Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 al ahzab ayat 59 11 Al a'raaf 179 12 Luqman ayat 20 13 Al-A’raaf 179 14 Sedekah 15 ali imran 190-191 16 Al maidah ayat 90 17 Al maidah ayat 2 18 luqman 19 qaaf 16 20 Al-A’raaf (7):179 21 QS.+Al-A’raaf+(7):179 22 al imran 190-191 23 yusuf 24 Al Imran 190 25 surat Al-A'Raaf ayat 179 26 al hujurat ayat 13 27 al imran ayat 190-191 28 al maidah ayat 1 29 ali imran ayat 190 30 al baqoroh ayat 188 31 Al-Hujurat ayat 10 32 al baqarah ayat 26 33 al baqarah ayat 22 34 surat al baqarah ayat 165 35 Ali-imran ayat 190-191 36 Az-Zukhruf ayat 32 37 an-Nisa ayat 58 38 rahmat 39 Adam 40 ali imran ayat 159 41 ali imran ayat 190-191 42 al qaaf ayat 16 43 ali+imran+190+191 44 AL-BAQARAH AYAT 30 45 Al-A’raaf 46 al baqarah ayat 165 47 al+maidah ayat 90 48 sabar 49 ali imran 103 50 al baqarah ayat 195 51 a'raaf 52 Q.S Al-Qashass ayat 84 53 makhluk berpasangan 54 ayat kursi 55 al-hujurat ayat 13 56 Ali Imran+ayat+159+ 57 Surat Al-An’am: 162 58 surah+al+isra'+ayat+58 59 ali imran 110 60 Al-A'Raaf ayat 179 61 at tahrim ayat 6 62 Ali Imran 63 ali imran 191 64 ali imran 190 191 65 At-Taubah ayat 105 66 Luqman+33 67 al isra ayat 32 68 HR Muslim No.2817 69 surat al a'raaf ayat 179 70 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 71 Al baqarah ayat 233 72 Ali-Imran 73 Surat Al Baqarah ayat 247 74 al maidah ayat 8 75 AL IMRAN 125 76 Surat az-Zumar ayat 18 77 al imran ayat 130 78 al-Bayyinah ayat 5 79 al hasyr ayat 7 80 berpasang pasangan 81 menciptakan manusia 82 al baqarah ayat 275 83 al baqarah ayat 27 84 Surat Fatir ayat 28 85 al-a'raf ayat 179 86 surat al araaf 179 87 al+qasas+ayat+50 88 qaaf ayat 50 89 Dekat 90 ali+imran+27 91 AL ANKABUT AYAT 69 92 Azab 93 al+qaaf+16 94 ar-rum Ayat 41-42 95 al qaf ayat 16 96 al-maidah ayat ke-90 97 qaf+ayat+50 98 goncangan 99 rasul menyampaikan risalah allah 100 jahe

Hasil pencarian tentang yunus+107

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ


107. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus