Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 Ali Imran 5 Haji 6 darah 7 al Muthoffifin ayat 18 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al jumuah ayat 10 12 Menuntut ilmu 13 al ankabut ayat 45 14 Yunus 15 al maidah ayat 2 16 Maryam 17 al baqarah ayat 198 18 Hadits Muslim Nomor 3444 19 ali imran 159 20 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 21 Al ahzab ayat 21 22 al hujurat ayat 13 23 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 24 al imron+ayat+110 25 surat an-nisa 26 surah yunus ayat 57 27 Yusuf 28 belajar 29 Luqman 30 pikun dan beruban 31 Tuhan 32 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 33 akhlak 34 sabar 35 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 36 Yunus 59 37 ra'd ayat 2 38 Ali imran 104 39 Ali Imran ayat 185 40 Al imran 41 mimpi 42 al mujadilah ayat 11 43 Peristiwa dimasa lalu 44 al+kahfi+ayat++4 45 adz zariyat ayat 49 46 an nisa ayat 5 47 al alaq ayat 2 48 al maidah ayat 90 49 al ikhlas 50 surat al-a'la 51 Ahmad 52 ali imran 14 53 Darah manusia 54 Surat Al antabul ayat 20 55 bekerja 56 AL MAIDAH AYAT 38 57 Ali Imran ayat 26. 58 al+baqarah+ayat+69 59 Ilmu 60 zakat 61 an nisa ayat 59 62 quraisy ayat 2 63 al isra ayat 32 64 al+baqarah+ayat+70 65 berfikir 66 al maidah ayat 8 67 An nisa ayat 58 68 Surat Ar-Rad ayat 11 69 dalil sumpah 70 hadits mencatat transaksi 71 at taubah ayat 105 72 Kisah nabi 73 ali imran 134 74 al+insyirah+ayat+5 75 1. Jangan mudah mengobral sumpah 76 Ibrahim 77 hadits abu Daud 1378 78 qs al-a'raaf 7:172 79 hadist tentang kesadaran lingkungan 80 al+insyirah+ayat+6 81 +surat+at+taubah+ayat+24 82 mengapa+Alloh+perintahkan+sholat 83 AL-MAIDAH AYAT 2 84 Berlebih-lebihan 85 fatwa akad musyarakah 86 Nabi+Yang bisa dibuat pelajaran hidup 87 keuntungan 88 Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewjiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah). 89 Surat Yunus+40+tafsir+ 90 yunus 101 91 al baqarah ayat 286 92 Yunus 57 93 al-Hujarat ayat 10 94 at-taubah ayat 105 95 Surat Al Imran 96 manfaat 97 surah Al Baqarah ayat 4 98 ali imran 146 99 Menghidupkan lebih mudah dari menciptakan 100 haid

Hasil pencarian tentang iblis+berkata+kepada+robbnya+dengan+keagungan+dan+kebesaranmu+aku+tidak+akan+berhenti+menyesatkan+bani+adam+selama+mereka+masih+bernyawa.+lalu+allah+berfirman+dengan+keagungan+dan+kebesaranku,+aku+tidak+akan+berhenti+mengampuni+mereka+selama+mereka+berist

Apakah yang Anda maksud iblis berkata kepada rabbnya dengan keagungan dan kebenaranmu aku tidak akan berhenti menyesatkan bani adam selama mereka masih bernyawa. lalu allah berfirman dengan keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka berisi?
(Dan mereka berkata) yakni tatkala Nabi mengancam mereka dengan neraka, ("Kami sekali-kali takkan disentuh...) tidak akan ditimpa sama sekali (oleh api neraka, kecuali selama hari-hari yang berbilang") maksudnya...lembu, kemudian siksaan itu akan berhenti....(Katakanlah) kepada mereka hai Muhammad, ("Apakah kamu telah menerima) hamzah washalnya dibuang karena...(Sehingga Allah tidak akan menyalahi janji-Nya?) Tidak, bukan?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Allah telah mengingatkan asal mula penciptaan dan menjelaskan permusuhan antara anak keturunan...Adam dengan Iblis....Yaitu ketika Dia berfirman kepada malaikat, "Bersujudlah kalian semua kepada Adam dengan menundukkan...Mereka pun langsung bersujud kepadanya, kecuali Iblis yang tidak mau sujud kepadanya....Dengan ingkar, Iblis berkata, "Bagaimana aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah,
, dan Beliau pun diam.” Aisyah berkata, “Maka aku menangis pada hari itu tanpa berhenti dan tidak...satu hari, aku tidak tidur malam dan air mataku tidak berhenti menangis....sebulan tidak turun wahyu kepada Beliau berkenaan dengan aku....wa sallam.” Aku pun berkata, “Aku adalah seorang wanita yang masih belia, aku memang tidak banyak...Demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya dan tidak akan memuji selain Allah ‘Azza wa Jalla.” Allah
(Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka...(dengan memuji-Mu) yakni dengan membaca 'subhaanallaah wabihamdih', artinya 'Maha suci Allah dan aku...(Allah berfirman,) ("Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui") tentang maslahat atau...atau warnanya barang segenggam, lalu diaduk-Nya dengan bermacam-macam jenis air lalu dibentuk dan ditiupkan-Nya
(Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami) yaitu Khidhir (yang telah...Musa berkata, "Wahai Rabbku! Bagaimanakah caranya supaya aku dapat bertemu dengan dia"....Allah berfirman, "Pergilah kamu dengan membawa seekor ikan besar, kemudian ikan itu kamu letakkan pada...Di tempat itu keduanya berhenti untuk istirahat seraya membaringkan tubuh mereka, akhirnya mereka berdua...Lalu keduanya berangkat melakukan perjalanan lagi selama sehari semalam.
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama...Yusya bin Nun; ia selalu mengikutinya dan menjadi pelayannya serta mengambil ilmu daripadanya, ("Aku...tidak akan berhenti) artinya, aku akan terus berjalan (sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan)...tempat bertemunya Laut Romawi dan laut Persia dari sebelah Timurnya; yakni tempat bertemunya kedua lautan...tersebut (atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun)" selama bertahun-tahun untuk mencapainya sekalipun
Nikmat itu adalah firman Allah kepada malaikat-Nya, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan makhluk yang...akan Aku tempatkan di bumi sebagai penguasa....Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi."...Padahal, kami selalu menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak sesuai dengan keagungan-Mu, dan juga selalu...Tuhan menjawab, "Sesungguhnya Aku mengetahui maslahat yang tidak kalian ketahui."
(Dan) ingatlah (tatkala Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam.") dengan sujud...penghormatan yaitu dengan membungkukkan badan (lalu sujudlah mereka kecuali iblis....Dia berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah liat?")...lafal thiinan ini dinashabkan dengan cara mencabut huruf jarnya, yang asalnya adalah min thiinin; artinya
Orang-orang yang kafir dan menganiaya diri mereka dengan kekufuran, menganiaya Rasulullah saw. dengan...mengingkari rislahnya, dan menganiaya manusia dengan menyembunyikan kebenaran, sungguh tidak akan diampuni...Allah selama mereka masih kafir....Mereka juga tidak akan ditunjukkan Allah ke jalan keselamatan....Allah memang tidak akan mengampuni orang-orang yang sesat seperti mereka.
Ia berkata, “Aku dengan tetanggaku seorang Anshar berada di Bani Umayyah bin Zaid, sedangkan mereka...istri-istrimu.” Lalu Beliau mengangkat pandangannya kepadaku dan berkata, “Tidak,” aku pun berkata...Lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, agar Dia memperkaya umatmu....Ketika itu, Beliau berkata, “Aku tidak akan masuk menemui mereka selama sebulan.” Karena kesalnya...Beliau kepada mereka saat Allah menegurnya.
Hari itu adalah hari ketika Allah memberikan kekuatan kepada makhluk dan menciptakan mereka dalam keadaan...lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka...berkata, "Aduhai celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang...Al Kahfi: 49) Dan akan dikatakan kepada orang yang telah berbuat selama di dunia, “Bacalah kitabmu,...Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan kepada setiap jiwa
Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjadikan hukuman mereka dengan menimpakan panas yang tinggi selama tujuh...hari, di mana mereka tidak terlindungi oleh sesuatu apa pun, lalu sebuah awan datang kepada mereka dan...selama tujuh hari, sampai-sampai tidak ada sesuatu pun yang melindungi mereka darinya, kemudian Allah...€ Muhammad bin Jarir berkata: Dari Yazid Al Bahiliy, (ia berkata), “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas...ke dunia untuk memperbaiki amal mereka dan mereka akan diazab selama-lamanya, nas’alullahas salaamah
dua orang dari Bani Killaab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Adh Dhamuri, lalu mereka berkata, “Kami...dan mereka berkata, “Engkau bersiap-siap, namun kami tidak menyadari,” maka Beliau shallallahu '...jangan tinggal bersamaku di sini, dan aku beri tangguh kepadamu selama sepuluh hari....di dekat benteng mereka dengan melempari panah dan batu, sedangkan Bani Quraizhah tidak membantu mereka...keagungan-Nya, menyembah-Nya dan tunduk kepada kebesaran-Nya karena Allah Mahaperkasa yang menundukkan
Musyawarah itu berakhir dengan pendapat saudara tertua yang mengurus mereka selama ini....Ia berkata, "Kita tidak boleh lupa dengan janji dan sumpah dengan nama Allah yang telah kita ucapkan...kepada orangtua kita, bahwa kita akan menjaga Benyamin sampai kita kembali membawanya pulang kepada ayah...Maka dari itu, aku akan menetap di Mesir....Aku tidak akan pergi dari Mesir kecuali kalau bapak kita memahami kenyataan yang sebenarnya dan mengizinkan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 61
Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu...mereka sujud kecuali iblis....Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?"
(Syuaib berkata, "Bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahi-Nya...aku daripada-Nya rezeki yang baik) rezeki yang halal lalu apakah patut jika aku mencampurinya dengan...(selama aku masih berkesanggupan....melainkan dengan pertolongan Allah....Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali.") mengembalikan semua perkara.
Iblis, di mana dia pernah berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat,...pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan...Hijr: 39-40) Ini adalah sangkaan Iblis, tidak secara yakin, karena ia tidak mengetahui yang gaib, dan...tidak datang kepadanya berita dari Allah bahwa ia akan menyesatkan manusia semua kecuali orang-orang...Oleh karena itu, mereka yang kufur kepada Allah termasuk orang-orang yang membenarkan sangkaan iblis
Allah berfirman, "Kamu tidak akan sanggup melihat-Ku."...Kemudian Allah ingin Mûsâ dapat menerima ketidaksanggupannya itu, dan berkata, "Tapi lihatlah bukit yang...Setelah siuman, Mûsâ pun berkata, "Ya Allah, Mahasuci Engkau dari keterlihatan di dunia ini....Sungguh aku bertobat kepada-Mu karena telah lancang meminta sesuatu yang tak Engkau izinkan....Dan aku adalah orang pertama di zamanku yang mengimani keagungan dan kebesaran-Mu."
dalam neraka, lalu mereka semuanya mengerumuni iblis ("Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian...kalian (dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian) bahwasanya hal ini tidak ada (tetapi aku menyalahinya...(Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian) dapat memberikan pertolongan kepada kalian (dan kalian...(Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku) dengan Allah (sebelumnya.")...Lalu Allah berfirman: ("Sesungguhnya orang-orang yang lalim itu mendapat siksaan yang pedih) siksaan
Iblîs berkata, "Demi keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu...yang ikhlas beribadah kepada-Mu....Terhadap mereka, aku tidak memiliki kekuasaan apa-apa."
Iblîs berkata, "Demi keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu...yang ikhlas beribadah kepada-Mu....Terhadap mereka, aku tidak memiliki kekuasaan apa-apa."
