Paling Sering Dicari

1 Ilmu kalam 2 Al mujadalah ayat 11 3 Filsafat islam 4 Menuntut ilmu 5 ilmu 6 jual beli 7 al baqarah ayat 275 8 surat almaidah ayat 9 ali imran 159 10 berfikir 11 an nisa ayat 58 12 kebesaran allah 13 ilmu kal 14 Ali imran 110 15 At taubah ayat 60 16 akhlak 17 Menyantuni anak yatim 18 Keutamaan orang berilmu 19 Al ahzab ayat 70 20 pemikiran modern dalam islam 21 Surat alAraf ayat 91 22 Ikhlas 23 Niat 24 al maidah ayat 3 25 Hadist tentang pemikiran modern 26 lautan 27 ar rahman ayat 19 28 al hujurat ayat 10 29 al hujurat ayat 12 30 maryam 31 shalat 32 Ali Imran 190 33 Riba 34 al maidah ayat 48 35 Injil 36 al maidah ayat 6 37 yusuf 55 38 Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali seperempat dinar atau lebih 39 Akhlak peserta didik 40 Al Hijr ayat 9 41 Al baqarah ayat 256 42 ali imran 130 43 an nur ayat 2 44 kasih sayang 45 ali imran 134 46 Sedekah 47 Bersuci dengan batu 48 Zakat 49 ali imran ayat 104 50 Al-Maidah ayat 6 51 sholat 52 Ali Imran ayat 159 53 Taubat 54 Al-a'raf ayat 204 55 al imran 159 56 Al an'am ayat 38 57 Surat luqman ayat 2▪3 dan artinya 58 Golongan tujuh puluh tiga 59 ali imran 60 Al ikhlas 61 aisyah 62 Sabar 63 ALI IMRAN 104 64 Solat wajib 65 Semut 66 Al anam ayat 38 67 Iman 68 al maidah ayat 90 69 saba 28 70 Al qolam ayat 4 71 hadits tentang kesejahteraan 72 al maidah ayat 2 73 al anfal ayat 11 74 Yunus ayat 99 75 hukum 76 ali imran ayat 190 77 hadist tentang tasawuf 78 Muhammad 79 ali imran ayat 191 80 Cinta 81 al anbiya ayat 31 82 Al baqarah ayat 23 83 Monyet zina 84 al isra ayat 9 85 ali imran 97 86 AT TAUBAH AYAT 105 87 Telah pasti datang ketetapan allah 88 Al maidah ayat 1 89 ar rum ayat 21 90 Az zukhruuf ayat 32 91 yusuf 92 Al Baqarah ayat 279 93 ali imran 133 94 ali imran ayat 103 95 An nahl ayat 90 96 al maidah ayat 8 97 berpikir 98 ali imran 135 99 al kahfi ayat 19 100 yunus 106

Hasil pencarian tentang Al Anbiya 63

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ


63. Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92.
Abdurrahman bin Yazid bin Qais] Aku mendengar [Ibnu Mas'ud] berkata terkait dengan surat Bani Isra`il, Al...Kahfi Maryam, Thaaha dan Al Anbiya`, "Sesungguhnya itu semua adalah dari surat-surat pertama yang diturunkan
Al Anbiya, 98).
-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...Al-Baqarah, 255)
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya...mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih
Ishaq] dia berkata; Aku mendengar ['Abdur Rahman bin Yazid] dari ['Abdullah] dia berkata; "Bani Israil, Al...Kahfi, Maryam, Thahaa, Al Anbiya, mereka adalah generasi terdahulu, dan ia adalah surat-surat yang sudah...Al Hasan berkata; 'Fi Falakin, ' artinya; seperti ujung roda.
Al-Anbiya, 98).
Ta'ala: "bal fa'alahum kabiiruhum haadzaa" (akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya), QS al-Anbiya...' ayat 63.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin...(Qs.Al Munaafiquun (63): 8)....Al Munaafiquun (63): 1) '....Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 'Orang-orang munafik itu seolah-olah kayu yang tersandar…' (Al Munaafiquun...(63): 4).
Al-Qashash, 63).
Lafal Ulaaika dan sesudahnya menjadi Khabar dari lafal 'Ibaadur Rahmaan pada ayat 63 tadi.
kejadian ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al...Anbiya ayat 98 yang artinya, “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan
kepada kami [Muhammad bin Katsir] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada kami [Al...Lalu Beliau membaca firman Allah QS al-Anbiya' ayat 104 yang artinya ("Sebagaimana Kami telah memulai...Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang shalih (firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 117 - 118 yang
Telah bercerita kepada kami [Al Humaidiy] telah bercerita kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada...(Kisah dalam QS al-Kahfi ayat 62 - 63)
(Al-Qashash 63).

-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.
Anbiya' 104).
(Al Anbiya: 63) serta dusta tentang siti Sarah yang ceritanya sebagai berikut; Pada suatu ketika Nabi
Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Yazid bin Abu Hakim] telah menceritakan kepadaku [Al...Al Anbiya` /21: 29) Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang...Al Fath /48: 1. 2) Lalu mereka bertanya, " Apa keutamaan beliau atas semua Nabi-nabi?"
Yunus: 63-64), Beliau bersabda: "Yaitu mimpi yang benar dari seorang Muslim, atau yang dimimpikan oleh
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Tentang al-Qur'ân, mereka sesekali menganggapnya sebagai sihir, lain kali sebagai syair, bahkan kadang-kadang...dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl
[[63 ~ AL-MUNAFIQUN (ORANG-ORANG MUNAFIK) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Di dalam surat ini terkandung
Al An'aam: 52)....Al An'aam; 52)....QS Al An'am; 63. kemudian dia juga berkata; "Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu...Al Kahfi: 28)....Al Kahfi: 28).
ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al...Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.
Telah menceritakan kepada kami [Abu ar-Rabi' al-'Ataki] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid...] telah menceritakan kepada kami [Ma'bad bin Hilal al-'Anazi] -pada jalur lain, telah menceritakan kepada..., telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] telah menceritakan kepada kami [Ma'bad bin Hilal al...(al-Bashri), lalu kita mengucapkan salam kepadanya sedangkan dia bersembunyi di rumah Abu Khalifah (...Al Anbiya: 37).
Al Kahfi: 61)....Al Kahfi: 62)....Al Kahfi: 63)....Al Kahfi: 64)....Al Kahfi: 69).
Telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim Abu Abbas Ad Dimasyqi] di Makkah dengan mendiktekan...seorang Qadli di Himsh, ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Jubair bin Nufair Al...Hadlromi] dari [bapaknya], bahwa ia mendengar [Nawwas bin Sam'an Al Kilabi] ia berkata, Dalam sebuah...Al-Anbiya’ 96), kemudian Isa dan para sahabatnya memohon Allah Azza wa jalla dan Allah secara spontan
Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Hujr] telah mengkabarkan kepada kami [Al Walid bin Muslim] dan...Ath Tho`i] dari [Abdurrahman bin Jubair] dari [ayahnya, Jubair bin Nufair] dari [An Nawwas bin Sam'an Al...dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim, ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol, mirip 'Abdu Al...Siapa pun diantara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surat para penghuni goa (Al Kahfi...Al-Anbiya' 96), Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Lalu yang terdepan melintasi danau