Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 anak 8 Ali Imran 9 hewan 10 Al maidah ayat 2 11 al hujurat ayat 13 12 Maryam 13 riba 14 al ankabut ayat 45 15 surat an-nisa 16 Menuntut ilmu 17 surah yunus ayat 57 18 Hadits Muslim Nomor 3444 19 Al Maidah ayat 8 20 Tidak dapat berkata apa-apa 21 al imron+ayat+110 22 Luqman 23 belajar 24 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 25 YUNUS 26 Al ahzab ayat 21 27 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 28 Tuhan 29 an nahl ayat 125 30 Yunus 59 31 Ali imran 104 32 pikun dan beruban 33 al baqarah ayat 198 34 quraisy ayat 2 35 dalil sumpah 36 +surat+at+taubah+ayat+24 37 sabar 38 Kisah nabi 39 Yusuf 40 al+insyirah+ayat+5 41 adz zariyat ayat 49 42 mimpi 43 zakat 44 Ahmad 45 Surat Ar-Rad ayat 11 46 al+insyirah+ayat+6 47 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 48 hadits mencatat transaksi 49 berfikir 50 Bergelimang dosa 51 qs al-a'raaf 7:172 52 hadist tentang kesadaran lingkungan 53 Ibrahim 54 AL MAIDAH AYAT 38 55 Ilmu 56 An nisa ayat 58 57 al alaq ayat 2 58 Peristiwa dimasa lalu 59 Ali Imran 110 60 ali imran 159 61 Darah manusia 62 at taubah ayat 105 63 Ali Imran ayat 26. 64 hadits abu Daud 1378 65 an nahl ayat 43 66 ra'd ayat 2 67 Surat Al antabul ayat 20 68 al+baqarah+ayat+69 69 al jumuah ayat 10 70 bekerja 71 al+baqarah+ayat+70 72 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 73 Al imran 74 yusuf 34 75 quraisy 76 Celaka menyalahkan 77 ra'du ayat 1 dan 2 78 Nabi+ayub dan kesabarannya 79 muslim 80 al baqarah ayat 147 81 إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ العَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوْسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ (رواه البخاريّ) ـ Sumber: https://www.nu.or.id/syariah/istighotsah-definisi-macam-dan- 82 al fajr ayat 27 83 Dari Aslam mantan budak Umar bin Khattab, bahwa: "Umar bin Khattab mewajibkanjizyah pada Warga penghasil emas sebesar empat dinar dan para penghasil perak sebesar empat puluh dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah kepada kaum muslimin dan menjamu 84 Al i imran ayat 103 85 ali imran 134 86 Bahaya putus asa 87 Kisah yang terjadi pada nabi muhammad 88 yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 89 surah al mujadilah ayat 11 90 al kahfi ayat 29 91 surat ar-ra'd ayat 11 92 Dan apabila bintang bintang gugur bertaburan 93 Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? 94 Hadits tentang nabi diutus untuk menyempurnakan akhlaq 95 manusia 96 Surah+al-Baqarah+ayat+202: 97 alkolam ayat 4 98 al an am ayat 97 99 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+83 100 al-Hujarat ayat 10

Hasil pencarian tentang Bacalah+(tamatkan)+al+Qur’an+dalam+setiap+bulan

Apakah yang Anda maksud Bacalah (tambatkan) al Qur’an dalam setiap bulan?
(Dialah yang menjadikan matahari bersinar) mempunyai sinar (dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi...bulan) dalam perjalanannya (manzilah-manzilah) selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulan, setiap...delapan malam itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selama dua malam, jika jumlah hari bulan...Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram adalah bulan-bulan yang...dihormati dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan....bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk mengganti bulan Muharram itu....

