Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 6 hujan 7 sabar 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 jual beli 10 ibrahim 11 surat ali' imran ayat 185 12 ali imran 159 13 Nikah 14 rezeki 15 lumpuh dan buta 16 Iman 17 Cinta 18 ar rahman 19 19 ali imran 134 20 JUAL BELI AYAT 21 dosa 22 pagi 23 sedekah 24 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 25 zina 26 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 27 Kabar gembira 28 an nur ayat 35 29 Putra 30 an nisa ayat 58 31 al infitar ayat 6 7 32 'Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua 33 Riba 34 Al-ahzab ayat 70 35 maryam 36 ali imran 104 37 surat al qasas ayat 77 38 Aliimram+ayat+105 39 Nabi Ismail 40 surat Al-Baqarah ayat 177 41 yunus 99 42 ar rahman 43 al imran ayat 47 44 al imran 200 45 al+anam+ayat+14 46 surat al imran ayat 185 47 al baqarah ayat 256 48 al baqarah ayat 233 49 al ahzab ayat 70 50 al-mukminun+ayat+34 51 al isra ayat 9 52 ayat kursi 53 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 54 Al ikhlas 55 Surah An-Najm ayat 24 56 al anbiya ayat 30 57 az-zariyat ayat 56 58 adil 59 gandum 60 Tafsir Surat an nahl ayat 97 61 Musnad Ahmad 18808 62 Saba 13 63 surah an-nisa ayat 29 64 surat Al-ibrahim ayat 10 65 aL-AHZAB AYAT 21 66 kabut 67 kacang adas 68 surah al-baqarah ayat 153 69 al-maun ayat 1 70 yusuf ayat 47-48 71 ayat qursi 72 Surah+al-insyirah+ayat+5 73 berkata benar 74 al hasyir ayat 7 75 Hud ayat 5 tema apa 76 sukai 77 Gelap 78 niat 79 pemahaman hadist abu daud no 332 80 al baqarah ayat 195 81 surah+al-kafirun+ayat+1-6 82 Surat Al-Baqarah Ayat 285 83 An-Nisa ayat 148 84 surat ar rum 21 85 Ali+Imran+ayat+189 86 Ali Imron ayat 133-135 87 HR. Imam Thabrani, Kitab Al-Jami’us Shaghier, hadis nomor 3322). 88 albaqarah ayat 26 89 gunung 90 Cahaya 91 al hujurat ayat 6 92 Yunus 93 Surat maryam ayat 33 94 Muhammad 37 95 Ayat+nikah+misyar 96 Surah al-imran ayat 77 97 Yusuf ayat 103 98 Ali+Imron+ayat+133-135 99 al mujadalah ayat 11 100 puasa

