Paling Sering Dicari

1 hukum 2 taat 3 malu 4 tumbuhan 5 sabar 6 aurat 7 surat al hujurat ayat 10 8 jaringan tumbuhan 9 an nisa ayat 29 10 Fenomena bulan 11 ibrahim+ayat+3 12 al isra ayat 55 13 taubat 14 kitab+zabur 15 al maidah ayat 2 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 al Baqarah ayat 219 18 al+maidah+ayat+38 19 ilmu 20 ibrahim 21 Ali Imran 22 Luqman 23 Ali imran 159 24 jual beli 25 Yusuf 26 al ikhlas 27 Bentuk molekul 28 al furqan ayat 1 29 al isra ayat 82 30 Al hajj ayat 5 31 ibrahim 7 32 Langit 33 al maidah ayat 8 34 kitab injil 35 Riba 36 niat 37 surat al jumu'ah 38 Memuliakan 39 injil 40 jihad 41 imran 42 Zina 43 daun 44 yunus 45 ali+imran+31 46 Surat al baqarah ayat 214 47 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 48 Ar rum ayat 21 49 berserah diri 50 pakaian 51 hadits ibnu majah 225 52 ayat kursi 53 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 54 Kerusakan 55 an nisa ayat 64 56 Kepatuhan syariah 57 ali imran 190 58 ar-rum ayat 41 59 an nahl ayat 125 60 luth 61 Hadis+at+taubah+ayat+105 62 Perang badar 63 muhammad 64 zabur 65 Minta ampun 66 Keberagaman tumbuhan 67 al hasyr ayat 7 68 musim dingin 69 tulang 70 takwa 71 Surat al isra ayat 2 72 taurat 73 at taubah ayat 33 74 Surat sad ayat 24 75 bekerja 76 at taubah ayat 103 77 pekerjaan 78 luqman ayat 13 79 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 80 ibrahim 41 81 al-Maidah ayat 3 82 ali imran 104 83 an+nisa+ayat+6 84 aL aNKABUT AYAT 20 85 Sholat 86 surat al fiil 87 yunus ayat 57 88 kitab Taurat 89 al anbiya ayat 107 90 Akhlak 91 surat an-naba' 92 Al-an'am ayat 82 93 pertengkaran 94 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 95 Hadits abu Daud 1116 96 an nisa ayat 59 97 surat an nur ayat 54 98 al+qaff+ayat+30 99 Al mulk ayat 15 100 bumi langit bulan matahari

Hasil pencarian tentang jihad

terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 52
janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
memperturutkan hawa nafsu mereka (dan berjihadlah terhadap mereka dengannya) dengan Alquran (dengan jihad
(Dan barang siapa yang berjihad) maksudnya jihad fisik atau jihad nafsi (maka sesungghnya jihadnya itu
Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah, kemudian diberi pahala oleh-Nya atas jihad dan keikhlasan kalian
mengorbankan diri dengan selalu bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya pahala dari jihad
Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan sehubungan dengan masalah jihad (karena sesungguhnya mereka
Orang-orang yang enggan dan meremehkan jihad itu akan mengajukan alasan kepada kalian, wahai orang-orang...Mukmin yang berjihad, apabila kalian telah kembali dari medan jihad dan berjumpa dengan mereka.
dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan jihad
percaya kepada keesaan Allah dan berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam serta menahan derita jihad
memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad
Wahai orang-orang Mukmin, jangan mengira bahwa Allah akan membiarkan kalian tanpa menguji dengan jihad
Karena orang yang benar-benar beriman, akan terdorong oleh kesungguhan iman mereka untuk cinta kepada jihad
Mereka selamanya tidak akan mengerti dengan baik makna yang terkandung dalam jihad dan mengikuti Rasulullah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 273
(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (
Kalau saja Kami menentukan tugas yang sangat berat dengan memerintahkan jihad terus menerus, membiarkan
menyatakan) menampakkan (hal ikhwal kalian) tentang ketaatan kalian dan kedurhakaan kalian di dalam masalah jihad
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
in syarthiyah dan laa nafi (kalian tidak berangkat) keluar bersama dengan Nabi saw. untuk melakukan jihad
Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak
yang di dalamnya disebutkan masalah jihad.
Mereka tidak meninggalkan Rasul sendirian dalam hal penting yang memerlukan kebersamaan, seperti jihad
Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)
Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) yaitu jihad yang telah
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Tetapi, karena Allah ingin menguji orang-orang Mukmin melalui orang-orang kafir, Dia menetapkan jihad
Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad) untuk melakukan jihad (pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku
mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad