Paling Sering Dicari

1 al a'raf ayat 180 2 riba 3 al imran 4 Al Hujurat ayat 13 5 an nisa ayat 34 6 muhammad 7 memindahkan utang fulan 8 An nur ayat 2 9 Surat Ta Ha Ayat 23 10 tulisan surat asy-syura 11 Thaha ayat 23 12 Al isra ayat 32 13 dalil kitab taurat 14 Apakah yang kalian ketahui tentang jabal nur dan gua hira 15 Al ahzab ayat 53 16 Al Hujurat Ayat 12 17 ali imran 159 18 al hujurat ayat 10 19 hujan 20 Surah Shad ayat 24 21 ibrahim 7 22 ali imran 23 taurat 24 ali imran 104 25 Dalil kitab injil 26 Ali Imron ayat 190 27 dalil naqli kitab taurat 28 Surat al hujurat ayat 10 29 kasih sayang 30 al maidah ayat 48 31 Bidadari 32 Surat al baqarah ayat 38 33 Dalil kitab zabur 34 Qs. ibrahim (47 ) :15 35 Surat at taubah ayat 105 36 Luqman 13 37 Al kahfi ayat 48 38 al baqarah ayat 233 39 Ali imron ayat 191 40 Surah Albaarah ayat 240 41 AL MAIDAH AYAT 3 42 Ar rahman 43 Yasin ayat 52 44 hadist al-hujurat ayat 10 45 surat at taubah 46 dalil kitab al quran 47 Doa ibrahim 48 At-taubah ayat 105 49 Cerita orang yang Sholih yang ada di surah an nisa 80 50 ali imran 102 51 AR RAHMAN AYAT 26 52 yusuf 53 53 pemimpin 54 aT TAUBAH AYAT 105 55 Ali imran 110 56 al imran ayat 7 57 Injil 58 ilmu 59 kuat 60 Huruf kitab zabur 61 al anfal ayat 72 62 Ali Imron ayat 159 63 Surat Qaf ayat 42 64 al maidah ayat 32 65 QS Al-hasyr ayat 14 66 bertakwa 67 kiamat 68 At tahrim ayat 6 69 surat al- an'am ayat 160 70 an nisa ayat 59 71 dalil kitab zabur ayat 72 Al baqarah ayat 38 73 Hati 74 Ar rahman ayat 1 75 Surah Maryam ayat 58 76 sabar 77 an nisa ayat 136 78 AL IMRAN AYAT 159 79 al hadid ayat 3 80 Surah al maidah ayat 20 81 surah nahl ayat 31 82 Surat al hujurat ayat 12 83 istri 84 al fatihah ayat 4 85 at taubah ayat 119 86 Tali yang kuat 87 Ayat tentang kontrol diri 88 Thaha ayat 114 89 Pakaian 90 An nasr 91 surah maryam 92 ikhlas 93 Surah ibrahim ayat 7 94 matahari 95 al imran 102 96 Hr ahmad 3/302 97 menganiaya 98 an nahl ayat 14 99 Hadits riwayat muslim no 309 100 Tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fithrah

Hasil pencarian tentang Al Anbiya 63

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ


63. Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92.
Abdurrahman bin Yazid bin Qais] Aku mendengar [Ibnu Mas'ud] berkata terkait dengan surat Bani Isra`il, Al...Kahfi Maryam, Thaaha dan Al Anbiya`, "Sesungguhnya itu semua adalah dari surat-surat pertama yang diturunkan
Al Anbiya, 98).
-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...Al-Baqarah, 255)
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya...mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih
Ishaq] dia berkata; Aku mendengar ['Abdur Rahman bin Yazid] dari ['Abdullah] dia berkata; "Bani Israil, Al...Kahfi, Maryam, Thahaa, Al Anbiya, mereka adalah generasi terdahulu, dan ia adalah surat-surat yang sudah...Al Hasan berkata; 'Fi Falakin, ' artinya; seperti ujung roda.
Al-Anbiya, 98).
Ta'ala: "bal fa'alahum kabiiruhum haadzaa" (akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya), QS al-Anbiya...' ayat 63.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin...(Qs.Al Munaafiquun (63): 8)....Al Munaafiquun (63): 1) '....Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 'Orang-orang munafik itu seolah-olah kayu yang tersandar…' (Al Munaafiquun...(63): 4).
Al-Qashash, 63).
Lafal Ulaaika dan sesudahnya menjadi Khabar dari lafal 'Ibaadur Rahmaan pada ayat 63 tadi.
kejadian ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al...Anbiya ayat 98 yang artinya, “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan
kepada kami [Muhammad bin Katsir] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada kami [Al...Lalu Beliau membaca firman Allah QS al-Anbiya' ayat 104 yang artinya ("Sebagaimana Kami telah memulai...Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang shalih (firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 117 - 118 yang
Telah bercerita kepada kami [Al Humaidiy] telah bercerita kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada...(Kisah dalam QS al-Kahfi ayat 62 - 63)
(Al-Qashash 63).

-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.
Anbiya' 104).
(Al Anbiya: 63) serta dusta tentang siti Sarah yang ceritanya sebagai berikut; Pada suatu ketika Nabi
Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Yazid bin Abu Hakim] telah menceritakan kepadaku [Al...Al Anbiya` /21: 29) Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang...Al Fath /48: 1. 2) Lalu mereka bertanya, " Apa keutamaan beliau atas semua Nabi-nabi?"
Yunus: 63-64), Beliau bersabda: "Yaitu mimpi yang benar dari seorang Muslim, atau yang dimimpikan oleh
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Tentang al-Qur'ân, mereka sesekali menganggapnya sebagai sihir, lain kali sebagai syair, bahkan kadang-kadang...dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl
[[63 ~ AL-MUNAFIQUN (ORANG-ORANG MUNAFIK) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Di dalam surat ini terkandung
Al An'aam: 52)....Al An'aam; 52)....QS Al An'am; 63. kemudian dia juga berkata; "Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu...Al Kahfi: 28)....Al Kahfi: 28).
ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al...Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.
Telah menceritakan kepada kami [Abu ar-Rabi' al-'Ataki] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid...] telah menceritakan kepada kami [Ma'bad bin Hilal al-'Anazi] -pada jalur lain, telah menceritakan kepada..., telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] telah menceritakan kepada kami [Ma'bad bin Hilal al...(al-Bashri), lalu kita mengucapkan salam kepadanya sedangkan dia bersembunyi di rumah Abu Khalifah (...Al Anbiya: 37).
Al Kahfi: 61)....Al Kahfi: 62)....Al Kahfi: 63)....Al Kahfi: 64)....Al Kahfi: 69).
Telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim Abu Abbas Ad Dimasyqi] di Makkah dengan mendiktekan...seorang Qadli di Himsh, ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Jubair bin Nufair Al...Hadlromi] dari [bapaknya], bahwa ia mendengar [Nawwas bin Sam'an Al Kilabi] ia berkata, Dalam sebuah...Al-Anbiya’ 96), kemudian Isa dan para sahabatnya memohon Allah Azza wa jalla dan Allah secara spontan
Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Hujr] telah mengkabarkan kepada kami [Al Walid bin Muslim] dan...Ath Tho`i] dari [Abdurrahman bin Jubair] dari [ayahnya, Jubair bin Nufair] dari [An Nawwas bin Sam'an Al...dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim, ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol, mirip 'Abdu Al...Siapa pun diantara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surat para penghuni goa (Al Kahfi...Al-Anbiya' 96), Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Lalu yang terdepan melintasi danau