Paling Sering Dicari

1 surat+fussilat+ayat+62 2 Hukum al ankabut 3 Ali Imran 4 surah al-jumuah ayat 9-11 5 Ar rad ayat 11 6 Hukum+al+ankabut 7 surat an nisa ayat 135 8 Tafsir ayat 22 9 Sabar 10 al ikhlas 11 ali imran 104 12 Surga 13 Al maidah ayat 3 14 Dalil+tentang+kreatif 15 ar+Rahman+ayat+15 16 Ali Imran 159 17 an nisa ayat 36 18 yunus 19 Surat Lukman ayat 32 20 Tauhid 21 ibrahim 22 ali imran 134 23 shaad 24 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 25 Ilmu 26 al maidah ayat 2 27 maryam 28 Ibadah 29 Zina 30 Zalim 31 Alam kubur 32 an nisa ayat 29 33 al hujurat ayat 13 34 Ayat 1 35 ali imran 97 36 ikhlas 37 surat muhammad ayat 15 38 Al Baqarah ayat 151 39 Al+hujurat+ayat+56 40 muslim 41 Ali imran 103 42 luqman ayat 13 43 ali+imran+146 44 an-nisa ayat 58 45 Ar rahman 46 Al-ghafir+ayat+8 47 Surat hud 48 waris 49 waktu 50 al+maidah+ayat+3 51 al+anbiya+ayat+90 52 al baqarah ayat 168 53 Ar-Rahman 54 Surat+Al luqman+tentang+empati+berbagai+serta+artinya 55 al+anbiya+ayat 90 56 Surah Al hujurat ayat 6 57 Abu daud 58 al jumuah ayat 10 59 rezeki 60 ali imran 185 61 sedekah 62 Hadits Ahmad Nomor 16628 63 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 64 Unsur surat Ibrahim ayat 18 65 surat al-Hujurat ayat 13 66 Perlakukanlah+setan musuh 67 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 68 AL MAIDAH AYAT 76 69 an nur ayat 2 70 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 71 al imran 72 hujan 73 ayat Quran tentang sejarah 74 Apabila diserahkan suatu urusan (tugas/pekerjaan) kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kegagalan/kehancuran) nya 75 yunus 107 76 al mu'minun ayat 8 77 sombong 78 luqman 12 79 niat 80 Al-Hajj+ayat+41 81 Surat Al baqarah ayat 284 82 belajar 83 al hajj ayat 78 84 Syirik 85 Surah+Ibrahim ayat 10 86 Hadits muslim nomor 1 87 al baqarah ayat 2 88 Al-ghafir+ayat+9 89 az zumar ayat 39 90 ibrahim+40 91 Penciptaan 92 Ali imran 92 93 an+najm+ayat+40 94 al mukminun ayat 8 95 Al maidah ayat 88 96 Al Baqarah ayat 284 97 Mandi 98 zakat 99 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 100 surat at taubah terakhir

Hasil pencarian tentang al+kafiruun+ayat+6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ


6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al kafirpun ayat 6?
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran