Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 darah 6 al ankabut ayat 3 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 al jumuah ayat 10 9 ali imran 10 ali imran 159 11 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 12 al imran ayat 104 13 cinta 14 ibrahim 15 al baqarah ayat 151 16 al maidah ayat 2 17 an nisa ayat 58-59 18 AN NISA AYAT 58 19 Ar rahman 20 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 21 sabar 22 Muhammad 23 Pakaian 24 Muslim 4969 25 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 26 an nisa ayat 5 27 QS. Ali Imran (3): 67 28 AL IKHLAS 29 yunus 30 AL-BAQARAH AYAT 148 31 ali imran 134 32 al baqarah ayat 111 33 yusuf 34 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 35 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 36 an+nisa+ayat+59 37 Sedih 38 pikun dan beruban 39 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 40 luqman 41 al ahzab ayat 59 42 al baqarah ayat 43 43 +surat+at+taubah+ayat+24 44 quran 45 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 46 akhlak 47 surah fatir ayat 29 48 bekerja 49 Ali Imran ayat 26. 50 Ali Imran ayat 185 51 surat ar rum 21 52 Surat asyuaro ayat 214 53 al baqarah ayat 10 54 Al hujurat ayat 13 55 al imron ayat 198 56 Hadits cinta 57 an nisa ayat 59 58 al+imran+ayat+38 59 al+baqarah+ayat+69 60 Al Maidah ayat 1 61 surah al baqarah ayat 151 62 al+baqarah+ayat+70 63 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 64 riba 65 al araf ayat 185 66 al maidah ayat 8 67 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 68 Al Hajj ayat 54 69 menuntut ilmu 70 Asy-syu'ara+ayat+8 71 al baqarah ayat 195 72 al alaq ayat 2 73 hewan 74 al ankabut ayat 45 75 ibrahim ayat 7 76 Putus asa 77 albaqarah ayat 2 78 ali imran 14 79 al imran 80 al+kahfi+ayat++4 81 ali imran ayat 67 82 al baqarah ayat 198 83 al+insyirah+ayat+5 84 surat al-a'la 85 Kisah nabi 86 al+insyirah+ayat+6 87 Al maidah ayat 18 88 an nisa ayat 29 89 maryam 90 al mujadilah ayat 11 91 Saba ayat 16 92 1. Jangan mudah mengobral sumpah 93 Peristiwa dimasa lalu 94 Surat Ar-Ra’d 95 an nahl ayat 97 96 Talak 97 an nur ayat 9 98 Darah manusia 99 al insyirah ayat 5 100 mimpi

Hasil pencarian tentang Muhammad+8

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ


8. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[94 ~ ALAM-NASYRAH (KELAPANGAN DADA) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini memaparkan bahwa Allah...Swt. telah melapangkan dan menjadikan hati Nabi- Nya, Muhammad saw., sebagai tempat turunnya berbagai...menghilangkan beban menyampaikan dakwah yang terasa berat dari punggungnya, dan bahwa Allah menggandeng nama Muhammad
Shad, 8) (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan-ucapan mereka (lagi Maha Melihat) utusan yang telah...diangkat-Nya, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Rasul-rasul
Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan, tahun 8 Hijriah (Desember 630 M.)....Begitulah, Nabi Muhammad memperoleh kemenangan yang amat besar dalam sejarah penyebaran Islam tanpa terjadi
akan terkalahkan, dan Mahabijaksana, sehingga tidak akan timpang dalam memelihara. (1) Gua tempat Nabi Muhammad...Keduanya tiba di Madinah tanggal 8 Rabiulawal tahun pertama Hijriyah.
> Madyan adalah negeri Nabi Syu’aib, perjalanan ke sana dari Mesir membutuhkan waktu kurang lebih 8
diketahui, bahwa ajal Beliau telah semakin dekat; penaklukkan Mekkah terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke-8
Pada hari Sabtu 6 Syawwal tahun 8 Hijriah, Beliau bersama pasukannya berangkat menuju ke tempat musuh...Akhirnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pulang ke Ja’ranah, tempat tawanan dan rampasan-rampasan...Di Ja’ranah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam didatangi oleh delegasi (utusan) Hawazin....Hawazin meminta kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam agar harta benda dan kaum keluarga
[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Lalu mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang harta rampasan perang: akan dikemanakan, untuk siapa
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang
[[102 ~ AT-TAKATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini mencela orang-orang
"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menimpakan angin itu dengan izin dan kehendak-Nya selama 7 malam dan 8
ditunjukkan oleh dalil adalah bahwa kepada wanita itu ditegakkan had (jika mundur) berdasarkan ayat 8.
wa Ta'aala menghukum mereka di dunia dan di akhirat; di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 8
Al Mukmin, 8).
dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8...class="tafsir-deskripsi"> Ayat ini merupakan kritik dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada Nabi-Nya Muhammad
[[95 ~ AT-TIN (BUAH TIN) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Pada bagian pertama surat ini Allah bersumpah
zakat tidak boleh dialihkan kepada selain mereka yang disebutkan itu, dan salah satu golongan di antara 8
belah orang-orang yang didatangkan Alkitab) kepada mereka sehubungan dengan masalah iman kepada Nabi Muhammad...(melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata) yaitu setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad...Sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. mereka adalah orang-orang yang sepakat untuk beriman kepadanya/...Nabi Muhammad tetapi setelah Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, tiba-tiba mereka mengingkarinya
Al Bayyinah: 8)

-deskripsi"> Yakni Mahasempuna keperkasaan-Nya, di mana dengan keperkasaan-Nya
Nabi dan para sahabat bertolak dari Madinah pada tanggal 8 Ramadan 2 H (5 Maret 624 M).
Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki mana pun dari kalangan kalian....Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi....Menjadi tugas Muhammad untuk mengemban misi kerasulannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah tanpa merasa
(Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi) untuk Nabi Muhammad saw....ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) yaitu katakanlah oleh kalian, "Allaahumma Shalli 'Alaa Sayyidinaa Muhammad...Limpahkanlah salawat dan Salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad."
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli sekali lagi di suatu tempat yang tidak diketahui...Jibril mengabarkan Muhammad bahwa Allah mempunyai surga tempat tinggal yang penuh dengan karunia yang...Pandangan Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihat itu dan tidak melampaui batas perintah untuk
[[98 ~ AL-BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Melalui kitab suci yang ada pada
Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, "Hanyasanya aku memerintahkan kalian untuk memiliki satu sikap...Setelah itu, pikirkanlah mengenai hal-ihwal kawan kalian (Muhammad) yang berada di tengah-tengah kalian...Sama sekali Muhammad tidak menderita penyakit gila saat menyampaikan pesan-pesan suci ini....Sungguh, Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan akan siksa yang pedih yang ada di hadapan