniaya) yakni orang-orang kafir Mekah ("Rasakanlah oleh kalian
--Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi...kenikmatan yang kekal dan kehidupan yang sejahtera di dekat Ar Rahman (yakni Surga)....Ya Allah masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah masukkanlah kami ke surga dan jauhkanlah kami dari neraka.
"Rabb kita akan mengumpulkan kita semua) kelak di hari kiamat (kemudian Dia memberi keputusan) memutuskan...(antara kita dengan benar) maka orang-orang yang benar akan dimasukkan-Nya ke dalam surga, dan orang-orang...yang salah akan dimasukkan-Nya ke dalam neraka....(Dan Dialah Maha Pemberi keputusan) Yang menghukumi (lagi Maha Mengetahui") tentang keputusan hukum yang
berhak masuk surga dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang yang berhak masuk neraka dimasukkan ke...dalam neraka, lalu mereka semuanya mengerumuni iblis ("Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian...janji yang benar) yaitu dengan kebangkitan dari kubur dan pembalasan amal perbuatan lalu Dia telah memenuhi...sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan...Lalu Allah berfirman: ("Sesungguhnya orang-orang yang lalim itu mendapat siksaan yang pedih) siksaan
(Dan kami ilhamkan) wahyu berupa ilham atau ilham melalui mimpi (kepada ibu Musa) Musa adalah bayi yang...Apabila kamu khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke dalam sungai) yakni sungai Nil (dan janganlah...kamu khawatir) ia akan tenggelam (dan janganlah bersedih hati) karena berpisah dengan bayimu itu (karena...sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul.")...Akhirnya ibu Musa merasa khawatir akan keselamatan Musa, lalu ia menaruh Musa yang masih bayi itu ke
(Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat) tidak segera disusul oleh (nikmat) yakni rahmat (dari Rabbnya..., benar-benar ia dicampakkan) dari perut ikan besar itu (ke tanah yang tandus) tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya...(dalam keadaan tercela) akan tetapi Allah mengasihaninya sehingga ia dicampakkan tidak dalam keadaan
untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan susah payah (dalam...keadaan lemah yang bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya,...dan lemah sewaktu mengurus anaknya di kala bayi (dan menyapihnya) tidak menyusuinya lagi (dalam dua...Hendaknya) Kami katakan kepadanya (bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada...Akulah kembalimu) yakni kamu akan kembali.
(Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka) lantaran mereka menginfakkannya...di jalan ketaatan kepada-Nya, seperti untuk berjuang di jalan-Nya (dengan memberikan surga untuk mereka...dari mereka ada yang gugur dan sebagian yang lain meneruskan pertempurannya (sebagai janji yang benar...artinya tiada seorang pun yang lebih menepati janjinya selain dari Allah....mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli yang telah kalian lakukan itu dan yang
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...dikehendaki-Nya) beroleh ampunan, sehingga dimasukkan-Nya ke dalam surga tanpa disentuh oleh siksa...., dan setelah itu barulah dimasukkan-Nya ke dalam surga....(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
(Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu...Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi ujud aslinya seraya berkata, "Lelaki...Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya..., berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 32
Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan...dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari...Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya)....Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik".
Dikatakan kepada kedua malaikat, "Campakkanlah ke dalam neraka setiap orang yang benar-benar kafir, sombong..., tidak mau mengikuti kebenaran, orang yang menghalang-halangi setiap kebaikan, orang yang zalim dan...menentang kebenaran dan orang yang meragukan Allah dan apa yang diturunkan-Nya.
Dikatakan kepada kedua malaikat, "Campakkanlah ke dalam neraka setiap orang yang benar-benar kafir, sombong..., tidak mau mengikuti kebenaran, orang yang menghalang-halangi setiap kebaikan, orang yang zalim dan...menentang kebenaran dan orang yang meragukan Allah dan apa yang diturunkan-Nya.
Masukkanlah tanganmu ke dalam saku bajumu dengan mengepitkannya ke ketiak, ia akan keluar menjadi putih...Sesungguhnya Kami telah menjadikannya sebagai mukjizat yang kedua atas risalahmu,
Dan telah Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orangtuanya, dengan menjadikan ibunya...Karena ia telah mengandungnya sehingga menjadi semakin bertambah lemah....Ibu kemudian menyapihnya dalam dua tahun....Dan telah Kami wasiatkan kepadanya, "Bersyukurlah kepada Allah dan kedua orangtuamu.
(Kecuali orang-orang yang tobat) di antara orang-orang yang menyalakan api dan peperangan perampokan...bertobat itu yang gugur hanyalah hak Allah dan tidak hak manusia....Demikian yang dapat ditangkap dengan jelas dan saya lihat tidak seorang pun yang menentangnya, wallahu...Ini merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Syafii....Ini juga merupakan yang terkuat di antara kedua pendapat Imam Syafii.
yang membukakan) artinya perihalnya sama dengan seseorang yang membukakan (kedua telapak tangannya ke...dalam air) sedangkan ia berada di pinggir sumur, seraya menyeru air (supaya sampai kepada mulutnya)...sekali pun tempat ia berada jauh dari air yang ada di dalam sumur itu (padahal air itu tidak dapat sampai...kepadanya) ke mulutnya untuk selama-lamanya....adalah doa yang sesungguhnya (hanyalah sia-sia belaka) tidak ada artinya.
(Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik lalu ia memperolehnya) janji yang...dimaksud adalah surga (sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi) yang...dalam waktu dekat pasti akan lenyap (kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret)...ke dalam neraka....Orang yang dimaksud pada lafal pertama adalah orang Mukmin dan pada lafal kedua adalah orang kafir maksudnya
, dan lainnya yang menarik hati dan menggembirakan jiwa....Ia juga memiliki istri-istri yang sangat cantik dan baik yang menggabung antara keindahan luar dan dalam...Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari neraka....Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari neraka.