Paling Sering Dicari

1 AN NUR AYAT 2 2 Mukjizat nabi yusuf 3 al baqarah ayat 275 4 At tahrim ayat 6 5 Al hujurat ayat 12 6 AL MAIDAH AYAT 2 7 al hasyr ayat 18 8 Al baqarah ayat 285 9 surat al maidah ayat 2 10 Tentang baiat 11 al maidah ayat 3 12 riba 13 Al imran ayat 31 14 tentang artinya 15 Al-Maidah ayat 3 16 Al-Maidah ayat 2 17 Arti surat albaqarah ayat 20-21 18 Gambar di atas kain 19 Al isra ayat 23 20 Al Baqarah ayat 30 21 Al mulk ayat 2 22 ali imran 97 23 al maidah ayat 32 24 al baqarah ayat 283 25 ayayat maat al quran tentang wudu 26 Mentaati pemimpin 27 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 28 At taubah ayat 105 29 Yunus ayat 40 30 al baqarah ayat 282 31 zakat 32 zina 33 menuntut ilmu 34 Ar rahman 35 al hujurat ayat 10 36 Al isra ayat 32 37 Ayat 11 al baqarah b arab 38 Surat al ghafir ayat 60 39 yunus 99 40 Al ikhlas 41 al baqarah ayat 284 42 Al maidah ayat 6 43 BEKERJA 44 ali imran 92 45 ali imran ayat 190 46 Ali Imran 191 47 Al maidah ayat 8 48 an nisa ayat 29 49 ali imran 103 50 at taubah ayat 24 51 Ilmu 52 Qs luqman ayat 13-14 53 Al Baqarah ayat 2 54 ali imran 55 al imran 56 56 Al isra ayat 33 57 Malaikat izrail 58 Malaikat nakir 59 Ali imran ayat 159 60 Yusuf 61 al imran 102 62 al hujurat ayat 13 63 Al maidah ayat 33 64 Al baqarah ayat 98 65 al maidah ayat 91 66 bagai mana carakita meyayangi anak yatim dari surat al mau 67 ali imran 26 68 al furqan ayat 67 69 munafik 70 Ali imran 190 71 Kiamat 72 Al maidah ayat 1 73 fatir ayat 32 74 Malaikat israfil 75 Sedekah 76 Arti dari hurimat 77 ayat kursi 78 an nisa ayat 59 79 Ilmu yang bermanfaat 80 Surat fusillat ayat 10 81 al hadid ayat 22 82 Perangilah orang-orang 83 Annur ayat 31 84 Ayat mengenai pengendalian diri 85 al baqarah ayat 238 86 Ar rum ayat 21 87 ar rahman ayat 33 88 ali imran 38 89 At taubah ayat 35 90 fussilat ayat 10 91 al baqarah ayat 219 92 ayat 59 93 Surah Fushshilat ayat 33 94 Shalat 95 al baqarah ayat 234 96 tafsir albaqarah ayat 21 97 Wanita 98 al ankabut ayat 45 99 anak 100 surat luqman ayat 13

Hasil pencarian tentang surah yunus ayat 40

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ


40. Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Telah mengabarkan kepada kami [Sahl bin Hammad] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Yunus...Ia berkata; Aku wasiatkan kepada kalian ayat-ayat terakhir dari surah An Nahl.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.
Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dia berkata; telah memberitakan kepada kami ['Isa bin Yunus...dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada rakaat pertama dalam shalat witir membaca surah...Pada rakaat kedua membaca surah Al Kaafiruun', dan pada rakaat ketiga membaca surah Al Ikhlash."
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.
-deskripsi"> Di ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan sekilas kisah-kisah...umat-umat terdahulu yang binasa yang sudah disebutkan secara panjang lebar di ayat yang lain untuk memperingatkan...Akan tetapi yang menghalangi mereka beriman padahal mereka menyaksikan ayat-ayat yang menunjukkan kebenarannya...40 surah ini....Oleh karena itu, mereka masih tetap di atas sikap membangkang, padahal telah datang kepada mereka ayat-ayat
Telah mengabarkan kepada kami [Harami bin Yunus bin Muhammad] dia berkata; [bapakku] telah menceritakan...] dari [bapaknya] dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat witir dengan membaca surah...Al A'laa, surah Al Kaafiruun, dan surah Al lkhlas.
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.
Ayat ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari musibah yang menimpa di berbagai negeri adalah dengan bersyukur...ajaran-ajarannya), dan bahwa musibah yang menimpa tidak lain disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah...Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus: 98.
salah seorang di antara mereka, lalu saudara perempuannya berkata sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...seorang bangsa Qibthi yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israil, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah...Al Qashash ayat 15....dalam ilmu-Nya untuk datang ke lembah Thuwa menerima wahyu dan kerasulan, yaitu pada saat usia Beliau 40
-deskripsi"> Lihat pula Surah Lukman ayat 34.
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
dari [Abu Hamzah] dari [Al A'masy] dari [Muslim] dari [Masruq] dari ['Aisyah] berkata, "Ketika turun ayat-ayat...dalam Surah Al Baqarah tentang masalah riba, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar ke masjid lalu...membacakan ayat-ayat tersebut kepada manusia.
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.
shalat dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam, beliau memulainya dengan membaca surah...Lalu aku berkata dalam hatiku; -Mungkin- beliau akan ruku' pada ayat ke seratus....Kemudian beliau meneruskan (shalatnya), dan memulainya dengan membaca surah An Nisaa'....Beliau membacanya (hingga selesai), kemudian memulai lagi dengan surah Ali 'Imraan, dan beliau membacanya...Jika beliau menjumpai ayat tasbih maka beliau bertasbih (memuji Allah), jika beliau menjumpai ayat yang
dari [Al A'masy] dari [Abu Adh-Dhuhaa] dari [Masruq] dari ['Aisyah radliallahu 'anha]; Ketika turun ayat-ayat...akhir dari Surah Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu bersabda: "Telah diharamkan
Manshur] dari [Abu Adh-Dhuha] dari [Masruq] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata: "Ketika turun ayat-ayat...terakhir dari surah Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima ayat-ayat tersebut ketika
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
Lihat surah Al Maa’idah: 116, di sana diterangkan jawaban Nabi Isa ‘alaihis salam ketika ditanya...Demikian pula lihat jawaban sesembahan yang mereka sembah di surah Saba’: 40-41, dan bahwa sesembahan...itu akan menjadi musuh bagi mereka sebagaimana di surah Al Ahqaaf: 6.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
ini dan apa maksudnya, yaitu yang pertama firman Allah dalam QS al Isra` ayat 33; ("Dan janganlah kalian...bertanya kepada [Ibnu 'Abbas], maka dia menjelaskan; Ketika turun firman Allah yang serupa ini pada surah...(QS al Furqan ayat 70)....Nah, ayat-ayat ini turun untuk mereka....Adapun ayat yang ada dalam surah an Nisaa' adalah bila seseorang telah mengenal Islam dan syari'atnya
beriman berkata) dalam rangka meminta berjihad, ("Mengapa tidak) atau kenapa tidak (diturunkan suatu surah...(Maka apabila diturunkan suatu surah yang muhkam) tiada suatu ayat pun darinya yang dimansukh (dan disebutkan...(Maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi Mubtada, sedangkan Khabarnya
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah...Lihat pula surah Al Anbiyaa’: 87-88.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin...Yunus: 96-97) Bahkan disampaikan ayat-ayat itu kepada mereka faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah