Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ibrahim 5 Ali Imran 6 Puasa syawal 7 Ali Imran 104 8 Adil 9 zakat fitrah 10 yahudi 11 niat 12 Bani israil 13 surat+Ali+'imran+180 14 al baqarah ayat 256 15 ali imran 133 16 ALI IMRAN 134 17 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 18 Al ikhlas 19 ramadhan 20 al-Baqarah ayat 143 21 Sholat ied 22 palestina 23 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 24 Asy-Syu’ara ayat 214 25 ibrahim+ayat+25 26 kemenangan 27 Lemah 28 Surat an nahl ayat 90 29 Yunus+85 30 al maidah ayat 3 31 Al+ahzab+ayat+31 32 al baqarah ayat 275 33 An-nisa ayat 59 34 yunus+88 35 surat saba ayat 10 36 Surat al isra 37 Bicara yang baik 38 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 39 Sholat 40 Kebaikan 41 ali imran 112 42 al baqarah ayat 185 43 Israil 44 matahari 45 pamer ibadah 46 Surat Al anbiyah 96 47 at taubah ayat 7 48 ali imran ayat 33 49 Baitul Maqdis 50 kebahagiaan 51 Akhir Ramadhan 52 Yunus+87 53 ali imran 103 54 pembelaan qur-an pada hari kiamat 55 makanan halal 56 Mencari rezeki 57 at tahrim ayat 14 58 Dalil Nabi Muhammad di al quran 59 Hujan 60 telah aku tinggalkan dua perkara 61 ibrahim+ayat+27 62 Al-Baqarah ayat 67 63 Penyakit hati 64 Maryam 65 Anak yatim 66 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 67 ibrahim+ayat+26 68 riba 69 ayat 178 70 hud ayat 6 71 telah menceritakan kepada kami muhammad bin sulaiman al mishhishi 72 Hadits Muslim 749 73 Ali 'Imran Ayat 133 74 Perintah berbuat adil dan kebaikan 75 gafir ayat 23 76 maaf 77 Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi) 78 Surat an nisa ayat 32 79 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 80 6 tanda kiamat 81 al maidah ayat 8 82 at taubah ayat 122 83 mencari+rizki 84 surat yunus ayat 65 85 Hadits zakat 86 al imran:54 87 Yunus+86 88 al jumuah ayat 10 89 muhammad ayat 7 90 al maidah ayat 6 91 Wajah Allah 92 Isi kandungan 93 Langit+tujuh+tingkat 94 ali imran 161 95 ali+imran+135 96 An- nisa ayat 29 97 al imran+190-191 98 Cerai 99 Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagimana kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (Sunnah Nabi SAW).” (Hadis Riwayat Imam Malik) 100 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya

Hasil pencarian tentang ali+imran+ayat+ke+7

(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
Lalu pergilah ia bersama 70 orang berkuda ke Badar Shughra sehingga Allah pun menolak serangan orang-orang...kafir itu dengan meniupkan ketakutan ke dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar...sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali Imran.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan-kepada mereka." (Q.S.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
menghempaskan mereka dari tempat perlindungannya di bawah tanah, kemudian angin itu menjatuhkannya ke...batang-batang (kurma yang tumbang) maksudnya, keadaan mereka ketika itu bagaikan pokok-pokok kurma yang tumbang ke...Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
(Sesungguhnya ayat-ayat-Ku) dari Alquran (selalu dibacakan kepada kalian, tetapi kalian selalu berpaling...ke belakang) mundur ke belakang maksudnya kalian tidak mau menerimanya.
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya...) menjaga kehormatannya (maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh Kami) yakni malaikat Jibril..., ia meniupkan ke dalam kerah bajunya roh ciptaan Allah berdasarkan perintah dari Allah, hingga tiupan...itu masuk ke dalam kemaluannya, lalu setelah itu Maryam mengandung Isa (dan dia membenarkan kalimat-kalimat
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling...ke belakang,
(Tunjukilah kami ke jalan yang lurus) Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kemudian dijelaskan...pada ayat berikutnya, yaitu:
Allah mencela mereka dengan mengatakan, "Ayat-ayat-Ku yang Aku turunkan ke bumi telah dibacakan kepada
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 27
Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami...dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 38
Dan orang-orang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan...azab Kami), mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 35
Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat (kekuasaan) Kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali...tidak akan memperoleh jalan ke luar (dari siksaan).
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama...mengambil ilmu daripadanya, ("Aku tidak akan berhenti) artinya, aku akan terus berjalan (sebelum sampai ke
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 182
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangaur-angsur...(ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.
Mereka menentang ayat-ayat Allah dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia serta menghalangi manusia...untuk masuk ke dalam agama Allah.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 4
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir....Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan
(Yang menjadikan tuhan lain di samping Allah) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada yang mengandung...makna Syarat, sedangkan Khabarnya ialah: (maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang keras") penafsiran...lafal ayat ini sama dengan ayat yang semisal dengannya di atas tadi.
("Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebun kalian.")...Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
amal-amal keburukannya (maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri) yang membawa dirinya ke...neraka (disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami) mereka tidak mau mempercayainya.
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan....Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya
Karena mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia dan mengatakan, "Andai kata kami dikembalikan ke...dunia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat, tidak membohongi ayat-ayat Allah