Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 akhlak 5 ilmu 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 al jaatsiyah ayat 13 11 iblis 12 kejadian manusia 13 shalat 14 Sholat 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 ali imran 159 18 al maidah ayat 2 19 muhammad 10 20 akal 21 al hujurat ayat 13 22 jujur 23 luqman 13 24 sedekah 25 jual beli 26 al ikhlas 27 al ahzab ayat 21 28 taubat 29 Pohon 30 Dosa 31 Zakat 32 Pasar modal 33 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 34 saba 19 35 an-nisa ayat 19 36 an nisa ayat 59 37 al+anam+ayat+1 38 yunus 10 39 amanat 40 luqman 41 Al baqarah ayat 2 42 haji 43 al baqarah ayat 282 44 Hadist Bukhori dan muslim 45 Takwa 46 At taubah ayat 36 47 AL ISRA AYAT 23 48 an-nahl ayat 90 49 al maidah ayat 1 50 AL HUJURAT AYAT 10 51 Ibrahim+ayat+34 52 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 53 nikah 54 ar rum ayat 30 55 at taubah ayat 71 56 at tahrim ayat 6 57 surat quraisy 58 ali Imran 64 59 an+nisa+ayat+59 60 Mengurus 61 al ikhlas ayat 1 62 al baqarah ayat 30 63 al mujadilah ayat 11 64 ali imran 190 65 muslim, bab pakaian (2125) 66 al-Furqan ayat 67 67 jihad 68 an nur ayat 2 69 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 70 al baqarah ayat 21 71 Agama 72 al imran 73 al- Baqarah ayat 195 74 al-ikhlas 75 Masjid 76 surah hud ayat 61 77 surat Yunus ayat 57 78 Tentang bersi 79 al ankabut ayat 45 80 Takdir 81 surat ali imran ayat 159 82 al maidah ayat 90 83 lebih dari 84 Al-an'am ayat 165 85 Surah al baqarah ayat 30 86 an nisa ayat 9 87 Ibrahim 7 88 Ziarah kubur 89 Hud ayat 61 90 yunus 41 91 maha lembut 92 an nisa ayat 29 93 nafas 94 ar rahman 35 95 ar rum ayat 21 96 ali imran 97 97 Al-Baqarah Ayat 233 98 Al+furqon+ayat+1 99 kurang dari 100 Injil

Hasil pencarian tentang jihad

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 52
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap mereka dengannya) dengan Alquran (dengan jihad
(Dan barang siapa yang berjihad) maksudnya jihad fisik atau jihad nafsi (maka sesungghnya jihadnya itu
Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian diberi pahala oleh-Nya atas jihad dan keikhlasan kalian
mengorbankan diri dengan selalu bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya pahala dari jihad
Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan sehubungan dengan masalah jihad (karena sesungguhnya mereka
Orang-orang yang enggan dan meremehkan jihad itu akan mengajukan alasan kepada kalian, wahai orang-orang...Mukmin yang berjihad, apabila kalian telah kembali dari medan jihad dan berjumpa dengan mereka.
dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan jihad
percaya kepada keesaan Allah dan berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam serta menahan derita jihad
memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad
Wahai orang-orang Mukmin, jangan mengira bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa menguji dengan jihad
Karena orang yang benar-benar beriman, akan terdorong oleh kesungguhan iman mereka untuk cinta kepada jihad
Mereka selamanya tidak akan mengerti dengan baik makna yang terkandung dalam jihad dan mengikuti Rasulullah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (
Kalau saja Kami menentukan tugas yang sangat berat dengan memerintahkan jihad terus menerus, membiarkan
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah jihad
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
in syarthiyah dan laa nafi (kalian tidak berangkat) keluar bersama dengan Nabi saw. untuk melakukan jihad
Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak
yang di dalamnya disebutkan masalah jihad.
Mereka tidak meninggalkan Rasul sendirian dalam hal penting yang memerlukan kebersamaan, seperti jihad
Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)
Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) yaitu jihad yang telah
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad) untuk melakukan jihad (pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku
mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad