Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Membunuh cicak pahala 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Hadits Abu Daud Nomor 4432 8 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 9 al ikhlas 10 Bumi 11 al-insyirah ayat 5 12 surat thaha ayat 180 13 Surat yasin 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 ali imran 64 16 BAHASA ARAB 17 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 18 al hasyr ayat 7 19 ali imran 159 20 Larangan mengikuti tradisi lokal 21 al baqarah ayat 219 22 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 23 Aman 24 al maidah ayat 3 25 pendidikan 26 Hadis Ibnu Majah 1934 27 Iman 28 ciri ciri pasngan yang baik 29 awan 30 Ar-Rahman ayat 19 31 Bersyukur 32 surat Al furqan ayat 20 33 saba 15 34 annisa ayat 58 35 Tafsir kepuasan kerja 36 Ali Imran 110 37 surat Al furqan ayat 9 38 Surat Al-Insan Ayat 20 39 Sedekah 40 al bayyinah ayat 8 41 al fatiha ayat 1 42 akhlak 43 Ayat 43 44 AL HUJURAT AYAT 11 45 An-nisa ayat 58 46 laut 47 dunia 48 Surat+Al-Baqarah 49 Palestina 50 surah Ar-Ra’du ayat 11 51 Surat Al-Baqarah ayat 10 52 Imran 30 53 Isteri dan anak adalah ujian 54 Al Imran ayat 7 55 sebab 56 luqman 8 57 Dunia adalah 58 hadist kematian 59 Surat Al-Baqarah Ayat 286 60 Maksiat 61 riba 62 allah maha tau 63 al hijr ayat 9 64 ibrahim 22 65 Al+Ankabut+ayat+64 66 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 67 Ibrahim 40 68 AL MAIDAH AYAT 2 69 Prof yunus uns 70 Al Baqarah ayat 30 71 zakat qardh 72 nabi yusuf 73 Surat Ibrahim+40+ 74 Ayat Pendidikan 75 allah+maha+tahu 76 surat al-ahzab ayat 5 77 surat an-nisa ayat 29 78 nuh ayat 25 79 munafik 80 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 81 1934 hadis Ibnu majjah 82 Surat Thoha ayat 13-14 83 al ahzab ayat 70 84 annisa ayat 65 85 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 86 ayat tentang hukum pada juz 20 87 Hadits Ahmad Nomor 20194 88 kafir+dibutakan+allah+qs 89 al-baqarah-ayat-286 90 Hadist abu daud 2437 91 al baqarah ayat 2 92 kriteria pasangan 93 al qadar ayat 1-5 94 tafsir Al-quran onlime 95 yusuf 96 surat an nisa azat 124 97 Menolong diri sendiri 98 ali imran ayat 26 99 albaqarah ayat 267 100 Nasab anak zina

Hasil pencarian tentang mendidik+anak+sesuai+zaman

dimaknakan secara umum adalah beribadah hanya kepada Allah Ta’ala dan menjauhi sesembahan selain Allah sesuai...Orang-orang yang mengikuti rasul di zaman rasul tersebut diutus adalah orang Islam (muslim)....Orang-orang Yahudi adalah muslim di zaman Nabi Musa ‘alaihis salaam diutus dan orang-orang Nasrani...adalah muslim di zaman Nabi ‘Isa ‘alaihis salaam diutus, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad shallallahu...Nabi Ibrahim dan Ya'qub 'alaihimas salam mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mereka hidup di atas Islam
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
) sebagaimana yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliah, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan..., kemudian mereka mengaitkan anak itu sebagai hasil hubungannya dengan suami, lalu anak itu dipredikatkan...sebagai anak kandungnya sendiri....Karena sesungguhnya seorang ibu itu apabila melahirkan anaknya, berarti anak itu adalah anak kandungnya...tidak akan mendurhakaimu dalam) pekerjaan (yang makruf) pekerjaan yang makruf artinya perbuatan yang sesuai
itu, mencaci-maki salah seorang kaum mukmin menghendaki untuk diberi hukuman ta’zir (hukuman yang mendidik...) sesuai keadaan orang yang dicaci-maki dan kedudukannya.
Kami wahyukan kepadamu) hai Muhammad (padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka lemparkan anak-anak...panah mereka) ke dalam air untuk mengundi (siapakah di antara mereka yang akan mengasuh) atau mendidik
lafal abghiikum itu ialah abghii lakum (padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat) di zaman...kamu sesuai dengan apa yang dituturkan dalam firman-Nya berikut ini.
(Sesungguhnya Alquran ini menjelaskan kepada Bani Israel) yang ada di zaman Nabi saw....sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya) dengan menjelaskan hal tersebut sesuai
apa yang ditunjukkannya seperti tentang masalah ketuhanan, masalah gaib dan lainnya adalah benar dan sesuai...tafsir-deskripsi"> Oleh karena itu, Dia memberikan kepada setiap umat dan setiap orang pemberian yang sesuai...Contohnya adalah, bahwa syariat-syariat sebelumnya tidaklah cocok kecuali pada zaman itu, dan pada zaman...rasul setelahnya adalah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maka syariat yang cocok untuk zaman

-deskripsi"> Anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal wafat bapaknya saat mereka...mereka, berbuat baik kepada mereka, menghilangkan rasa sedih yang menimpa mereka, mengajari adab dan mendidik...Misalnya dengan memenuhi kebutuhan mereka, mendorong orang lain memberi mereka makan serta membantu sesuai...Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.
Kami telah memberikan kepada setiap umat terdahulu syariat khusus yang sesuai dengan keadaan mereka pada...zaman itu....Tetaplah menyeru kepada Tuhan, sesuai dengan wahyu yang disampaikan kepadamu, karena kamu benar-benar

-deskripsi"> Hal ini mencakup semua maksiat yang terkait dengan harta dan anak, seperti...Demikian pula tidak mendidik anak di atas kebaikan; di atas ‘aqidah yang benar, ibadah yang sahih dan...Bahkan banyak mufassir yang menggolongkan pula dalam keikutseraan setan pada harta dan anak, yaitu tidak
Tasfiyah dan Tarbiyah harus dilakukan, terlebih di zaman sekarang, zaman di mana umat Islam tidak mampu...