Meskipun ucapan Tuhan itu bernada keras dan berisi ancaman, akan tetapi pintu tobat masih tetap terbuka...mereka tidak lagi menentang dan syirik, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka di masa lalu....Tapi jika mereka tetap memilih kesesatan dan kembali memerangi kamu, maka telah ditetapkan bagi mereka...Allah akan memenangkan kebenaran atas kepalsuan, selama orang-orang yang berpihak pada kebenaran itu...tetap tunduk kepada-Nya dan mengikuti ketentuan-ketentuan untuk menang.
karena tidak mengembalikan ilmu kepada-Nya...., aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali...” Musa berkata, “Aku Musa.” Khadhir berkata, “Apakah Musa (Nabi) Bani Israil?...€ Musa berkata, “Engkau akan mendapatiku insya Allah sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan mendurhakai..., lalu ada sebuah perahu yang melintasi mereka berdua, lalu keduanya berbicara dengan penumpangnya agar
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 88
Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan...Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang....Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan....Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah....Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali.
akan berbicara dengan Sa’ad sampai Sa’ad mau kafir kepada agamanya, dan ia berjanji akan mogok makan...Ibunya berkata, “Engkau mengatakan, bahwa Allah mewajibkan kamu berbuat baik kepada orang tuamu, aku...berdiam diri (tidak makan dan minum) selama tiga hari sehingga ia merasakan kepayahan yang sangat, lalu...Sa’ad juga bercerita, “Aku pernah mendatangi sekumpulan kaum Anshar dan Muhajirin, mereka berkata...aku makan dan minum bersama mereka, kemudian dibicarakanlah tentang kaum Muhajirin dan Anshar, aku berkata
” Lalu dikatakan, “Ya.” Maka Abu Jahal berkata, “Demi Lata dan ‘Uzza, jika aku melihatnya sedang...melakukan hal itu, maka aku akan injak lehernya atau aku lumuri mukanya dengan debu.” Abu Hurairah...Lalu ia (Abu Jahal) membuat mereka (kawan-kawannya) kaget karena ternyata mundur ke belakang dan menjaga...” Abu Jahal berkata, “Sesungguhnya antara aku dengan dia (Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam...Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya (ke dalam neraka)
Ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka masih tetap bekerja untuk Sulaiman selama setahun, karena ketidaktahuan...di atas tongkat, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan...Ketika itu tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak akan tetap...mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka akan berhenti bekerja (lihat surah Saba’: 14)....Allah menjaga mereka untuk Sulaiman dengan kekuatan-Nya, keperkasaan-Nya dan kekuasaan-Nya.
di antara kalian, bahwa mereka) tidak (akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang...Para sahabat lainnya telah bersumpah pula, bahwa mereka juga tidak akan memberikan nafkah lagi kepada...(Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian?...Sahabat Abu Bakar r.a. berkata sesudah turunnya ayat ini, "Tentu saja, aku menginginkan supaya Allah...mengampuni aku", lalu ia memberikan lagi bantuannya kepada Misthah sebagaimana biasanya.
Para mufassir berpendapat bahwa patung itu tetap patung tidak bernyawa, dan suara yang seperti sapi itu...hanyalah disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam rongga patung itu dengan tekhnik yang dikenal oleh...menjadi tubuh yang bernyawa dan mempunyai suara sapi sebagai cobaan bagi bani Israil....Hal ini karena kebodohan mereka dan lemahnya akal mereka, saat mereka menyaksikan sesuatu yang aneh,...Ketika Harun melarang, mereka tidak mau berhenti.

: Pernah datang seorang laki-laki dari Ahli Kitab kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata..., “Wahai Abul Qasim, aku sampaikan kepadamu bahwa Allah ‘Azza wa Jalla akan mengangkat semua makhluk...Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya bahkan mereka melakukan hal yang sebaliknya...dan langit dengan keadaan yang luas dan besar akan digulung dengan Tangan Kanan-Nya.