Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 al furqan ayat 67 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 Almaidah ayat 48 11 ayat tentang kepala madrasah 12 ali+imran+159 13 Aman 14 Ibrahim ayat 7 15 dunia 16 orang tua 17 al-maidah ayat 3 18 an-nur+ayat+36 19 al-insyirah ayat 5 20 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 21 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 22 al-baqarah ayat 168 23 Urusan 24 hewan 25 hujan 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 huud+40 28 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 29 ar rum ayat 21 30 An nahl ayat 120 31 ibrahim 32 32 al ahzab ayat 70 33 Memohon ampun 34 Anjing 35 ikhlas 36 Al+Anbiyâ+ayat+73 37 ali imran ayat 26 38 Al furqon ayat 67 39 Surga 40 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 41 al bayyinah ayat 8 42 surat Al furqan ayat 20 43 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 44 Bersyukur 45 lukman+ayat+15 46 surat al baqarah ayat 11 47 ali imran ayat 185 48 Saba 13 49 surat Al furqan ayat 9 50 menghindari perkelahian 51 petunjuk 52 kemuliaan 53 QS.Al imran ayat 79 54 al baqarah ayat 261 55 mengharapkan pertemuan 56 AL+AHZAB+AYAT+70 57 an nisa ayat 59 58 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 59 al baqarah ayat 124 60 al-maidah ayat 48 61 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 62 Surat al maidah ayat 48 63 Al+hijr+ayat+48 64 al anbiya ayat 73 65 surat al-araf 31 66 Surat Al ikhlas 67 Ibrahim ayat 3 68 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 69 bohong 70 al a'raf ayat 20 71 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 72 rumah 73 al imran 96 74 Al-Nur ayat 51-54 75 SURAT 2 AYAT 168 76 terjemahan surat al mulk 77 Surat Al-Baqarah ayat 10 78 an nahl ayat 43 79 al-an’am ayat 121 80 Ayat tentang toleransi 81 al fatihah ayat 1 82 Niat 83 ali imran 139 84 surah yunus ayat 57 85 Surat+Al+-+Baqarah : 269 86 Al-Baqarah [2] ayat 43 87 Rezeki 88 Cinta 89 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 90 al anfal ayat 17 91 al-baqarah+ayat+66 92 israq ayat 81 93 Surat+Al-Baqarah 94 Perang 95 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 96 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 97 Ibnu Katsir 98 Tafsir surat alkafirun 99 Al-Baqarah · Ayat 286 100 Al-Baqarah ayat 256

Hasil pencarian tentang Laut

Ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah, hikmah-Nya dan rahmat-Nya, bahwa Dia menjadikan dua buah laut...(satu laut dan satu lagi sungai) untuk maslahat penduduk bumi, dan bahwa keduanya tidaklah sama, karena...segar lagi sedap diminum sehingga dapat diminum dan dapat dipakai untuk menyirami tanaman, sedangkan laut...

-deskripsi"> Yakni ikan yang mudah dijaring di laut....Termasuk maslahat di laut adalah Allah menundukan laut agar dapat membawa kapal, di mana kita melihat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Bani Israil ke luar dari negeri Mesir menuju Palestina dan dikejar oleh Fir'aun, mereka harus melalui laut...Maka Allah memerintahkan kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. perintah itu dilaksanakan oleh...Musa hingga terbelahlah laut itu dan terbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya dan Musa melalui jalan...Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melalui jalan itu pula, tetapi di waktu mereka berada di tengah-tengah laut..., kembalilah laut itu sebagaimana biasa, lalu tenggelamlah mereka, sedangkan Bani Israil menyaksikan
umat manusia sewaktu kamu berada dalam keadaan halal/tidak ihram atau sedang ihram (binatang buruan laut...Binatang buruan laut ialah binatang yang hidupnya hanya di laut/di air, seperti ikan....Berbeda dengan binatang yang terkadang hidup di laut dan terkadang hidup di darat seperti kepiting (dan...makanan yang berasal dari laut) binatang laut yang terdampar dalam keadaan mati (sebagai makanan yang
(Dan tiada sama -antara- dua laut; yang ini tawar, segar) sangat tawar (sedap diminum) sedap rasanya...(Dan dari masing-masing) kedua laut itu (kalian dapat memakan daging yang segar) yaitu ikan (dan kalian...dapat mengeluarkan) dari laut yang asin, menurut pendapat yang lain dari laut yang tawar juga (perhiasan...dapat mencari) berupaya mencari (karunia-Nya) karunia Allah swt. melalui berniaga dengan memakai jalan laut
(Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut) lafal al-bahru diathafkan kepada isimnya anna...(ditambahkan kepadanya tujuh laut sesudahnya) sebagai tambahannya sesudah keringnya laut (niscaya tidak...pengetahuan-pengetahuan-Nya dengan menuliskannya dengan memakai pena-pena itu dan berikut tambahan tujuh laut
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 12
Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit....Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan...yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut
Ingatlah pula salah satu nikmat Allah kepada kalian, ketika Kami membelah laut untuk kalian....Air laut itu Kami pisahkan agar kalian bisa menyeberanginya, sehingga kalian dapat menghindar dari kejaran...Kami tenggelamkan mereka--di depan mata kalian--sehingga kalian dapat melihat mereka tenggelam, dan laut
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 61
Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat...mengambil jalannya ke laut itu.
sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat matahari terbenam di dalam laut...yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut hanyalah berdasarkan pandangan mata...karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia atau bumi (dan dia mendapati di situ) di laut
Ketika Mûsâ dan pembantunya tiba pada pertemuan dua laut, mereka lupa akan ikan yang mereka bawa atas...Ikan itu jatuh ke laut dan pergi.
perintahkan, lalu Fir’aun mengejar mereka, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Musa memukul laut...Lalu Musa memukulnya sehingga terbelahlah dua belas jalan, dan ketika itu air laut seperti gunung yang...Setelah mereka melintasinya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Musa agar membiarkan laut...Ketika kaum Fir’aun telah masuk ke dalamnya, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan laut agar
(Dan apabila laut-laut dijadikan meluap) maksudnya sebagian bertemu dengan sebagian lainnya sehingga
tentaranya mengejar mereka) Firaun pun ikut bersama dengan bala tentaranya (lalu mereka ditutup oleh laut...) yakni laut itu melanda mereka (yang menenggelamkan mereka) akhirnya Firaun bersama dengan balatentaranya
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 27
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh...laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.
(Maka tatkala keduanya sampai ke pertemuan dua buah laut itu) yakni tempat bertemunya kedua laut itu...Musa pun lupa mengingatkannya (maka ia mengambil) yakni ikan itu melompat untuk mengambil (jalannya ke laut
(Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut) laut yang airnya asin (disebabkan
melihat pasukan Fir’aun, mereka pun kebingungan dan gelisah; Fir’aun di belakang mereka sedangkan laut...dengan tongkatnya, lalu Musa memukulnya dan terbukalah 12 jalan, dan ketika itu air laut seperti gunung...Ketika kaum Musa telah keluar dari laut itu seluruhnya, sedangkan Fir’aun dan tentaranya masih berada...di jalan-jalan tersebut, maka Allah memerintahkan laut untuk menyatu dan tenggelamlah mereka dalam laut...

-deskripsi"> Membuat jalan yang kering di dalam laut itu ialah dengan memukul laut
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 96
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat
dan kelembutannya (mutiara yang tersimpan) artinya mereka itu bagaikan mutiara yang disimpan di dalam laut...; karena sesungguhnya mutiara yang tersimpan di dalam laut itu jauh lebih indah daripada mutiara-mutiara
mengejar di belakang mereka hingga akhirnya berhasil melihat Mûsâ dan kaumnya telah berada di tengah laut...Terjadilah kemudian satu mukjizat yang lain lagi: laut yang terbelah itu menyatu kembali sehingga menenggelamkan
Allahlah yang mengalirkan air dua lautan, laut tawar dan laut asin....mengalir dari lautan ke batu-batuan di dekat pantai dengan air tawar yang merembes atau mengalir ke laut
Maksud ayat ini adalah hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan...Termasuk dalam pengertian laut di sini adalah sungai, danau, kolam dan sebagainya....

-deskripsi"> Maksudnya ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena

-deskripsi"> Yang dimaksud dua laut di sini ialah laut yang asin dan sungai yang...besar yang bermuara ke laut. sungai yang tawar itu setelah sampai di muara tidak langsung menjadi asin
berhenti) artinya, aku akan terus berjalan (sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan) tempat bertemunya Laut...Romawi dan laut Persia dari sebelah Timurnya; yakni tempat bertemunya kedua lautan tersebut (atau aku
Dan seandainya seluruh pohon yang ada di bumi berubah menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat...tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut
Sesungguhnya ikan yang menjadi perbekalan keduanya, ketika mereka sampai ke tempat itu, ikan itu tersiram air laut...dan terbawa ke laut dengan izin Allah, lalu menjadi hidup bersama ikan-ikan yang lain.”

Melalui wahyu itu pula Allah memerintahkan Mûsâ agar memukul laut dengan tongkatnya hingga muncullah...mukjizat yang lain, yaitu terbentangnya jalan yang tidak basah di tengah air laut.
bumi menelan airnya akan tetapi yang turun dari langit masih tetap, sehingga jadilah sungai-sungai dan laut-laut
(Maka pada hari ini Kami selamatkan) Kami keluarkan dari laut (badanmu) jasadmu yang sudah tidak bernyawa...orang-orang Bani Israel merasa ragu-ragu akan kematian Firaun, maka dikeluarkan-Nyalah mayat Firaun dari laut
keping papan yang ada pada bagian lambungnya dengan memakai kapak, sewaktu perahu telah sampai di tengah laut...Menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa air laut tidak masuk ke dalam perahu yang telah dilubanginya