Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 Al+hujurat+ayat+13 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 angin 11 tentang kurban 12 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 13 Al Baqarah ayat 285 14 surah al baqarah ayat 2 15 zakat 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 al qalam ayat 4 18 Ibrahim Ayat 7 19 Al hujurat ayat 9 20 ali imran 159 21 maryam 22 al hajj ayat 7 23 Sedekah 24 at tahrim ayat 6 25 saba 15 26 ali imran 190 27 al hujurat ayat 13 28 an nisa ayat 59 29 luqman ayat 12 30 talak 31 al baqarah ayat 177 32 ali imran 33 Terbit 34 miskin 35 al ikhlas 36 Melaksanakan haji 37 an nisa ayat 29 38 surat al araf ayat 54 39 ar rad ayat 11 40 al anfal ayat 60 41 Yusuf 87 42 kafir 43 Al baqarah ayat 30 44 Pendidikan islam sebelum menikah 45 Alat pembelajaran 46 Cahaya Allah 47 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 48 at taubah ayat 60 49 Surah Al Maidah ayat 15-16 50 al-a'raaf+7 51 ali imran 104 52 Al ahzab ayat 21 53 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 54 beriman kepada allah 55 al baqarah ayat 285 56 yunus ayat 3 57 Muslim itu bersaudara 58 upah 59 surat+at+tagabun+ayat+1 60 al maidah ayat 8 61 surat+38+ayat+72 62 al-hujurat ayat 9 dan 10 63 Al baqarah ayat 229 64 hawa 65 Rumah 66 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 67 tilawah per ayat 68 adam 69 al hijr 19 70 Harta rampasan perang 71 ali imran 77 72 Bagi kaum berakal 73 Melupakan jasa orang 74 ar rahman 75 muhammad 36 76 asy syuara ayat 109 77 malaikat 78 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 79 surat+al-anbiya+ayat+22 80 surat al-anbiya ayat 22 81 istri 82 Ghafur ayat 78 83 an-nisa ayat 3 84 Al baqarah ayat 275 85 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 86 al baqarah ayat 3 87 Al Bayyinah ayat 5 88 albaqarah ayat 228 89 Al-Hasyr Ayat 18 90 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 91 riba 92 Pendusta 93 IMAN 94 Surah as saba' ayat 44 95 alhadid ayat 7 96 ilmu 97 Tajwid surat an-nisa ayat 34 98 barang temuan 99 luqman 100 Menuntut ilmu

Hasil pencarian tentang Sebab+turun+ayat+19surat+al+taubat

terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 210
Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 211
Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa.
Penurunan al-Qur'ân ini adalah dari Allah, Tuhan semesta alam dan pemeliharanya....Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân itu turun dari sisi-Nya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat...dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap...mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Bentuk asal lafal al-muddatstsir ialah al-mutadatstsir, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dal...sehingga jadilah al-Muddatstsir, artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya sewaktu wahyu...turun kepadanya.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 17
Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran
Kemudian, turunlah ayat-ayat al-Qur'ân kepada Rasulullah mengenai orang-orang munafik itu yang menunjukkan...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Ejeklah sesuka kalian, sebab Allah pasti akan memperlihatkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 118
dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi...Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya....Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti...dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat
Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu yaitu lima belas hari wahyu tidak turun-turun kepadanya
Lafal Al-Qaul dimudhafkan kepada lafal Rasuulin karena Al-Qaul atau firman itu dibawa turun olehnya.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
(Yaitu orang-orang yang matanya) menjadi Badal atau kata ganti dari lafal Al-Kaafiriina yang pada ayat...sebelumnya (dalam keadaan tertutup dari memperhatikan ayat-yat-Ku) yakni Alquran, karenanya mereka buta...untuk mendengarkan dari nabi apa yang telah dibacakan kepada mereka, karena mereka membencinya, oleh sebab
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 32
Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja
terjemahan ayat Surat An-Nasr Ayat 3
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
Allah telah menurunkan al-Qur'ân kepada mereka secara berkesinambungan....Sebagian turun menyusul yang lain, sesuai kebutuhan....Al-Qur'ân juga diturunkan secara berturut-turut dalam bentuk janji, ancaman, kisah-kisah dan pelajaran-pelajaran
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 128
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat...Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 27
Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya.