Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al-A’raaf 179 13 Al maidah ayat 2 14 Al maidah ayat 90 15 luqman 16 Sedekah 17 Luqman ayat 20 18 qaaf 16 19 ali imran 190-191 20 al hujurat ayat 13 21 al imran ayat 190-191 22 Al Imran 190 23 surat Al-A'Raaf ayat 179 24 QS.+Al-A’raaf+(7):179 25 al imran 190-191 26 Al-A’raaf (7):179 27 yusuf 28 ali imran ayat 159 29 al qaaf ayat 16 30 an-Nisa ayat 58 31 al baqarah ayat 26 32 al maidah ayat 1 33 ali imran ayat 190-191 34 rahmat 35 AL-BAQARAH AYAT 30 36 al baqoroh ayat 188 37 ali imran ayat 190 38 surat al baqarah ayat 165 39 ali+imran+190+191 40 Al-Hujurat ayat 10 41 Az-Zukhruf ayat 32 42 Ali-imran ayat 190-191 43 Adam 44 al baqarah ayat 22 45 Surat Al Baqarah ayat 247 46 sabar 47 al maidah ayat 8 48 ali imran 191 49 ali imran 103 50 Surat az-Zumar ayat 18 51 al-Bayyinah ayat 5 52 menciptakan manusia 53 al imran ayat 130 54 surat al araaf 179 55 al hasyr ayat 7 56 berpasang pasangan 57 AL IMRAN 125 58 Ali-Imran 59 ayat kursi 60 al-a'raf ayat 179 61 al baqarah ayat 27 62 al baqarah ayat 275 63 Surat Fatir ayat 28 64 al+qasas+ayat+50 65 Al baqarah ayat 233 66 al baqarah ayat 165 67 al+maidah ayat 90 68 Al-A'Raaf ayat 179 69 a'raaf 70 Al-A’raaf 71 At-Taubah ayat 105 72 al baqarah ayat 195 73 qaaf ayat 50 74 makhluk berpasangan 75 Q.S Al-Qashass ayat 84 76 Ali Imran 77 al isra ayat 32 78 Surat Al-An’am: 162 79 at tahrim ayat 6 80 surat al a'raaf ayat 179 81 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 82 ali imran 110 83 surah+al+isra'+ayat+58 84 ali imran 190 191 85 Ali Imran+ayat+159+ 86 al-hujurat ayat 13 87 Luqman+33 88 Surat fushilat ayat 37 89 yunus+41 90 Ar-Ruum ayat 30: 91 Kematian 92 Al-Baqarah+ayat+266 93 qs ali imran ayat 190 -191 94 An nur ayat 41 95 Al-IsraA+ayat+58+ 96 SURAT AL HUJURAT AYAT 12 97 al hujuraat ayat 13 98 surah al maidah ayat 8 99 sidik jari 100 ali imran ayat 133

Hasil pencarian tentang kera

pelanggaran, sementara azab yang pedih tidak membuat mereka jera, maka Kami jadikan mereka seperti layaknya kera...Hati mereka berubah seperti kera yang tak dapat memahami kebenaran, dan--seperti halnya kera--mereka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah kamu kera
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 65
orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera
melalui lisan Daud) yaitu Nabi Daud mendoakan/menyerapah mereka hingga mereka berubah ujud menjadi kera-kera
yang tidak kalian ketahui) maksudnya, dalam bentuk yang belum kalian ketahui, seperti dalam bentuk kera
mau meninggalkan (apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera...yang hina.") yang terhina, maka jadilah mereka itu kera yang hina; keterangan ini adalah penjelasan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 60
disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera
(Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka) diubah menjadi kera, babi atau batu (di tempat
) sehingga menjadi rata dengan tengkuknya (atau Kami kutuk mereka) dengan menjadikan mereka sebagai kera...Dan ada pula yang mengatakan bahwa baik perubahan wajah dan penjelmaan menjadi kera itu akan dilakukan
Allah dan dimurkai karena keingkaran dan kemaksiatan, dikunci mata hatinya sehingga mereka bagaikan kera
Akan tetapi mereka berkhianat dan menyimpan sebagian hidangan itu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera
dan mereka ini ialah penduduk Eilat atau Ayilah (lalu Kami titahkan kepada mereka, "Jadilah kalian kera
Kemudian Allah mengganti hati orang-orang yang melanggar itu, sehingga mereka menjadi seperti kera dalam
) artinya dijauhkan dari rahmat-Nya (dan dimurkai-Nya serta di antara mereka ada yang dijadikan-Nya kera