Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 Kematian 7 al baqarah ayat 111 8 sabar 9 ali imran 159 10 Bumi 11 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 12 bintang 13 zina 14 Jika Allah menghendaki 15 Matahari 16 Al-Hajj ayat 54 17 tafsir at-tahrim ayat 3 18 luqman 19 al hajj ayat 54 20 Tafsir surat al kafirun 21 al mulk ayat 15 22 Gempa 23 Saba 13 24 al baqarah ayat 16 25 al maidah ayat 8 26 Surat Al Kahfi ayat 66 27 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 28 Syari’ah Charge Card 29 Ibrahim 30 an nur ayat 2 31 Al-Jaatsiyah AYAT 13 32 albaqarah ayat 30 33 surah al kahfi ayat 1-2 34 AKAL 35 dunia adalah cobaan 36 pendidikan 37 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 38 hadiah 39 surat+an+nisa+ayat+20 40 ikhlas 41 Al Baqarah ayat 30 42 al ahzab ayat 21 43 takwa 44 al-baqarah ayat 275 45 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 46 ayat tentang penjualan 47 Hujan 48 Ar rahman 49 an+nur+ayat+6 50 surat al jazalah ayat 7-8 51 Arrum ayat 54 52 makan 53 Awan 54 an+nur+ayat+33 55 al imran 104 56 kekal 57 ali imran 191 58 Hadits ahmad+26216 59 Annisa ayat 29 60 an nahl ayat 75 61 Surat Ali Imran 62 Mujadalah ayat 11 63 Luqman 13 64 Yunus 101 65 Ibrahim 7 66 al maidah ayat 25 67 ayat kursi 68 al-alaq+ayat+2 69 Al ikhlas 70 sakit hati 71 Iman 72 QS HUD AYAT 54 73 al quran surat at-taubah 74 al maidah ayat 90 75 al hujurat ayat 10 76 Al Baqarah ayat 195 77 al jumuah ayat 9 78 Warisan 79 Ali Imran 26 80 Annisa ayat 36 81 al baqarah ayat 2 82 al mujadalah ayat 11 83 surat Ibrahim/14:7 84 an nahl ayat 90 85 Quraisy shihab 86 menuntut ilmu 87 yusuf 111 88 an nahl ayat 97 89 Ujian 90 surat al imran 91 QS. An-Nahl Ayat 91 92 Ali Imran 133 93 Surah Ibrahim 94 an nisa ayat 19 95 Banjir 96 al maidah ayat 6 97 agama 98 surat+an+nisa+ayat+21 99 Kehidupan 100 Al qasas ayat 26

Hasil pencarian tentang kerajaan

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 26
Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki...dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Telah dikalahkan bangsa Romawi) mereka adalah ahli kitab yang dikalahkan oleh kerajaan Persia yang bukan..., kemudian mereka mengatakan kepada kaum Muslimin, "Kami pasti akan mengalahkan kalian, sebagaimana kerajaan...Persia telah mengalahkan kerajaan Romawi."
Yang rahmat-Nya mahaagung, dan yang berkuasa atas kerajaan-Nya.
tunjukkan kepada kamu pohon keabadian) yaitu pohon yang barang siapa memakan buahnya akan hidup kekal (dan kerajaan...yakni kerajaan yang kekal.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 9
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 189
kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 5
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.
(Katakanlah, "Wahai Tuhan) atau ya Allah (yang mempunyai kerajaan!...Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki) di antara makhluk-makhluk-Mu (dan Engkau...cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 42
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).
Kalian pun akan tahu bahwa kerajaan Fir'aun yang dibangga-banggakan ini, yang hanya terbatas dalam satu...wilayah saja di muka bumi, sangat tak pantas disejajarkan dengan kerajaan Tuhan."
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 1
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 2
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 53
Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)?
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 20
Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan
(Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 44
Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"
(Tetapi Allah telah mengangkatnya kepada-Nya dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 120
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 107
Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah?
(Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi) maksudnya perbendaharaan-perbendaharaan hujan, rezeki
(Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan) melalui penciptaan (dan mematikan) sesudah
Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi.
Hanya Allahlah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada-Nyalah urusan semua makhluk akan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 35
Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 116
Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 120
pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 27
Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 26
Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Pemurah.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 10
Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya?
Kitab ini) yakni Alquran, menjadi Mubtada (dari Allah) Khabar Mubtada (Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya