Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 q.s al-furqan ayat 63 3 Berfikir 4 Surat+Al+Baqarah+ayat+267 5 tumbuhan 6 Bidadari 7 al ikhlas 8 al hujurat ayat 13 9 ali imran 10 Hikmah hadis tentang keutamaan tangan diatas daripada tangan di bawah 11 Mencuri 12 amanat 13 Bintang 14 Luqman 15 al imran 31 16 ikhlas 17 Ali Imran ayat 159 18 al imran 159 19 Ilmu 20 q.s yunus 105 21 Surat Luqman Ayat 14 22 ibrahim 52 23 al maidah ayat 8 24 surah an najmu ayat 3-4 25 al maidah ayat 2 26 Luqman ayat 20 27 al ahzab ayat 21 28 hutang 29 Zina 30 surat al anbiya ayat 30 31 tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas 32 istri 33 Surat Al Baqarah ayat 267 34 Surat-ad-dahr-ayat-23 35 Surga 36 tolong menolong 37 hadits abu daud 38 AL HIJR 9 39 Al-Hujurat ayat 11 40 an+nur+ayat+59 41 Gempa 42 Hari kebangkitan 43 malu 44 al-baqarah ayat 188 45 Al Luqman ayat 14 46 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 47 Surat+At+Takatsur+ayat+1 48 Ali imran 104 49 rezeki 50 Ibrahim ayat 7 51 ridha 52 Tanah 53 at-taubah+ayat 3 54 Syariat 55 Surat+At+Takatsur+ayat+2 56 yunus 57 57 al isra ayat 55 58 Ar Rahman 59 Surat+Al+An+am+152 60 Surat+At+Takatsur+ayat+3 61 luqman 18 62 Al-Baqarah ayat 247 63 al alaq ayat 1-5 64 yusuf 111 65 surah al baqarah ayat 188 66 an-nur ayat 32 67 surat al furqon ayat 63 68 an-nur ayat 43 69 cinta 70 islam 71 surah an nisa ayat 29 72 al ahzab ayat 49 73 al imron ayat 103 74 ali imran 159 75 Surat luqman 76 ali imran 31 77 surat+al+baqarah+ayat+275 78 Tanya 79 an nisa ayat 29 80 Hujan 81 Surah alkahfi ayat 60 82 al maidah ayat 45 83 Surat Al Baqarah 282 84 Al maidah ayat 48 85 Al isra ayat 23 86 Q.S. Yūnus/10: 40-41 87 Surat+Al-Mukminun+ayat+12 88 Makan 89 Al bayyinah ayat 5 90 PEREMPUAN 91 surah al hajj ayat 5 92 quraisy 93 surah+yusuf ayat 87 94 al imran 95 PERDAGANGAN 96 pertengkaran 97 surat+yunus+ayat+58 98 al maidah ayat 90 99 penciptaan manusia dan jin 100 ar rad ayat 11

Hasil pencarian tentang al+mukminun+ayat+12

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ


12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al mukminin ayat 12?
lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al-A'raf, 12).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad