Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 sabar 7 al-baqarah ayat 155 8 Surat fatir ayat 3 9 Cari t Opik dmn 10 dalil+kitab+zabur 11 surat an nas 12 al-baqarah ayat 216 13 Ali+imran+ayat+134 14 surat ibrahim 15 Keuntungan+jual+beli 16 ilmu 17 asmaul husna 18 bekerja 19 hijrah 20 an nisa ayat 59 21 Al isra ayat 32 22 Yunus 57 23 saba 24 Al-Isro ayat 26-27 25 qs yusuf 26 Obat 27 Injil 28 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 29 musibah 30 hutang 31 Harta 32 Al ikhlas 33 pendidikan 34 ali imran 31 35 al maidah ayat 48 36 ali imran 159 37 Jinn 38 kiamat 39 hadist+al-hujurat+ayat+12 40 Sedekah 41 Ali imran 110 42 az zumar ayat 53 43 ibrahim 44 Wasiat 45 Surat Ali Imran ayat 159 46 al hijr ayat 9 47 Seratus 48 at taubah ayat 105 49 ali imran 185 50 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 51 ar rahman 52 ayat kursi 53 shalat 54 surat yasin 55 al hujurat ayat 13 56 QS+An-Nisa+ayat+29 57 Al Mujaadilah ayat 13 58 Peristiwa+hari+kiamat 59 Memaafkan 60 an-nisa+ayat+21 61 Jual beli yang dilarang 62 ibrahim+26 63 LUQMAN 64 pakaian 65 al isra ayat 55 66 batu hitam 67 hadis tentang manusia 68 riba 69 al mu'minun ayat 5-7 70 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 71 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 72 Iblis 73 Berobat dengan yang halal 74 Kebajikan 75 al imran 130 76 al hasyr ayat 18 77 al hijr ayat 22 78 Wanita keji 79 surat+an-nisa+ayat+161 80 Melihat 81 An nahl ayat 125 82 al jin ayat 26 83 menikah adalah sunnah 84 Al-Baqarah ayat 201 85 niat 86 Hadis berfikir kritis 87 berkembang 88 putus amal 89 hari+kiamat 90 assyura ayat 38 91 yang belajar al quran dan mengamalkannya 92 Ali Imran 104 93 wanita 94 Yusuf 95 jenazah 96 cepat 97 al maidah ayat 46 98 Al Baqarah ayat 30 99 Surah Al Isra Ayat 55 100 surat 3 ayat 5

Hasil pencarian tentang Tafsir+hak+anak+terhadap+orang+tua

Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...dahulu) dimaksud sebelum kami (sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka...dari kalangan orang-orang tua kami yang pertama kali melakukan kemusyrikan....ini bahwa mereka tidak mungkin berhujah dengan alasan itu sedangkan mereka telah melakukan kesaksian terhadap...tentang hal ini melalui lisan pemilik mukjizat/Nabi Muhammad saw. kedudukannya sama dengan penuturan terhadap
dalam hati kalian) apa yang terpendam di dalamnya berupa perasaan berbakti dan menyakiti (jika kalian orang-orang...yang baik) taat kepada Allah (maka sesungguhnya Dia kepada orang-orang yang bertobat) orang-orang yang...kembali kepada Allah dengan berbuat taat kepada-Nya (Maha Pengampun) terhadap apa yang telah mereka...lakukan sehubungan dengan hak-hak kedua orang tua, yaitu berupa perbuatan yang menyakitkan lalu dengan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 173
atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka....Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang...perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?.
(Dan mereka memberikan makanan yang disukainya) atau yang digemarinya (kepada orang miskin) atau orang...fakir (anak yatim) anak yang ayahnya sudah tiada (dan orang yang ditawan) orang yang ditahan karena...membela perkara yang hak.
ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir...' hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 68
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau...mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya?...Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka...bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak...yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti...(dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya
Mereka lebih memilih masuk ke dalam kelompok orang-orang lemah--orang tua, wanita dan anak-anak--yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 8
Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul...dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".
Dengan rasa heran, Zakariyyâ berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, sedang istriku...dalam keadaan mandul dan aku telah mencapai umur yang sangat tua?"
Bagaimana kalian sampai hati untuk tidak berperang di jalan Allah, sedangkan orang tua laki-laki, wanita...dan anak-anak yang lemah selalu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhan kami,...keluarkanlah kami dari kekuasaan orang-orang yang zalim....Tempatkanlah kami berada di dalam kekuasaan orang-orang yang beriman dengan kekuasaan dan rahmat-Mu.
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya.
Ibrâhîm berkata, 'Bagaimana kalian membawa kabar gembira tentang anak itu, padahal aku sudah tua renta
(Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu...kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak...yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.
Huruf ya yang ada padanya merupakan pergantian dari huruf alif (apakah aku akan melahirkan anak padahal...aku adalah seorang perempuan tua) aku berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan ini suamiku pun dalam...keadaan yang sudah tua pula) Nabi Ibrahim pada saat itu berumur seratus atau seratus dua puluh tahun...(Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh") kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai...anak.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 40
Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku
sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan Firaun terhadap...anak-anak laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
Hukum itu tidak berlaku bagi orang-orang yang bertobat di antara orang-orang yang memerangi dan membegal...Mereka tidak akan mendapat siksa Allah yang tersebut di atas, dan mereka hanya bertanggung jawab terhadap...hak-hak manusia saja.
Segala puji bagi Allah yang, dengan umurku yang tua renta dan tidak ada harapan mempunyai anak lagi ini
(Dan siapakah) tiada seorang pun (yang lebih lalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan...terhadap Allah) dengan cara menyekutukan-Nya (atau mendustakan yang hak) maksudnya, Nabi saw. atau Alquran...(tatkala yang hak itu datang kepadanya?...di dalam neraka itu ada tempat tinggal bagi orang-orang kafir, dan orang yang mengada-adakan kedustaan...terhadap Allah itu adalah satu di antara mereka yang kafir.
Orang-orang kafir Mekah tidak memperhatikan hal ini (sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim) artinya...kalian tidak pernah berbuat baik kepada anak-anak yatim, padahal kalian kaya atau kalian tidak memberikan...harta waris yang menjadi hak anak-anak yatim.
(Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran) yakni dengan membawa perkara yang hak (dari...sisi Kami, mereka berkata, "Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah...Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka) yakni menjerumuskan mereka sendiri
(Maka dia itulah) sesudah huruf Fa ditetapkan adanya lafal Huwa, artinya maka dia itulah (orang yang...menghardik anak yatim) yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia
(Tanyakanlah kepada mereka) kepada orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap...mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
(Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya) maksudnya tanpa hak (bahwasanya
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 85
berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap...hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
Juga, demi menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan, meskipun orang-orang kafir yang telah melanggar...hak Tuhan, hak orang-orang beriman dan hak mereka sendiri merasa benci.