-deskripsi"> Bijaksana artinya tepat, yakni menempatkan sesuatu tepat sesuai dengan
mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan) yakni anak-anak...(Bagi tiap-tiap masa) zaman (ada kitab) yang tertera di dalamnya tentang batas masa berlakunya.
(Setiap hari) setiap waktu (Dia dalam suatu perkara) yaitu perkara yang hendak dilahirkan-Nya sesuai...dengan apa yang telah ditentukan-Nya sejak zaman Azali antara lain, menghidupkan, mematikan, memuliakan
Di antara sifat-sifatnya yang disebut dalam surat ini adalah menghina dan mencerca anak yatim dengan...kasar, bukan untuk mendidik, dan tidak menganjurkan orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan, untuk
>-deskripsi"> Yakni bejana-bejana itu diukur oleh penghuni surga dengan ukuran yang sesuai...kelezatan mereka, sehingga anak-anak itu membawakannya sesuai yang mereka (penghuni surga) inginkan.
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki
berita tentang luasnya kerajaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, berlakunya tindakan-Nya pada kerajaan-Nya sesuai...Nikah misalnya, ia termasuk sebab lahirnya anak, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala Dialah yang memberikan...kepada mereka anak sesuai yang Dia kehendaki....Di antara makhluk-Nya ada yang Dia karuniakan anak perempuan, ada pula yang Dia karuniakan anak laki-laki..., ada pula yang Dia berikan secara berpasangan dan bersamaan; anak laki-laki dan perempuan, dan di antara
Ataukah Allah memiliki anak-anak perempuan, seperti yang kalian sangka, dan kalian memiliki anak laki...- laki sesuai dengan yang kalian inginkan?
sebagai ibu kalian) yakni mereka diharamkan oleh kalian seperti terhadap ibu kalian sendiri, hal ini di zaman...kifarat dengan persyaratannya yang akan disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah (dan Dia tidak menjadikan anak-anak...angkat kalian) lafal ad'iyaa adalah bentuk jamak dari lafal da'iyyun, artinya adalah anak angkat (sebagai...anak kandung kalian sendiri) yakni anak yang sesungguhnya bagi kalian....Sewaktu Nabi saw. menikahi Zainab binti Jahsy yang dahulunya adalah bekas istri Zaid bin Haritsah, anak
dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit...Karena manusia tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya...., atau mengurangi hak ayah pada anak....Sebab, air susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi...Selain itu air susu ibu juga memiliki kandungan yang bermacam- macam sesuai dengan kebutuhan bayi.
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
telah memilihkan bagi kalian) telah mengkhususkan bagi kalian, hai penduduk Mekah (Rabb kalian akan anak-anak...laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para Malaikat) yakni sebagai...anak-anak perempuan-Nya sesuai dengan dugaan kalian itu (Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan
memberi nikmat kepadanya,) dengan memerdekakannya, yang dimaksud adalah Zaid bin Haritsah, dahulu pada zaman...jahiliah dia adalah tawanan kemudian ia dibeli oleh Rasulullah, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak...yang mengenyangkan mereka (supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak...angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.
Kalian diharamkan mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara...perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan dan ibu...istri (mertua). (1) Selain itu, kalian juga diharamkan mengawini anak tiri perempuan dari istri yang...sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan dua perempuan...yang bersaudara, kecuali yang telah terlanjur terjadi sejak zaman jahiliah.
dari kebenaran, karena mereka telah menyakitinya (Allah memalingkan hati mereka) dari jalan petunjuk, sesuai...dengan apa yang telah ditetapkan-Nya di zaman azali (dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang
Walaupun demikian, Allah tetap akan memaafkan apa yang telah lampau di zaman jahiliah(1). (1) Bangsa...Apabila seorang bapak meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan istri lain selain ibunya, maka...anak laki-laki harus mengawini janda ayahnya itu tanpa akad nikah baru.
Syariat-syariat dalam kitab Taurat sesuai pada zaman itu bagi Bani Israil....jadikan sebagai petunjuk untuk semua manusia baik untuk urusan agama mereka maupun dunia dan tetap sesuai
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 24
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik
Segala puji bagi Allah yang mendidik makhluk-Nya dengan bencana dan karunia serta yang membersihkan bumi
Lalu Ibrâhîm Kami karuniai Ishâq dan Ya'qûb, anak Ishâq....Sebelumnya Kami juga telah memberi petunjuk kepada Nûh, dan anak keturunannya, Dâwûd, Sulaymân, Ayyûb...Sebagaimana Kami telah mengganjar mereka, Kami juga akan mengganjar orang-orang yang berbuat baik sesuai