-deskripsi"> Yakni orang-orang yang dalam hatinya sudah tercelup oleh kekafiran dan...sikap mendustakan, oleh karena itu setiap kali datang kepada mereka ayat Allah, mereka tidak beriman
> Dari sini diketahui bahwa cahaya-cahaya yang ada ketika itu hilang, matahari digulung/dilipat dan bulan...dihilangkan cahayanya, sehingga ketika itu manusia berada dalam kegelapan, lalu bersinarlah bumi padang...Al Kahfi: 49) Dan akan dikatakan kepada orang yang telah berbuat selama di dunia, “Bacalah kitabmu,...Al Israa’: 14)

-deskripsi"> Yakni dihadirkan untuk ditanya tentang tabligh (penyampaian...Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan kepada setiap jiwa
Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) Ayat ini mengandung..."Al-Bur3j" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika...Setiap tiga bulan terjadi satu musim yang dimulai dengan musim semi....Sinar matahari yang timbul dari energi tersebut jatuh ke planet-planet, bumi, bulan dan benda-benda langit...Adapun bulan disebut munîr, yang berarti 'bercahaya', karena cahayanya timbul akibat adanya sinar matahari
Saat itu, yang menjadi Amirulhaj (Amîr-u-'l-Hajj, Amîr al-Hajj) adalah Abû Bakr al-Shiddîq r. a. ....Setelah itu disebutkan tentang keutamaan bulan-bulan suci, perjanjian dengan orang musyrik, dan kewajiban...dan Nasrani sampai mereka memberikan jizyah secara sukarela, keterangan tentang jumlah bulan- bulan suci..., kewajiban berperang setiap kali ada seruan untuk itu tanpa menunda-nunda....Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan
Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, "Serulah Tuhanmu dengan nama 'Allâh' atau 'al-Rahmân'....Dengan nama mana saja kalian menyeru-Nya adalah baik, karena Dia mempunyai al-asmâ' al-husnâ (nama- nama...Apabila kamu membaca al-Qur'ân di dalam salatmu, janganlah terlalu meninggikan suara agar tidak terdengar...Bacalah dengan suara sedang.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia...ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân...Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya....Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.
Wahai Muhammad, bacalah al-Qur'ân yang telah diwahyukan kepadamu, termasuk di dalamnya berita yang telah...Jangan dengarkan ocehan mereka yang menuntut agar al-Qur'ân itu diganti dengan mukjizat dalam bentuk
Apa gerangan hikmah di balik itu sehingga setiap bulan muncul sabit baru?...kebaktian adalah ketakwaan dan keikhlasan, memasuki rumah melalui pintu-pintunya sebagaimana dilakukan setiap...Apabila, pada paruh pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut..., yang berarti bulan sabit baru muncul untuk seluruh penduduk bumi....Perputaran bulan itulah yang mengajarkan manusia cara penghitungan bulan, termasuk di antaranya bulan
Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, bahwa ayat ini turun berkenaan sariyyah (pasukan kecil) para sahabat...ketika mereka menemui sekumpulan kaum musyrik di bulan haram, maka kaum muslimin meminta mereka agar...tidak menyerang di bulan itu, tetapi kaum musyrik tetap ingin menyerang, maka terpaksa kaum muslimin...memerangi mereka dan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam peperangan itu....Dia bermu’amalah (berhubungan) dengan hamba-hamba-Nya dalam setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni
Maka bacalah, dalam salat, ayat-ayat al-Qur'ân yang mudah....Maka bacalah ayat al-Qur'ân yang mudah, lakukanlah kewajiban salat, tunaikanlah kewajiban zakat dan berikanlah
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 4
Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.
Pada masa mengandung dan menyapihnya--yang berlangsung selama tiga puluh bulan--sang ibu merasakan berbagai...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu...24 bulan--dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan.
Tetapi ada yang lebih besar dari itu yaitu menghalang-halangi jalan Allah dan al-Masjid al-Harâm, dan...Maka orang-orang yang lemah menghadapi serangan mereka, kemudian keluar dari Islam hingga mati dalam...pada surat al-Tawbah: "Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada dua belas dalam kitab Allah pada...Dan dalam hadits riwayat al-Bukhâriy dari khutbah yang disampaikannya pada haji perpisahan (hajjat al-wadâ...Sabdanya, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya al-nasî'' adalah penambahan kekufuran yang menyesatkan
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...dalam pandangan Allah....Di bulan itu Allah menurunkan al-Qur'ân sebagai petunjuk bagi semua manusia menuju jalan kebenaran melalui...Maka barangsiapa yang hadir menyaksikan bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perjalanan...Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari
(Dan bagi bulan) dapat dibaca Wal Qamaru atau Wal Qamara, bila dibaca nashab yaitu Wal Qamara berarti...peredarannya (manzilah-manzilah) sebanyak dua puluh delapan manzilah selama dua puluh delapan malam untuk setiap...Kemudian bersembunyi selama dua malam, jika bilangan satu bulan tiga puluh hari, dan satu malam jika...bilangan satu bulan dua puluh sembilan hari (sehingga kembalilah ia) setelah sampai ke manzilah yang
(Atau lebih dari seperdua) hingga mencapai dua pertiganya; pengertian yang terkandung di dalam lafal...(Dan bacalah Alquran itu) mantapkanlah bacaannya (dengan perlahan-lahan.)
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 185
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan...) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda...Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah...ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah
(Sesungguhnya bilangan bulan) jumlah bulan pertahunnya (pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam...Kitabullah) dalam Lohmahfuz (di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya) bulan-bulan tersebut...janganlah kalian menganiaya dalam bulan-bulan tersebut) dalam bulan-bulan yang empat itu (diri kalian...Karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan dalam bulan-bulan tersebut dosanya lebih besar lagi...bulan-bulan yang dua belas itu (dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya) seluruhnya dalam bulan-bulan

