Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 jiwa 6 tafsir surat al a 7 ramadhan 8 rezeki 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 13 al maidah ayat 3 14 Al Anfal ayat 39 15 rumput rumputan 16 al maidah ayat 2 17 ali imran 18 penciptaan manusia 19 Doa nabi adam 20 ibrahim 21 hati 22 ali+imran+190 23 Ali Imran 185 24 an nisa ayat 58 25 al maidah ayat 1 26 hewan 27 Berpuasa 28 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 29 umrah 30 al lahab 31 Sholat 32 al maidah ayat 32 33 Al baqarah ayat 183 34 al hujurat ayat 13 35 Takwa 36 maryam+20 37 al-baqarah ayat 183 38 Yunus 57 39 langit 40 ali imran 190 41 doa ziara kubur 42 Bumi 43 kerajaan 44 ibrahim ayat 40 45 dikembalikan 46 ali+imran+113 47 al anfal ayat 11 48 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 49 Allah berbicara kepada nabi muhammad 50 Adam 51 Saham 52 surat Al baqarah ayat 183 53 surat+al-'alaa+ayat+2 54 Bersyukur 55 Thalut sungai 56 yusuf 57 hadist tentang qunut shubuh 58 al-mujadalah ayat 11 59 al maidah ayat 5 60 at tahrim ayat 6 61 alam 62 ali imran 159 63 ali imran 31 64 al-baqarah+ayat+186 65 ar rahman 66 zina 67 ali imran 110 68 Tafsir surat alfatihah 69 Harta 70 pohon 71 yunus 38 72 an nisa ayat 29 73 yunus 40 74 Kematian 75 Al+ahzab+ayat+65 76 utusan 77 RUMPUT 78 sikap 79 surat al baqoroh 80 Ali+Imran+159 81 luqman 13 82 Quran 83 maryam+21 84 al hujurat ayat 10 85 Anjing 86 AR RUM AYAT 50 87 Hadis tentang qunut 88 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 89 Ad dhuha ayat 2 90 al baqarah ayat 155 91 Surat al an am 92 al anam ayat 141 93 ibrahim 32 94 yunus 62 95 Al+hujurat+ayat+56 96 mudatsir+ayat+5 97 cinta 98 Imran 99 ilmu tumbuh tumbuhan 100 kasih sayang

Hasil pencarian tentang nuh+ayat+11

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا


11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan) ingatlah (kaum Nuh tatkala mereka mendustakan Rasul-rasul) mereka mendustakan Nabi Nuh, mengingat...Nabi Nuh tinggal bersama mereka dalam kurun waktu yang lama sekali, maka diungkapkan dalam ayat ini...seolah-olah Nabi Nuh menduduki tempat Rasul-rasul....Atau karena dengan mendustakan Nabi Nuh maka seolah-olah mereka mendustakan Rasul-rasul lainnya yang...mereka) lafal ayat ini menjadi jawab dari Lamma (dan Kami jadikan cerita mereka bagi manusia) sesudah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 64
Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera..., dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami.
(Itu adalah) ayat-ayat yang mengandung kisah Nabi Nuh (di antara berita-berita penting yang gaib) berita-berita...di dalam menyampaikan risalah dan menghadapi perlakuan kaummu yang menyakitkan itu, sebagaimana Nabi Nuh
(Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera...) perahu (dan Kami jadikan mereka itu) orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh (pemegang kekuasaan)...di muka bumi (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir besar
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 73
Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera..., dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
(Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya) dari tenggelam...(di dalam bahtera) perahu (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...Maksudnya, Nuh berdoa kepada Allah untuk dimenangkan atas kaumnya, lalu Allah binasakan mereka melalui
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 38
Dan mulailah Nuh membuat bahtera....Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya....Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....(maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang
dipakai pula bilamana diperkirakan adanya huruf Ba sesudah lafal Tukallimuhum (dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat...itu tidak dianggap lagi keimanannya, sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Nuh...(Q.S. 11 Hud, 36).
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 9
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan
(Dan Kami ciptakan untuk mereka seperti bahtera itu) seperti perahu Nabi Nuh, perahu kecil dan besar...yang dibuat oleh mereka sesudahnya, bentuknya sama dengan perahu Nabi Nuh....Ini berkat apa yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Nuh (yang akan mereka kendarai) mereka berlayar
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 71
Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku..., jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 58
nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh...Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 105
Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
(Sesungguhnya pada kejadian itu) kisah Nabi Nuh dan bahteranya serta dibinasakan-Nya orang-orang kafir...bentuk asalnya adalah Innahu yakni sesungguhnya hal itu (Kamilah yang mencoba mereka) menguji kaum Nuh...dengan mengutus Nuh kepada mereka supaya Nuh memberi nasihat dan pelajaran kepada mereka.
(Dan mulailah Nuh membuat bahtera) dimaksud menceritakan keadaan masa lampau (Dan setiap kali lewat kepada...Nuh segolongan) sebagian (dari kaumnya, mereka mengejeknya) mereka memperolok-olokkannya....(Berkatalah Nuh, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 117
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
(Berkata) Nuh ("Ya Rabbku! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku).
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 112
Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 26
Nuh berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku".
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...dia berdoa) yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu firman-Nya...Nuh, 26).
(Maka Kami selamatkan dia) Nabi Nuh (dan penumpang-penumpang bahtera itu) yang bersama Nabi Nuh di dalam...Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 106
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
(Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul) disebabkan mereka mendustakan Nabi Nuh, maka mereka dikatakan...Atau makna yang dimaksud karena mengingat Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya dalam kurun waktu yang sangat...lama sehingga kedudukan Nabi Nuh sama saja dengan kedudukan Rasul-rasul yang banyak.
(Dan Kaum Nuh sebelum itu) sebelum kaum Ad dan kaum Tsamud; kami binasakan mereka semuanya....(Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka) yakni kaum Nabi Nuh itu...jauh lebih lalim dan lebih durhaka daripada kaum 'Ad dan kaum Tsamud, karena Nabi Nuh tinggal bersama...Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya