Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 al hujurat ayat 13 3 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 4 Al+imran+191 5 yusuf 6 sholat 7 kami 8 al maidah ayat 90 9 Menuntut ilmu 10 Zina 11 yunus 84 12 ali imran 159 13 niat 14 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 15 An nasr ayat 2 16 al quran 17 dalil+kitab+zabur 18 luqman ayat 14 19 MAKAN 20 Al hajj ayat 7 21 obat 22 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 23 ali imran 130 24 al mulk ayat 30 25 An nisa ayat 58 26 Al baqarah ayat 2 27 kiamat 28 Nikah 29 dalil+kitab+injil 30 Ibrahim 31 dosa 32 Al-Hujurat Ayat 13 33 ilmu 34 ar rum ayat 21 35 Surat Al kahfi 36 al-baqarah ayat 275 37 9 surat al-hadid ayat 3 38 al quraisy 39 jual beli 40 al-baqarah ayat 148 41 al+hujurat+ayat+12 42 al+luqman+9 43 Yusuf 87 44 al+luqman+8 45 Alam 46 al-maidah ayat 3 47 Solawat nabi 48 aurat 49 Sakit 50 yunus 51 Surah Al Maidah Ayat 90 52 kitab 53 Ali Imran ayat 9 54 ali imran 190 55 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 56 Perangilah 57 Asy syura ayat 11 58 Ar+rum+ayat+31 59 wanita 60 Nabi palsu 61 Surga 62 Al-luqman+ayat+13-17 63 al+maidah+ayat+9 64 An-Nisa Ayat 58 65 An nisa ayat 136 66 Latin dan arab 67 Al-Baqarah Ayat 282 68 Al+waqi'ah+ayat+68 69 al ahzab ayat 21 70 menutup mulut 71 al hadid ayat 22 72 al maidah ayat 44 73 AZ ZARIYAT AYAT 56 74 talak 75 maryam 76 Asy-Syu’ara Ayat 214 77 Sulaiman 78 al-a'raf ayat 56 79 luqman+ayat+13 80 Ayat 38 81 al maidah ayat 8 82 surat At Taubah ayat 51 83 ali imran 14 84 Ya Allah 85 Ali Imran 86 hadist+al-hujurat+ayat+12 87 Al-Baqarah ayat 185 88 an nahl ayat 90 89 syahadah 90 Al hijr 91 ali imron ayat 130 92 al qamar ayat 49 93 al maidah ayat 3 94 surah Al-Baqarah ayat 155 95 ar rahman 26-27 96 Ibrahim ayat 7 97 Neraka 98 rusaknya iman 99 al-maidah+ayat+2 100 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152

Hasil pencarian tentang Ayat+mengenai+pengendalian+diri

(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat-ayat yang Kami bacakan mengenai balasan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat, mengandung
dengan meninggalkan istri-istri, maka mereka menangguhkan), artinya hendaklah para istri itu menahan (diri...Ini adalah mengenai wanita-wanita yang tidak hamil....Mengenai yang hamil, maka idah mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan...artinya habis masa idahnya, (mereka tiada dosa bagi kamu) hai para wali (membiarkan mereka berbuat pada diri...mereka), misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan (secara baik-baik), yakni menurut
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 69
(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah...diri.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 177
Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah
kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka) dalam membenarkan dan mendustakan (dan kami berserah diri...Ayat berikut diturunkan mengenai orang-orang yang murtad dan menggabungkan diri dengan orang-orang kafir
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Lafal ayat ini dan kalimat sesudahnya, berkedudukan menjadi Mubtada, yaitu sampai dengan firman-Nya,...menyisipinya (yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati) dengan tenang dan rendah diri...(dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka) mengajak mereka berbicara mengenai hal-hal yang tidak...disukainya (mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan) perkataan yang menghindarkan diri
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 36
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni
(Yaitu orang-orang yang beriman) lafal ayat ini menjadi Na'at atau sifat bagi lafal 'Ibaadi' pada ayat...di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri
Sangat buruklah keadaan orang-orang yang menentang ayat-ayat Kami....Dengan mengingkari kebenaran, mereka sebenarnya tidak lain telah menganiaya diri mereka sendiri.
