Paling Sering Dicari

1 riba 2 kiamat 3 At tahrim ayat 6 4 Al Hijr 9 5 ilmu 6 SURAT AL KAFIRUN 7 An Naml ayat 6 8 Sesaji untuk berhala 9 an nisa ayat 29 10 ali imran ayat 19 11 al hujurat ayat 13 12 Ali Imran 159 13 al+Ali-Imran: 190 14 Berangsur 15 surat al kahfi ayat 110 16 al maidah ayat 2 17 ibrahim 35 18 Ayat Alquran tentang filsafat 19 ibrahim 20 wasiat 21 Niat 22 An nur ayat 32 23 surah fatir ayat 34 24 Adam 25 luqman ayat 13 26 al maidah ayat 8 27 Dalam kubur berputus asa 28 Al-Hajj Ayat 37 29 Ali imran 130 30 At taubah ayat 114 31 Aisyah 32 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 33 an nisa ayat 3 34 Ali imran 110 35 al maidah ayat 6 36 Munafik 37 al imran 38 Annajm ayat 39 39 At takwir ayat 20 40 Hud ayat 1 41 yasin+ayat+56 42 Surat al isra ayat 55 43 TAUBAT 44 berat 45 Al-Maidah ayat 2 46 Surat al mulk 47 pendidikan 48 al an'am ayat 165 49 surat al imran ayat 18 50 Fathir ayat 31 51 Hidangan 52 al baqarah ayat 30 53 sholat 54 Ali Imron ayat 190 55 Ayat 60 sampai 70 56 waris 57 as syura ayat 38 58 Al-Baqarah ayat 286 59 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 60 ali imran 134 61 ALI+IMRAN+169 62 al maidah ayat 1 63 hari kiamat 64 Sajian 65 Jiwa 66 Hidangan sesaji 67 syaitan 68 an nahl ayat 90 69 Buah+dada 70 az zumar ayat 3 71 al imran 192 72 Ali imran 185 73 al maidah ayat 54 74 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 75 Surat Al Baqarah ayat 102 76 anak berkebutuhan khusus 77 tenggelam+bumi 78 ali+imran+134 79 Talak 80 ibrahim ayat 7 81 sungai 82 dari 83 an nisa ayat 7 84 ali imran 76 85 al baqarah ayat 20 86 An Nuur ayat 35 87 Membela diri sesudah teraniaya 88 luqman 13 89 menyusui 90 Syirik 91 al Imran 104 92 Sajian+nenek moyang 93 Az Zukhruf ayat 4 94 Ibnu katsir 95 abu daud 96 al isra ayat 55 97 tulisan assalamualaikum arab 98 Al+Maidah+ayat+101 99 An nisa ayat 1 100 surat an-nisa ayat 59

Hasil pencarian tentang memaafkan

(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika kalian menampakkan atau menyembunyikan kebaikan, atau memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepada...karena kalian beretika dengan etika ketuhanan, yaitu memberi maaf meskipun pada saat mampu untuk tidak memaafkan
(Maka mereka ini, moga-moga Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 43
Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 25
Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 149
Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain
Kalau bukan karena ketetapan azali Allah untuk memaafkan mujtahid yang salah, niscaya kalian akan mendapatkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 30
apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 40
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik
Allah memaafkan sebagian sumpah kalian....Allah Maha Pemberi ampun kepada hamba-Nya yang bertobat dan Maha Penyantun, serta memaafkan segala sesuatu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 134
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 14
Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari
(Jadilah engkau pemaaf) mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan jangan membalas
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
perbuatan-perbuatan baik (atau menyembunyikannya) artinya melakukannya secara sembunyi-sembunyi (atau memaafkan
Hadapilah perlakuan buruk mereka dengan tindakan yang lebik baik seperti memaafkan dan sebagainya.
Hanya mereka yang, apabila mendapatkan perlakuan buruk di dunia, cepat-cepat memaafkan sehingga perlakuannya
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 14
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan
Aku akan memohon kepada Allah agar memaafkan dan mengampuni kalian.
Aku bersumpah bahwa barangsiapa yang sabar menghadapi kezaliman, memaafkan dan tidak membalas pelakunya
Dengan disebutkannya 'saudaranya', membangkitkan rasa santun yang mendorong seseorang untuk memaafkan...isim maushul menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah, (maka hendaklah mengikuti) artinya orang yang memaafkan...Pengaturan 'mengikuti' terhadap 'memaafkan' menunjukkan bahwa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya...Sekiranya seseorang memaafkan dan tidak menyebutkan diat, maka bebaslah dari segala kewajiban (dan) hendaklah...si pembunuh (membayar) diat (kepadanya) yaitu kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli waris (dengan cara
Dia juga Mahalembut dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka.
(Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya) dari sebagian di antara mereka (dan memaafkan kesalahan-kesalahan
Atau, jika Allah menghendaki pula, Dia akan memaafkan mereka dan tidak akan menghukum mereka dengan menjadikan
wahai Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang mengikutimu, agar mereka memaafkan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 101
dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan
Mereka mengharap ayahnya sudi memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan sudi meminta ampunan dari Allah
Dan Allah juga berkenan memaafkan tiga orang yang tidak turut berjihad dalam perang Tabuk yang bukan...Allah pun kemudian memaafkan mereka dan memerintahkan mereka agar tetap bertobat.
yang mereka lakukan, dan berkata, "Demi Allah, jika Tuhan kami tidak menerima pertobatan dan tidak memaafkan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 22
nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan