Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 al hadid ayat 3 3 Surat Al an 'am ayat 59-60 tuliskan ayat tersebut berserta artinya 4 Berpikir kritis 5 hadist+al-hujurat+ayat+10 6 Kurban 7 dalil+kitab+zabur 8 puasa arafah 9 hari kiamat 10 al maidah ayat 2 11 Ali Imran ayat 9 12 Ali imran 159 13 Berakal+mengambil+pelajaran 14 al maidah ayat 48 15 Al-luqman+ayat+13-17 16 Berakal 17 Al Baqarah ayat 164 18 jelakskan+kerugian+surat+annisa+ayat+136 19 Sungai nail 20 riba 21 Sesuai petunjuk 22 al-maidah ayat 2 23 penciptaan langit dan bumi 24 al ikhlas 25 Al anam Ayat 115 26 Yusuf 87 27 dalil+kitab+taurat 28 Qs Ibrahim 14:1 29 Peristiwa hari kiamat 30 hari+kiamat 31 dalil+kitab+injil 32 an nur ayat 31 33 al kautsar ayat 2 34 Ibrahim 40 35 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 36 Asmaul husna 37 Surat Al infitar 6 38 Ismail 39 Hadis+at+taubah+ayat+105 40 Injil 41 an Nisa ayat 58 42 an nisa ayat 174 43 Pemimpin 44 al hijr 9 45 yusuf 2 46 Tajwid+surah+al+hujurat+ayat+11 47 Bacaan 48 Mensucikan 49 at taubah ayat 105 50 Untuk sembeli 51 al-ikhlas 52 Hadits+berbuat baik 53 Az zumar ayat 62 54 Surah al kautsar ayat 1-3 55 surat al kautsar 56 at tin ayat 4 57 kiamat 58 al+maidah+ayat+48 59 Hadist riwayat Muslim Ar Rahman 60 Surat Al Kafirun 61 Sujud syukur 62 Tuliskan surat At-tin ayat 7 63 Berfikir kritis 64 Apa artinya surat Al Qari'ah 65 Hadist tentang penciptaan langit dan bumi 66 Tuliskan+surat+At-tin+ayat+7 67 Dalil kitab zabur 68 an Nisa ayat 59 69 Berpikir 70 adz-dzariyat+ayat++56 71 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 72 Mesir 73 al hujurat ayat 13 74 kematian 75 Bacaan nya surat al_maidah ayat 16 76 At-mutdasir ayat 4-5 77 al isra ayat 55 78 Al Baqarah ayat 26 79 al+maidah+ayat+46 80 al maidah ayat 8 81 Aisyah 82 Hadist H.R.Ahmad kejujuran 83 rasulullah 84 ali+imran+134 85 ali imran 186 86 Tafsir Surah al anfal ayat 72 menurut al maraghi 87 Maryam 30 88 Al lahab 89 hadist+al-hujurat+ayat+12 90 Hadits+kitab+injil 91 Al an am ayat 12 92 Ayat kursi 93 Al jumuah ayat 10 94 allah akan memahamkan agama 95 an nahl ayat 78 96 surat an-nisa' ayat 22 97 ibrahim 37 98 Ali imran 9 99 Hutang 100 Anjing

Hasil pencarian tentang Ilmu+pengetahuan

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk
di batu tempat berlindung, mereka mendapatkan seorang hamba Kami yang saleh yang Kami berikan hikmah pengetahuan...Ia Kami ajarkan banyak ilmu.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 43
Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 29
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 114
qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu...pengetahuan".
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah
Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya.
ita (adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui) jika kalian termasuk orang-orang yang memiliki ilmu...pengetahuan niscaya kalian mengetahui besarnya sumpah ini.
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
dan tidak menyombongkan diri untuk tidak taat kepada Allah(1). (1) Ayat ini telah mendahului penemuan ilmu...pengetahuan modern tentang keberadaan makhluk hidup di beberapa planet yang berada di dalam dan di luar...Dan inilah yang sedang dan akan terus diupayakan untuk diketahui oleh ilmu pengetahuan modern.
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para...Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 56
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya
Tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati, seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan...meminta oang lain menyembah Allah swt., yang menciptakan mereka, dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu
dengan Abu Jahal, yaitu: (Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu...pengetahuan dan tanpa petunjuk) yang menjadi pegangannya (dan tanpa kitab yang bercahaya) kitab yang
seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang diwahyukan kepadanya, ilmu...pengetahuan, hukum-keagamaan yang kokoh dan menyucikan mereka dari perilaku buruk.
Kami telah mengajarkan kepada mereka ilmu yang luas menyangkut pengetahuan agama dan pengetahuan tentang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 100
membohong (dengan mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan", tanpa (berdasar) ilmu...pengetahuan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 20
Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 16
perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu...pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah yang dikatakannya tadi?"
umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (Kami berikan kepadanya hikmah) kebijaksanaan (dan ilmu...) pengetahuan agama sebelum ia diangkat menjadi nabi.
orang-orang yang lalim, mengikuti) pengertian lalim di sini adalah menyekutukan Allah (hawa nafsunya tanpa ilmu...pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah?)
Dan keduanya Kami beri ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang segala hal ihwal kehidupan.
Dan Dia Mahaluas ilmu-Nya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 11
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu...pengetahuan beberapa derajat.
Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmu...pengetahuan.