Paling Sering Dicari

1 mata 2 ali imran 110 3 bersabarlah kamu 4 Ali imran 85 5 al baqarah ayat 236-237 6 firman keka; 7 al maidah ayat 8 8 al hujurat ayat 13 9 Hadist Yang ALLAH tidak sukai dalam perceraian 10 Riba 11 Luqman ayat 13 12 ali imran 159 13 yasin ayat 38 14 ali imran 104 15 al maidah ayat 2 16 Al ikhlas 17 as syuara ayat 54 18 an nisa ayat 59 19 an nisa ayat 5 20 mariam ayat 22 23 24 21 Sholat 22 al ahzab ayat 21 23 Al hujurat ayat 10 24 yusuf 25 Ali Imran 191 26 surat at-Thalaq ayat : 6 27 al baqarah ayat 29 28 nabi isa 29 ali imran 30 ali imran 97 31 Pasangan 32 al isra ayat 84 33 Sabar 34 surat mu'min 60 35 yunus 99 36 Ilmu 37 Ali Imran 195 38 Gambaran manusia yang berakhlaq mulia 39 al baqarah ayat 286 40 Maryam 17 41 Ali imran 133 42 an nisa ayat 1 43 an nisa ayat 29 44 An nisa ayat 58 45 tauhid 46 Hadits mengangkat kedua tangan saat berdoa 47 Al Baqarah ayat 30 48 shalat 49 al baqarah ayat 28 50 surah An Nahl ayat 81 51 At taubah ayat 60 52 Yasin ayat 79 53 Ali Imran 130 54 at taubah ayat 36 55 Al Baqarah ayat 233 56 surat yunus ayat 57 57 al baqarah ayat 230 58 Nikah 59 pemimpin 60 Luqman 33 61 Ikhlas 62 Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan 63 kepuasan kerja 64 Bohong 65 al mujadalah ayat 11 66 puasa 67 Surat al araaf dan terjemahannya 68 yunus 57 69 An nahl ayat 10 70 ibrahim 71 Fenomena alam 72 luqman ayat 14 73 maryam 74 Surat Al-Ma’un Ayat 2 75 Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah tidak ada tipuan di dalamnya 76 An nisa ayat 139 77 prasangka 78 ali imran 59 79 ali imran 7 80 aNisa surat 34 81 menghafal quran 82 Ali Imran Ayat 161 83 Surat al alaq 84 Al-'Ankabut Ayat 57 85 ibrahim ayat 7 86 an nisa ayat 12 87 Al maidah ayat 1 88 Ibrahim 7 89 Surat al maidah ayat 2 90 Al luqman 33 91 makan 92 Surat al an am ayat 46 93 luqman 13 94 Al baqarah ayat 285 95 al baqarah ayat 197 96 Surat Al-'Alaq Ayat 4 97 Al hajj ayat 18 98 Surat Ali Imran ayat 133 99 Surah al imran ayat 102-103 100 al baqarah ayat 31

Hasil pencarian tentang Al Anbiya 63

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ


63. Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92.
Abdurrahman bin Yazid bin Qais] Aku mendengar [Ibnu Mas'ud] berkata terkait dengan surat Bani Isra`il, Al...Kahfi Maryam, Thaaha dan Al Anbiya`, "Sesungguhnya itu semua adalah dari surat-surat pertama yang diturunkan
Al Anbiya, 98).
-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.
Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...Al-Baqarah, 255)
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya...mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih
Ishaq] dia berkata; Aku mendengar ['Abdur Rahman bin Yazid] dari ['Abdullah] dia berkata; "Bani Israil, Al...Kahfi, Maryam, Thahaa, Al Anbiya, mereka adalah generasi terdahulu, dan ia adalah surat-surat yang sudah...Al Hasan berkata; 'Fi Falakin, ' artinya; seperti ujung roda.
Al-Anbiya, 98).
Ta'ala: "bal fa'alahum kabiiruhum haadzaa" (akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya), QS al-Anbiya...' ayat 63.

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin...(Qs.Al Munaafiquun (63): 8)....Al Munaafiquun (63): 1) '....Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 'Orang-orang munafik itu seolah-olah kayu yang tersandar…' (Al Munaafiquun...(63): 4).
Al-Qashash, 63).
Lafal Ulaaika dan sesudahnya menjadi Khabar dari lafal 'Ibaadur Rahmaan pada ayat 63 tadi.
kejadian ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al...Anbiya ayat 98 yang artinya, “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan
kepada kami [Muhammad bin Katsir] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada kami [Al...Lalu Beliau membaca firman Allah QS al-Anbiya' ayat 104 yang artinya ("Sebagaimana Kami telah memulai...Aku katakan sebagaimana ucapan hamba yang shalih (firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 117 - 118 yang
Telah bercerita kepada kami [Al Humaidiy] telah bercerita kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada...(Kisah dalam QS al-Kahfi ayat 62 - 63)
(Al-Qashash 63).

-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.
Anbiya' 104).
(Al Anbiya: 63) serta dusta tentang siti Sarah yang ceritanya sebagai berikut; Pada suatu ketika Nabi
Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Yazid bin Abu Hakim] telah menceritakan kepadaku [Al...Al Anbiya` /21: 29) Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang...Al Fath /48: 1. 2) Lalu mereka bertanya, " Apa keutamaan beliau atas semua Nabi-nabi?"
Yunus: 63-64), Beliau bersabda: "Yaitu mimpi yang benar dari seorang Muslim, atau yang dimimpikan oleh
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Tentang al-Qur'ân, mereka sesekali menganggapnya sebagai sihir, lain kali sebagai syair, bahkan kadang-kadang...dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl
[[63 ~ AL-MUNAFIQUN (ORANG-ORANG MUNAFIK) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Di dalam surat ini terkandung
Al An'aam: 52)....Al An'aam; 52)....QS Al An'am; 63. kemudian dia juga berkata; "Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu...Al Kahfi: 28)....Al Kahfi: 28).
ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al...Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.
Telah menceritakan kepada kami [Abu ar-Rabi' al-'Ataki] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid...] telah menceritakan kepada kami [Ma'bad bin Hilal al-'Anazi] -pada jalur lain, telah menceritakan kepada..., telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] telah menceritakan kepada kami [Ma'bad bin Hilal al...(al-Bashri), lalu kita mengucapkan salam kepadanya sedangkan dia bersembunyi di rumah Abu Khalifah (...Al Anbiya: 37).
Al Kahfi: 61)....Al Kahfi: 62)....Al Kahfi: 63)....Al Kahfi: 64)....Al Kahfi: 69).
Telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim Abu Abbas Ad Dimasyqi] di Makkah dengan mendiktekan...seorang Qadli di Himsh, ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Jubair bin Nufair Al...Hadlromi] dari [bapaknya], bahwa ia mendengar [Nawwas bin Sam'an Al Kilabi] ia berkata, Dalam sebuah...Al-Anbiya’ 96), kemudian Isa dan para sahabatnya memohon Allah Azza wa jalla dan Allah secara spontan
Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Hujr] telah mengkabarkan kepada kami [Al Walid bin Muslim] dan...Ath Tho`i] dari [Abdurrahman bin Jubair] dari [ayahnya, Jubair bin Nufair] dari [An Nawwas bin Sam'an Al...dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim, ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol, mirip 'Abdu Al...Siapa pun diantara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surat para penghuni goa (Al Kahfi...Al-Anbiya' 96), Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Lalu yang terdepan melintasi danau