Hasil pencarian tentang kerajaan

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 26
Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki...dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Telah dikalahkan bangsa Romawi) mereka adalah ahli kitab yang dikalahkan oleh kerajaan Persia yang bukan..., kemudian mereka mengatakan kepada kaum Muslimin, "Kami pasti akan mengalahkan kalian, sebagaimana kerajaan...Persia telah mengalahkan kerajaan Romawi."
(Katakanlah, "Wahai Tuhan) atau ya Allah (yang mempunyai kerajaan!...Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki) di antara makhluk-makhluk-Mu (dan Engkau...cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Nabi Sulaiman ‘alaihis salam ketika itu berada di Syam, sehingga jarak antara kerajaannya dengan kerajaan...diketahui, bahwa maksud Sulaiman membawa singgasana ratu Balqis adalah untuk memperlihatkan besarnya kerajaan...singgsana yang begitu besar dipindahkan dalam waktu yang cukup singkat, padahal jarak antara kedua kerajaan...Zhahirnya, bahwa kerajaan Nabi Sulaiman ‘alaihis salam berada di Syam, sehingga jarak antara kerajaannya...dengan kerajaan Saba kurang lebih memakan waktu perjalanan 4 bulan; dua bulan pergi dan dua bulan pulang
tunjukkan kepada kamu pohon keabadian) yaitu pohon yang barang siapa memakan buahnya akan hidup kekal (dan kerajaan...yakni kerajaan yang kekal.
Kalian pun akan tahu bahwa kerajaan Fir'aun yang dibangga-banggakan ini, yang hanya terbatas dalam satu...wilayah saja di muka bumi, sangat tak pantas disejajarkan dengan kerajaan Tuhan."
-deskripsi"> Maksudnya Allah akan memberikan kepada Bani Israil kerajaan yang kuat, kerasulan...dan sebagainya di negeri yang telah dijanjikan (Palestina), maka Mahasuci Allah yang memberikan kerajaan
Jawab mereka, "Bagaimana), artinya betapa (ia akan menjadi raja, padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan...tidak diberi kekayaan yang mencukupi") yakni yang amat diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan...(Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya) suatu pemberian yang tidak seorang
-deskripsi"> Dengan keperkasaan-Nya Dia tundukkan semua makhluk, Dia memberikan kerajaan...kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa yang Dia kehendaki, Dia memuliakan
tafsir-deskripsi"> Allah tidak memerlukan syukur hamba-hamba-Nya, ketaatan yang mereka lakukan tidaklah menambah kerajaan-Nya..., dan maksiat mereka pun tidak mengurangi kerajaan-Nya.
ada di dalamnya selalu menyucikan- Nya dan menjadi bukti--karena kecermatan ciptaan-Nya itu--bahwa kerajaan...Semua makhluk yang ada di kerajaan-Nya yang luas itu, tanpa terkecuali, selalu menyucikan dan memuji-Nya
"> Tabaaraka artinya Mahatinggi, Maha Agung, Mahabanyak kebaikan-Nya, luas sifat-Nya dan Maha besar kerajaan-Nya...Oleh karena itu, Dia menyebutkan luasnya kerajaan-Nya meliputi langit, bumi dan apa yang ada di antara
nya terhadap hamba-hamba-Nya, hukum syar’i-Nya yang ada dalam kitab-Nya, di mana hal ini termasuk kerajaan-Nya...

-deskripsi"> Di mana kerajaan adalah sifat-Nya, semua makhluk adalah milik-Nya, hukum-hukum...kerajaan, baik yang qadari (terhadap alam semesta) maupun yang syar’i berlaku pada mereka....

-deskripsi"> Wujud-Nya hak (benar), kerajaan-Nya hak dan kesempurnaan-Nya hak....Contohnya adalah kerajaan, meskipun di antara makhluk-Nya ada yang menjadi raja pada sebagian waktu dan
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan kerajaan yang hak ialah kekuasaan yang mutlak yang...

-deskripsi"> Tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam kerajaan itu....Dan termasuk yang menenangkan hati dan menenteramkan dada adalah ketika Dia menyandarkan kerajaan-Nya
Yang rahmat-Nya mahaagung, dan yang berkuasa atas kerajaan-Nya.

-deskripsi"> Yang dapat digunakan untuk menegakkan kerajaan....Dengan kedua inilah akan sempurna mengurus kerajaan....Jika salah satunya tidak ada, maka akan gagal mengurus kerajaan.
terjemahan ayat Surat Al-Buruj Ayat 9
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 189
kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 5
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.
-deskripsi"> Ayat ini di dalamnya terdapat berita tentang luasnya kerajaan Allah Subhaanahu...wa Ta'aala, berlakunya tindakan-Nya pada kerajaan-Nya sesuai yang Dia kehendaki, Dia mengatur semua
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 42
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 1
Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 53
Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)?
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 2
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 20
Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan
(Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 44
Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"
(Tetapi Allah telah mengangkatnya kepada-Nya dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 120
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala

-deskripsi"> Berupa kenabian dan kerajaan.