-deskripsi"> Disebutkan shalat meskipun ia termasuk ke dalam ibadah, karena kelebihan...Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab...(Al Quran) dan dirikanlah shalat....Al ‘Ankabut: 45) Yakni shalat yang di sana terdapat dzikrullah itu lebih besar dari sekedar dapat mencegah
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 20
tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah...apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran....bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah...apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
Dengan adanya ka'bah, bulan haram, hadyu dan qalaa'id, kehidupan manusia menjadi tegak, karena di sana...tempat berkumpul manusia, berkata sebagian ulama, "Sesungguhnya berhaji ke Baitullah fardhu kifayah pada setiap...

-deskripsi"> Maksudnya adalah bulan-bulan Haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah...Pada bulan-bulan itu dilarang mengadakan peperangan, oleh karenanya manusia merasakan keamanan di bulan-bulan
(Bacalah) lafal ayat ini mengukuhkan makna lafal pertama yang sama (dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah...Lafal ayat ini sebagai Haal dari Dhamir yang terkandung di dalam lafal Iqra'.
Hal itu merupakan ketetapan hukum alam yang berlaku dalam tata surya ketika bumi berputar pada porosnya...dari arah barat ke arah timur sekali dalam satu hari dan pada saat yang bersamaan berputar pada orbitnya...Dengan berputarnya bumi pada porosnya setiap hari, matahari dan bintang-bintang tampak bagi penghuni...Kalau kita memperhatikan matahari secara teratur mulai akhir bulan Maret--yaitu ketika terjadi musim...Setiap suatu hari berlalu matahari terbit pada titik yang mendekati arah utara.
ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh...Adapun istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, idah mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam...firman-Nya berikut ini, yaitu, "Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau...Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya
Bacalah kitab Allah, wahai Nabi, dan jangan pedulikan mereka, serta kerjakanlah salat sesuai dengan ketentuan...keikhlasan akan memalingkan orang yang mengerjakannya dari dosa-dosa besar dan segala yang tidak dibolehkan dalam...Sesungguhnya di dalam ketakwaan kepada Allah dan berkonsentrasi kepada-Nya dalam salat dan lainnya, terdapat