Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 sabar 7 berpakaian sesuai syariat islam 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 ibrahim+ayat+3 11 Perhiasan 12 taubat 13 Ali Imran 14 zakat 15 al+maidah+ayat+38 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 Pakaian menutup aurat 18 ilmu 19 al isra ayat 55 20 kitab+zabur 21 Jual beli 22 ibrahim 23 Langit 24 kitab injil 25 Ali imran 159 26 Bentuk molekul 27 al maidah ayat 2 28 Surat al baqarah ayat 214 29 Zina 30 injil 31 niat 32 Al hajj ayat 5 33 surat al jumu'ah 34 Luqman 35 Pertengkaran 36 al maidah ayat 8 37 jihad 38 al Baqarah ayat 219 39 Yunus 40 imran 41 al furqan ayat 1 42 menutup aurat 43 al isra ayat 82 44 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 45 jaringan tumbuhan 46 Yusuf 47 ibrahim 7 48 al imran 49 an nisa ayat 64 50 at taubah ayat 105 51 surat an-naba' 52 Ketaatan 53 Rahasia 54 Ar rad ayat 11 55 al maidah ayat 3 56 at taubah ayat 33 57 pekerjaan 58 bumi langit bulan matahari 59 Kerusakan 60 ar-rum ayat 41 61 Kepatuhan syariah 62 ali imran 190 63 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 64 sholat 65 an nisa ayat 4 66 Tajwid+surat+al+anbiya 67 ali imran 102 68 kitab Taurat 69 ali imran 104 70 ar rum ayat 41 71 Hadits abu Daud 1116 72 Akhlak 73 an nisa ayat 9 74 ali+imran+31 75 an nur ayat 32 76 Riba 77 ali imran 134 78 surat an nur ayat 54 79 an+nisa+ayat+6 80 takwa 81 Minta ampun 82 wanita 83 an nisa ayat 3 84 yunus ayat 57 85 Surat sad ayat 24 86 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 87 at taubah ayat 103 88 Perang badar 89 aL aNKABUT AYAT 20 90 muhammad 91 hadits ibnu majah 225 92 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 93 al ikhlas 94 tulang 95 al hasyr ayat 7 96 an nisa ayat 59 97 al+qaff+ayat+30 98 zabur 99 Keberagaman tumbuhan 100 Surat al isra ayat 2

Hasil pencarian tentang dan+janganlah+kamu+memaki+sembahan-sembahan+yang+mereka+sembah+selain+Allah,+karena+mereka+nanti+akan+memaki+Allah+dengan+melampaui+batas+tanpa+pengetahuan.+Demikianlah+Kami+jadikan+Setiap+umat+menganggap+baik+pekerjaan+mereka.+kemudian+kepada+Tuhan+merek

Apakah yang Anda maksud dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang merekaa sembah selain Allah, karena merekaa nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan merekaa. kemudian kepada Tuhan mereka?
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 108
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan...memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan....Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka....Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka puja) yaitu berhala-berhala (selain Allah...) yaitu berhala-berhala yang mereka sembah (karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas) penuh...dengan perasaan permusuhan dan kelaliman (tanpa pengetahuan) karena mereka tidak mengerti tentang Allah...(Demikianlah) sebagaimana yang telah Kami jadikan sebagai perhiasan pada diri mereka yaitu amal perbuatan...mereka (Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka) berupa pekerjaan yang baik dan pekerjaan
Dan Allah menghukum dengan keadilan....Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun....Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 101
Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu...tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu...Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 86
Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa'at; akan tetapi (orang...yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).
(Dan apabila disebutkan nama Allah semata) tanpa menyebut nama tuhan-tuhan mereka kesal) mendongkol dan...anti pati (hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan apabila nama-nama sembahan-sembahan...selain Allah yang disebut) yakni berhala-berhala (tiba-tiba mereka bergirang hati.)
Jika kalian berseru kepada sembahan-sembahan selain Allah, mereka tak akan dapat mendengar seruan kalian...Seandainya pun mereka dapat mendengar, mereka pasti tak akan dapat mengabulkan permohonan kalian....Kelak di hari kiamat, para sembahan itu akan mengingkari perbuatan kalian menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu...Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengabarkan kepada kalian perihal kehidupan akhirat seperti ini kecuali...Allah yang Mahatahu dengan pengetahuan yang terperinci.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 10
Di hadapan mereka neraka Jahannam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka...kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan (mereka) dari selain...Allah....Dan bagi mereka azab yang besar.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 81
Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung...bagi mereka,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 22
(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan...sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,
Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat...memperkenankan doa sampai hari kiamat nanti?...Tetapi, meski demikian, mereka tetap lalai dan tidak sadar.
Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata: "Kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami...kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah".
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 36
Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya....Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah?...Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorangpun pemberi petunjuk baginya.
Mendengar penolakan dan cacian Lûth terhadap praktek buruk itu, mereka--dengan penuh amarah--berkata,..."Sungguh, jika kamu tidak berhenti memaki-maki kami, kamu akan kami buang dari negeri ini dengan kondisi...yang sangat buruk."
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 74
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.
Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah...setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku; dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh...kepada Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 86
Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?
selain Allah....Hal itu akan membuat mereka marah lantaran perbuatan kalian, dengan berbalik mencela Allah akibat sikap...melampaui batas dan kedunguan mereka....Seperti apa yang Kami hiasi mereka dengan rasa cinta terhadap patung-patungnya, masing-masing umat juga...Kemudian, semuanya hanya akan kembali kepada Allah di hari kiamat.
Apabila di antara malaikat ada yang berkata, "Aku adalah tuhan selain Allah yang harus disembah," pasti...akan Kami balas dengan neraka Jahanam....Balasan seperti ini juga Kami berikan kepada mereka yang melampaui batas-batas kebenaran dan menzalimi...dirinya sendiri, dengan mengaku tuhan atau mengakui adanya tuhan lain selain Kami.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 22
Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya kemudian Kami berkata kepada orang-orang...musyrik: "Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan (sekutu-sekutu) Kami?".
Sembahan kalian selain Allah ini adalah musuh-musuhku, juga musuh kalian....Aku tidak akan menyembah mereka....Hanya Sang Pencipta, Penguasa dan Pemelihara alam semesta yang aku sembah....Dan aku akan selalu mendekatkan diri kepada-Nya.
Mereka berkata, "Wahai Hûd, kamu tidak menunjukkan kepada kami bukti yang menguatkan kebenaran seruanmu...Kami juga tidak akan meninggalkan sembahan kami hanya karena ucapanmu....Apakah patut kami meninggalkan tuhan-tuhan kami, sementara kami tidak mempercayaimu?"
Katakanlah, wahai Rasulullah, kepada orang-orang musyrik itu, "Apakah di antara sembahan-sembahan yang...kalian jadikan sekutu-sekutu Allah itu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengembalikannya...Mereka pasti tidak akan mampu menjawabnya!...Maka, pada saat itu, katakan kepada mereka, "Allahlah satu-satunya yang memulai penciptaan dari ketiadaan..., kemudian menghidupkannya kembali setelah mati.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 21
Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak...diizinkan Allah?...Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan....Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 36
dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 106
Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan...Allah (dengan sembahan-sembahan lain).
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 53
Kaum 'Ad berkata: "Hai Huud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali...tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai...kamu.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 45
Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan...akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati
Adakah di hari ini sembahan-sembahan selain Allah yang kalian anggap sebagai juru selamat dapat menolong...Atau, bahkan, menolong diri mereka sendiri?"...Sembahan-sembahan mereka, tentu, tidak dapat melakukan semua itu....Sebab, mereka beserta sesembahan adalah bara dari api neraka itu sendiri.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 87
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi...kamu, dan janganlah kamu melampaui batas....Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.