Ayat berikut turun mengenai orang-orang Yahudi.
Sesungguhnya omongan-omongan yang akan mereka bisikkan kepada diri mereka sendiri, atau kepada sesama...Tetapi, jika pembicaraan itu mengenai perintah mengeluarkan sedekah, mengenai rencana melakukan suatu...perbuatan yang tidak dilarang, atau mengenai rencana perbaikan di antara sesama manusia, itu baik-baik
("Benar, sesungguhnya telah datang ayat-ayat-Ku kepadamu) yakni, Alquran yang dapat memberikan hidayah...kepadamu (lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri) yaitu tidak mau beriman kepada ayat-ayat-Ku
(Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Kami) yakni membatalkan Alquran (dengan anggapan untuk...dapat melepaskan diri dari azab Kami) yakni mereka menganggap Kami tidak mampu mengazab mereka dan mereka...dapat meloloskan diri dari azab Kami (mereka itu dimasukkan ke dalam azab.)
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 8
dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 126
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika...ayat-ayat itu datang kepada kami"....berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri
Jika orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah
(Tentang berita yang besar) ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu....Sedangkan Istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya....Hal yang dimaksud adalah Alquran yang disampaikan oleh Nabi saw. yang di dalamnya terkandung berita mengenai
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan
Kitab ini tidak mengandung keraguan, bahkan kitab ini adalah ayat-ayat yang jelas dan terjaga di dalam...Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami--setelah mengetahuinya--kecuali orang-orang yang zalim terhadap...kebenaran dan diri mereka sendiri.
(Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri) berlaku takabur (terhadapnya
daya dan kekuatan mereka lebih kuat daripada kaummu (dan telah terdahulu) telah disebutkan di dalam ayat-ayat...yang lain (perumpamaan umat-umat yang terdahulu) yaitu mengenai dibinasakannya mereka, maka akibat yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 31
Dan adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka dikatakan): "Maka apakah belum ada ayat-ayat-Ku yang...dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?"
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (adalah orang-orang yang...apabila diperingatkan) dinasihati (dengan ayat-ayat Kami mereka menyungkur sujud dan bertasbih) seraya...Rabbnya) dengan mengucapkan kalimat, "Subhaanallaah wa bihamdihi" (sedangkan mereka tidak menyombongkan diri
[[24 ~ AN-NUR (CAHAYA) Pendahuluan: Madaniyyah, 64 ayat ~ Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...Kemudian, setelah pembicaraan mengenai dakwah secara umum, dibicarkan pula soal kesucian diri....Pembicaraan selanjutnya mengenai cahaya Allah, zikir di masjid, perbuatan orang-orang kafir dan ihwal...Di samping itu, disebutkan juga mengenai siapa saja yang boleh makan di meja makan mereka.
kamu.") kemudian aku membalas kamu; sesungguhnya aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan sedangkan mengenai...Ayat ini diturunkan sebelum ada ayat perintah untuk berperang.
(Demikianlah) sebagaimana yang telah Kami jelaskan di atas (Kami menjelaskan) Kami terangkan (ayat-ayat...itu) agar mereka mau berpikir tentangnya (dan supaya mereka mengatakan) yaitu orang-orang musyrik mengenai...ditafsirkan bahwa engkau telah mempelajari kitab-kitab orang-orang terdahulu kemudian engkau mendatangkan ayat-ayat
yang disertai pemahaman dan mau menerima apa yang didengarnya yaitu (orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat...Kami) kepada Alquran (lalu mereka berserah diri) mengikhlaskan diri mereka untuk mentauhidkan Allah.
itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya) kaumnya Firaun (dengan membawa ayat-ayat...Kami) yang berjumlah sembilan buah ayat (maka mereka menyombongkan diri) tidak mau beriman kepadanya