Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 hujan 5 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 6 Al+hijr+ayat+47 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 10 Almaidah ayat 48 11 huud+40 12 ali+imran+159 13 an-nur+ayat+36 14 akhlak 15 al-insyirah ayat 5 16 Aman 17 laut 18 al-maidah ayat 3 19 Ibrahim ayat 7 20 Al-Baqarah ayat 168 21 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 22 surat thaha ayat 180 23 al bayyinah ayat 8 24 al fatiha ayat 1 25 Ayat 43 26 surat al baqarah ayat 11 27 saba 15 28 Surat al maidah ayat 48 29 Tafsir kepuasan kerja 30 sedekah 31 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 32 AL MAIDAH AYAT 2 33 al-maidah ayat 48 34 QS.Al imran ayat 79 35 al isra ayat 26 36 dunia 37 surat Al furqan ayat 20 38 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 39 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 40 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 41 al baqarah ayat 219 42 yusuf 43 orang tua 44 surat Al furqan ayat 9 45 awan 46 hewan 47 ali imran 48 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 49 ali imran ayat 185 50 Al ikhlas 51 ali imran 64 52 Al+hijr+ayat+48 53 Ar-Rahman ayat 19 54 Surat yasin 55 an nisa ayat 36 56 ummul kitab 57 al maidah ayat 16 58 an nisa ayat 59 59 al+fatihah+ayat+2 60 Nasab anak zina 61 huud+39 62 Tanda 63 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 64 SURAT AL KAHFI AYAT 19 65 Rezeki dari allah 66 ali imran 159 67 Yunus 68 Cobaan 69 Surat+Al-Baqarah 70 sebab 71 Surat Al-Baqarah ayat 10 72 buah buahan 73 AL BAQARAH AYAT 43 74 Al+waqiah+ayat+37 75 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 76 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 77 Muslim 78 al anfal ayat 17 79 al baqarah ayat 4 80 bermain 81 Ayat kisah 82 surah Al-Maidah ayat 23 83 AR RAHMAN 1 84 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 85 makanan 86 Isteri dan anak adalah ujian 87 Pendidikan 88 surat al-araf 31 89 al qadar ayat 1-5 90 zakat qardh 91 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 92 Surat+Al+-+Baqarah : 269 93 hewan ternak 94 Al-Baqarah [2] ayat 43 95 Ayat Pendidikan 96 nuh ayat 25 97 al isra ayat 27 98 al hijr ayat 9 99 Al mu'minun ayat 51 100 ikhlas

Hasil pencarian tentang al+mukminun+ayat+12

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ


12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al mukminin ayat 12?
yang diberikan Allah kepada mereka, sebagian nikmat tersebut akan disebutkan dalam surat ini (lihat ayat...49 dan ayat-ayat setelahnya)....p>-deskripsi"> Janji Allah kepada mereka adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al...Maa'idah: 12, yang artinya:

sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
Lihat pula surat Al Mu'minun ayat 12, 13 dan 14.
[[12 ~ YUSUF (NABI YUSUF A. S.)...Di ayat yang pertama disebut sebagai kitab suci yang jelas dan menjelaskan (al-kitâb al-mubîn)....Sementara di ayat kedua disebut sebagai bacaan yang berbahasa Arab (al-Qur'ân al-'Arabiyy)....Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwa al-Qur'ân mengandung kisah-kisah terbaik yang belum diketahui...huruf-huruf serupa lainnya yang merupakan bagian dari bahasa kalian, bangsa Arab, adalah juga bagian dari ayat-ayat
-deskripsi"> Maksudnya, di sebelah barat lembah suci Thuwa, lihat surat Thaha ayat 12
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...sela-sela pembicaraan tentang beberapa hukum di atas, seperti umumnya cara yang digunakan di dalam al-Qur'ân...Mukmin untuk senantiasa bertakwa, peringatan kepada mereka akan karunia pengutusan rasul yang membacakan ayat-ayat
tafsir-deskripsi"> Perjanjian itu adalah mereka beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya (lihat surat Al...Ma'idah: 12).
Al Infithar: 10-12)

Al-A'raf, 12).

-deskripsi"> Maksudnya, di sebelah barat lembah suci Thuwa, lihat surat Thaha ayat...12.
melalui fase-fase seperti itu(1). (1) Pengertian nuthfah, 'alaqah dan mudlghah yang terdapat dalam surat al-Sajdah...: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13 dan 14; Ghâfir: 67; dan al-Hajj: 5, adalah sebagai berikut....Bahkan, dalam ayat 37 surat al-Qiyâmah, pengertian kata nuthfah lebih sempit lagi: 'bagian dari sperma
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....Allah mewahyukan kepadanya untuki memukul laut dengan tongkatnya, lalu Musa memukulnya dan terbukalah 12...Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Tunjukkanlah kepadaku 12 orang dari kamu yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain...shallallahu 'alaihi wa sallam, aku, dan Abdullah bin Salam, maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...(Abdullah bin Salam), “Katakanlah, "Terangkanlah kepada-Ku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al...Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam Mawaariduzh Zham’aan hal. 518, Thabrani juz 26 hal. 12, Hakim...wallahu a’lam.”)

-deskripsi"> Yakni beritahukanlah kepadaku jika sekiranya Al
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
Dalam ayat lain, Allah berfirman, “Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di...Saba’: 12) Maksudnya adalah apabila Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari, maka
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Dialah yang telah menurunkan al-Qur'ân kepadamu....Di antara hikmah-Nya, sebagian ayat al-Qur'ân muhkamât: jelas arti dan maksudnya, dan yang lain mutasyâbihât...Ayat-ayat mutasyâbihât itu diturunkan untuk memotivasi para ulama agar giat melakukan studi, menalar,...Takwil yang benar dari ayat-ayat tersebut tak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan orang-orang yang...Kami tidak membedakan keyakinan kepada al-Qur'ân antara yang muhkam dan yang mutasyâbih."
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Maha Pemurah--dengan menyebut nikmat Allah yang paling besar yaitu pengajaran al-Qur'ân....Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat...Al-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih....Dia mengajarkan al-Qur'ân kepada manusia dan memudahkan jalan untuk itu.
Maha Pemurah--dengan menyebut nikmat Allah yang paling besar yaitu pengajaran al-Qur'ân....Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat...Al-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih....Dia mengajarkan al-Qur'ân kepada manusia dan memudahkan jalan untuk itu.
-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...yang bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa al-Qur'ân, meskipun menggunakan anasir yang sama dengan...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...al-Qur'ân dengan kesempurnaan mukjizatnya.