Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 anak 7 darah 8 al hujurat ayat 13 9 Maryam 10 riba 11 al ankabut ayat 45 12 Ali Imran 13 Al maidah ayat 2 14 hewan 15 Al Maidah ayat 8 16 Tidak dapat berkata apa-apa 17 belajar 18 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 19 al imron+ayat+110 20 Luqman 21 YUNUS 22 Al ahzab ayat 21 23 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 24 Tuhan 25 an nahl ayat 125 26 surat an-nisa 27 Menuntut ilmu 28 surah yunus ayat 57 29 Hadits Muslim Nomor 3444 30 qs al-a'raaf 7:172 31 hadist tentang kesadaran lingkungan 32 al+baqarah+ayat+69 33 AL MAIDAH AYAT 38 34 Ibrahim 35 An nisa ayat 58 36 al+baqarah+ayat+70 37 bekerja 38 Ilmu 39 al alaq ayat 2 40 Ali Imran 110 41 ali imran 159 42 at taubah ayat 105 43 hadits abu Daud 1378 44 Ali Imran ayat 26. 45 ra'd ayat 2 46 Surat Al antabul ayat 20 47 al jumuah ayat 10 48 +surat+at+taubah+ayat+24 49 an nahl ayat 43 50 al+insyirah+ayat+5 51 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 52 Al imran 53 Yunus 59 54 al+insyirah+ayat+6 55 Ali imran 104 56 pikun dan beruban 57 quraisy ayat 2 58 dalil sumpah 59 al baqarah ayat 198 60 sabar 61 Kisah nabi 62 Yusuf 63 adz zariyat ayat 49 64 mimpi 65 Peristiwa dimasa lalu 66 zakat 67 Ahmad 68 Surat Ar-Rad ayat 11 69 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 70 Darah manusia 71 hadits mencatat transaksi 72 berfikir 73 Bergelimang dosa 74 1. surat Al an am 99 75 Ayat 11 76 al+baqarah+ayat+16 77 Menikahi aisyah 78 Kisah+nabi dan kesabarannya 79 Sombong 80 sejarah surat an-nisa 81 yunus ayat 62 82 2. QS. Al-Baqarah ayat 133 83 Hadits langit 84 yusuf 72 85 sapi 86 Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun. 87 Bagaimana berdakwah yang sesuai bahasa kaumnya 88 Kisah+Nabi musa 89 Tak bergerak tanpa seizin allah 90 al+waqiah+ayat+63-64 91 langit 92 quran 93 tafsir+qur'an+surat+al-an'am+ayat+70 94 al hujurat ayat 9 95 Asbabun nuzul surah saba ayat 7 96 surah Al Baqarah ayat 4 97 al+imran+64 98 taha ayat 53 99 saksi 100 surah ibrahim ayat 33

Hasil pencarian tentang surah+an-nisa+ayat+58

Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
atas kedurhakaan mereka) oleh sebab kelaliman mereka sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah...An-Nisa (dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar) di dalam berita-berita Kami dan janji-janji Kami.
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah) pengertian ini sama dengan makna yang terkandung dalam ayat...An-Nisa, 80). (Tangan kekuasaan Allah berada di atas tangan mereka) yang berbaiat kepada Nabi saw.
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€
An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
dari tempat buang air) artinya berhadas (atau menyentuh wanita) hal ini telah dibicarakan dulu pada surah...An-Nisa (lalu kamu tidak memperoleh air) yakni setelah mencarinya (maka bertayamumlah) dengan mencari
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

p class="tafsir-deskripsi"> Mereka dibelit di neraka dengannya sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah...Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami,...An Nisaa’: 56) Azab ini menimpa mereka selama-lamanya.

kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat...ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan
Sehubungan dengan hal ini Nabi saw. pernah mengatakan setelah beliau membacakan surah An-Najm, yaitu...An-Najm, 19-2O) lalu beliau mengatakan, "Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya...Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu...Hati Nabi saw. menjadi terhibur kembali setelah turunnya ayat berikut ini, ("Allah menghilangkan) membatalkan...(apa yang ditiupkan oleh setan itu, dan Dia menguatkan ayat-ayat-Nya) memantapkannya.
ini, apa perkara kedua (orang yang disebut dalam ayat tersebut)?...Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...An Nisaa’: 93) Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ia menjawab, “Ketika turun ayat yang ada dalam...surah Al Furqan, orang-orang musyrik Mekah berkata, “Kami telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah..., “kecuali orang-orang yang bertobat…dst.” Adapun yang disebutkan dalam surah An Nisaa’ itu adalah
sombong terhadap hamba-hamba Allah secara zalim dan aniaya sebagaimana firman Allah Ta’ala di akhir surah...Yunus: 58).

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Lihat pula surah Al Kahfi ayat 105....ia meskipun masuk neraka, tetapi tidak kekal di sana sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash Al Qur’an
kepada Yahya bin Abi Katsir, (ia berkata): Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang surah...yang pertama turun dari Al Qur’an, ia menjawab, “Yaa ayyuhal muddatstsir.” Aku berkata, “Orang-orang...kepadaku.” Beliau berkata lagi, “Selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin kepadaku.” Maka turunlah ayat...Sebelumnya (di surah Al Muzzammil) telah disebutkan perintah kepada Beliau untuk mengerjakan ibadah yang...utama untuk pribadi yaitu shalat malam dan bersabar terhadap gangguan kaumnya, dan di di surah ini Allah
balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk seperti orang-orang yang tersebut dalam ayat...

-deskripsi"> Dari kedua ayat di atas (ayat 58 & 59) terdapat beberapa faedah, di
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian

-deskripsi"> Sebagaimana yang tertera dalam surah Al Kahfi ini, belum dengan yang...disebutkan dalam surah-surah yang lain....Hal ini menghendaki seseorang untuk menerima Al Qur’an, tunduk dan taat serta tidak menentangnya.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.