Paling Sering Dicari

1 Islam 2 al mulk ayat 2 3 Allah 4 Al Baqarah ayat 30 5 ar rahman 6 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 7 al imran 104 8 al maidah ayat 2 9 riba 10 Ayat nabi nuh 11 Sabar 12 surat+An-Najm+ayat+38 13 yunus 14 surga 15 tolong menolong 16 YUNUS 5 17 al baqarah ayat 275 18 Munafik 19 al-Hujurat ayat 13 20 al hijr ayat 9 21 surah+al+baqoh+ayat+222 22 ayat 145 23 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 24 ali imran ayat 159 25 al baqarah ayat 233 26 dimana Allah 27 QS. Al-Baqarah ayat 124 28 Al Hujurat Ayat 13 29 ali imran 133 30 Nabi saw 31 pendidikan 32 Yusuf 87 33 Al-Baqarah ayat 152 34 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 35 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 36 balasan perbauatan buruk 37 Nabi Isa adalah anak Allah 38 bekerja 39 Maryam ayat 54 - 65 40 ali Imran 104 41 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 42 anak Allah 43 Belajar 44 Surat an Nisa ayat 142 45 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 46 rezeki 47 bersyukur atas rezeki 48 IMAN 49 al hijr 50 luqman 13 51 annur ayat 3 52 ali imran 8 53 al baqarah ayat 2 54 Ali imran 139 55 Tuhan tiga 56 Jujur 57 an nahl ayat 97 58 ashshof ayat 61 59 ali imran 103 60 Allah Tuhan 61 Bertaubat kami hapus 62 Pecahan 63 Surah Ali-Imran ayat 114 64 Zikir 65 katakan 66 QS. al-Luqman ayat 10 67 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 68 Surat+albaqaroh+1-13 69 Ayat 42 70 Al baqarah ayat 31 71 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 72 yunus 57 73 Surat Ar-rahman ayat 19 74 puasa 75 Kandungan+surat+Al+anfal 76 Menjaga kesehatan 77 AN NISA AYAT 29 78 khalifah 79 An naml ayat 19 80 Ali imron ayat 102 81 gunung 82 waktu 83 Q.S. Fathir ayat 2 84 ibrahim 1 85 Tafsir tentang teknologi 86 az zukhruf ayat 11 87 musim 88 Ar rad ayat 28 89 an nisa ayat 34 90 Al A’raaf Ayat 117-122 91 al+baqarah+ayat+233 92 ayat kursi 93 al-nur ayat 31 94 ibrahim+5 95 madu 96 (Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka) tentang perkara Nabi Isa ini, apakah dia anak Allah atau Allah, atau Tuhan yang ketiga (maka kecelakaan yang besarlah) lafal Al Wail menunjukkan kalimat azab (bagi orang-orang yang lalim) bagi orang- 97 almujadilah ayat 4 98 kandungan+ayat+208-209+al+baqarah 99 yusuf 100 surat al-baqarah ayat 36

Hasil pencarian tentang Ilmu+pengetahuan

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 3
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 8
Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk
di batu tempat berlindung, mereka mendapatkan seorang hamba Kami yang saleh yang Kami berikan hikmah pengetahuan...Ia Kami ajarkan banyak ilmu.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 43
Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 29
Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 114
qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu...pengetahuan".
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah
Wahai Bapak, sesungguhnya aku telah memperoleh ilmu pengetahuan tentang Allah melalui wahyu yang tidak...kamu peroleh, juga pengetahuan tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya.
ita (adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui) jika kalian termasuk orang-orang yang memiliki ilmu...pengetahuan niscaya kalian mengetahui besarnya sumpah ini.
Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Alquran, sehingga setiap kali diturunkan kepadanya Alquran..., makin bertambah ilmu pengetahuannya.
(Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan) para malaikat dan lain-lainnya: (...kalian telah berdiam menurut ketetapan Allah) sesuai dengan apa yang telah dipastikan oleh-Nya menurut ilmu
dan tidak menyombongkan diri untuk tidak taat kepada Allah(1). (1) Ayat ini telah mendahului penemuan ilmu...pengetahuan modern tentang keberadaan makhluk hidup di beberapa planet yang berada di dalam dan di luar...Dan inilah yang sedang dan akan terus diupayakan untuk diketahui oleh ilmu pengetahuan modern.
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
Hanya Allah saja--dengan ilmu-Nya yang berada di atas segala ilmu--yang mengetahui segala mukjizat para...Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang benar.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 56
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya
Tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati, seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan...meminta oang lain menyembah Allah swt., yang menciptakan mereka, dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu
dengan Abu Jahal, yaitu: (Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu...pengetahuan dan tanpa petunjuk) yang menjadi pegangannya (dan tanpa kitab yang bercahaya) kitab yang
seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang diwahyukan kepadanya, ilmu...pengetahuan, hukum-keagamaan yang kokoh dan menyucikan mereka dari perilaku buruk.
Kami telah mengajarkan kepada mereka ilmu yang luas menyangkut pengetahuan agama dan pengetahuan tentang
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 100
membohong (dengan mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan", tanpa (berdasar) ilmu...pengetahuan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 20
Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 16
perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu...pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah yang dikatakannya tadi?"
umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (Kami berikan kepadanya hikmah) kebijaksanaan (dan ilmu...) pengetahuan agama sebelum ia diangkat menjadi nabi.
orang-orang yang lalim, mengikuti) pengertian lalim di sini adalah menyekutukan Allah (hawa nafsunya tanpa ilmu...pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah?)
Dan keduanya Kami beri ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang segala hal ihwal kehidupan.
Dan Dia Mahaluas ilmu-Nya, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 11
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu...pengetahuan beberapa derajat.
Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari ilmu...pengetahuan.