Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Ilmu 3 riba 4 Ali Imran 5 pemimpin 6 Al Baqarah ayat 4 7 al maidah ayat 1 8 al Baqarah ayat 285 9 jihad 10 menuntut ilmu 11 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 12 Al maidah ayat 48 13 niat 14 Salam 15 al maidah ayat 2 16 ali imran 31 17 sabar 18 Hadis tentang Musa dan khidir 19 al ankabut ayat 51 20 AT TAUBAH AYAT 60 21 al ikhlas 22 Ali Imran 104 23 al hijr 9 24 ali imran 190 25 ali imran 159 26 maryam 27 An nisa ayat 29 28 ali imran ayat 110 29 Ayat+47 30 pinjaman 31 iman 32 Luqman ayat 18 33 luqman 34 Surat+Maryam+Ayat+94 35 surat+al hijr+AYAT+36 36 Surat Al maidah ayat 1 37 zakat 38 Al-Imran 182 39 al anfal ayat 2 40 Al+alaq+ayat+96 41 sungai 42 islam 43 gunung 44 ali+imran+191 45 ali imran 19 46 nikah 47 al-qiyamah ayat 2 48 Cahaya 49 yunus 99 50 Akhlak 51 khalifah 52 al baqarah ayat 256 53 muhammad 54 Maksiat 55 SEDEKAH 56 zabur 57 yusuf ayat 87 58 Albaqarah ayat 2017 59 ar rum ayat 21 60 Surat+Maryam+Ayat+76 61 Hadits+at+huru 62 Tentang kesehatan jiwa 63 Al Baqarah ayat 275 64 an nisa ayat 58 65 al ahzab ayat 21 66 tentang murabahah 67 annisa ayat 51 68 Timbangan 69 al-maidah ayat 2 70 al+maarij+ayat+35 71 an-nisa ayat 58 72 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 73 al quran 74 makan 75 Pendidikan 76 Itulah perumpamaan 77 daud 78 an nisa ayat 3 79 bumi 80 2154 hadist muslim 81 Yusuf 108 82 penyakit 83 maryam+ayat+37 84 al+insan+ayat+46 85 Hak persamaan hukum 86 minyak 87 Al hasyr ayat 11 88 Jual beli 89 al+maarij+ayat+30 90 Yusuf ayat 72 91 al+kafirun+ayat+4 92 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah 93 Dan rabbmu adalah yang Maha esa 94 Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca Al-Qur’an, sebagaimana dalam hadis riwayat muslim yang artinya: “Umar bin Khattab ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya Allah SWT. akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini (Al-Qu 95 An Nisa Ayat 51 96 Al Baqarah ayat 30 97 akhlak baik 98 ALI+IMRAN+19 99 ghafir ayat 60 100 ali imran ayat 7

Hasil pencarian tentang Tafsir+Ibnu+Katsir+almaidah+ayat+6

melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1) Beberapa pakar tafsir...menyebutkan bahwa kota yang disebut dalam ayat ini adalah kota Antokiah.
(Dan sungguh, telah kami turunkan kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi...'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu Shuriya yang mengatakan kepada Nabi saw., "Kamu datang kepada
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah...ibnu Salam....Ayat ini diturunkan pula berkenaan dengan segolongan orang-orang Anshar yang baru datang dari negeri
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Akan tetapi menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini dimansukh hukumnya oleh ayat perintah untuk berperang...Mujahid mengatakan, bahwa hukum yang terkandung di dalam ayat ini khusus hanya menyangkut ahli kitab...sebab ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizhah (dan bertawakallah kepada
kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas ayat...ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
(Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin) hingga akhir ayat....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai...kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu Ubay....Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas r.a. diturunkan berkenaan dengan...Akan tetapi menurut pendapat yang lain dikatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perihal orang-orang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
kalian dan Mahabijaksana dalam menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan kalian. (1) (1) Dalam tafsir...edisi bahasa Arab pada ayat ini terdapat kesalahan cetak yang dapat mengaburkan pemahaman....Kalimat itu merupakan terjemahan ayat selanjutnya.
kepada Allahlah tempat kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...Q., s. al-Zumar ayat 7.
kepada mereka kecuali dengan susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya