Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 iblis 7 Akhlak 8 al hujurat ayat 13 9 kejadian manusia 10 al maidah ayat 2 11 al maidah ayat 1 12 Zakat 13 At Taubah ayat 36 14 zina 15 Sabar 16 ali imran 104 17 Sedekah 18 al jaatsiyah ayat 13 19 riba 20 an nisa ayat 58 21 Ali Imran ayat 159 22 jual beli 23 waktu 24 Menuntut ilmu 25 jujur 26 Iman 27 an-Nahl ayat 125 28 AL HUJURAT AYAT 10 29 nikah 30 luqman 34 31 luqman 13 32 masjid 33 Ibrahim 42 34 al isra ayat 23 35 Pasar modal 36 luqman 37 ali imran 38 QS. Ali Imran (3): 67 39 akal 40 Taubat 41 al hijr 41 42 Utang 43 al- Baqarah ayat 195 44 jual beli dan riba 45 Memaafkan 46 an nisa ayat 29 47 yunus 41 48 ali imran 97 49 Ziarah kubur 50 kafir 51 An-Nisa+ayat+8+ 52 surat Yunus ayat 57 53 Agama 54 Perang 55 Adz-Dzariyat ayat 56 56 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 57 ali+imran+105 58 anggota badan tanggu 59 ikan 60 Puasa 61 Khalifah 62 Takdir 63 muslim, bab pakaian (2125) 64 Al-A’raf+ayat+129 65 Lingkungan pendidikan Islam 66 al baqarah ayat 2 67 al imran 68 Hutang 69 al maidah ayat 3 70 Musnad Ahmad 5364 71 Ibrahim 7 72 q.s An- nisaa ayat 59 73 Rukun Maqam 74 an nahl ayat 125 75 yusuf 76 ikhlas 77 maha lembut 78 luqman ayat 14 79 muhammad 10 80 Surah yusuf ayat 55 81 niat 82 membunuh 83 bekerja 84 al-baqarah ayat 275 85 Al+furqon+ayat+1 86 bersyukur 87 Allah 88 surat+al-fajr+7 89 serendah-rendahnya syirik 90 al Baqarah ayat 155 91 al ahzab ayat 21 92 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 93 Al maidah ayat 8 94 Al ankabut ayat 45 95 al ikhlas ayat 1 96 surat+al-fajr+8 97 ali imran 67 98 Rasulullah saw. bersabda: Tahukah kalian siapa orang yang muflis (bangkrut)?, jawab mereka; orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasul bersabda: Sesungguhnya orang yang muflis dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) s 99 Hadis Ada seorang paki paki menghadap 100 Dalil kitab taurat

Hasil pencarian tentang Murka+allah

Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan kekufuran setelah mereka beriman, akan mendapatkan murka Allah...Orang seperti itu akan selamat dari murka Allah....kekufuran itu, dan ikrar lisannya sesuai dengan apa yang ada dalam hati, maka mereka itu akan mendapat murka...besar dari Allah.
Di hadapan Allah, mereka akan dibalas hukuman murka dan laknat-Nya, dan laknat semua malaikat dan manusia
kezaliman dan kemaksiatan di dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan ini agar tidak menimbulkan murka-Ku...Sesungguhnya orang-orang yang tertimpa murka-Ku berada dalam tingkatan siksa Allah yang paling bawah.
Dan waspadalah terhadap murka Allah yang telah bermurah hati mengaruniakan segala yang telah kalian ketahui
Lalu Allah akan menyediakan faktor dan sarana yang dapat mengantarkannya untuk mewujudkan keinginannya...Adapun orang yang tidak menginginkan keimanan, ia berhak mendapat murka dan azab Allah....Sebab, sudah merupakan hukum Allah untuk menimpakan murka dan siksa-Nya kepada orang-orang yang membangkang
(Yang berbuat sewenang-wenang) maksudnya Firaun dan bala tentaranya berbuat angkara murka (dalam negeri
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 93
yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah...murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 55
Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya
(Maka tatkala mereka membuat Kami murka) (Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya
Mereka itulah orang-orang yang ditelantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya....Maka, barangsiapa yang ditelantarakan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya, niscaya ia tidak...akan mendapatkan penolong dan pelindung dari murka Allah.
sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,) yakni telah melakukan apa yang membuat kita murka
Ketika mereka membuat Kami sangat murka karena telah melampaui batas kerusakan, Kami pun memberikan balasan
Lambung mereka selalu jauh dari tempat tidur untuk berdoa kepada Allah, dengan rasa takut dari murka-Nya
Orang-orang yang memperdebatkan agama Allah setelah seruannya yang jelas itu diterima oleh manusia, alasan...mereka tidak bisa diterima di sisi Allah....Mereka akan mendapatkan murka besar karena sifat kafir mereka dan mereka ditunggu oleh azab yang menyakitkan
Dengan gambaran siksa seperti itu, Allah mengancam hamba-hamba-Nya, "Wahai hamba-hamba- Ku, takutilah...murka-Ku."
Apabila kamu mendengar bisikan setan untuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepadamu--seperti...saat dirimu murka karena hujatan-hujatan jahat mereka--mohonlah perlindungan Allah, niscaya Dia akan...Karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat apa pun yang terjadi.
Barangsiapa taat kepada Allah, rela menerima perintah Rasulullah, takut kepada Zat Allah Yang Mahatinggi..., serta selalu merasakan kehadiran Allah dan menjauhi murka-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan...keberuntungan berupa rida Allah, kecintaan-Nya dan kenikmatan surga.
untuk pengadilan dan pembalasan, dan tidak mempunyai penolong atau pemberi syafaat kecuali dengan izin Allah..., agar mereka menjauhi hal-hal yang dapat membuat Allah murka!
memudahkan al-Qur'ân dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira berupa perkenan dan nikmat Allah...Juga, agar kamu memberi peringatan berupa murka Allah dan siksa-Nya kepada orang yang ingkar dan membangkang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 90
hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah..., karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya...Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan.
Tetapi jika sekiranya kalian rida kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang-orang...yang fasik itu) artinya Allah tidak rela kepada mereka dan kerelaan kalian kepada mereka sedikit pun...tidak akan bermanfaat buat mereka, karena Allah telah murka kepada mereka.
seperti al-Sâmiriy dan konco- konconya, di samping menjadi sangat terhina di dunia, juga akan mendapat murka...Begitulah Kami akan membalas perbuatan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan
Sesungguhnya Tuhanmu selalu menyertai orang-orang yang menjaga diri dari murka-Nya, dengan cara menjauhkan...Allah akan selalu memberikan pertolongan pada mereka di dunia dan akan memberikan balasan yang baik di
Maka Kami menurunkan murka Kami kepada mereka.
merelakannya, maka sesungguhnya keridaan kalian yang sepihak itu tidak akan berguna bagi mereka, karena Allah...tetap murka kepada mereka disebabkan oleh kefasikan dan keluarnya mereka dari aturan-aturan agama.
Maka barangsiapa yang mengingkari Allah, dia akan mendapatkan dosa akibat kekufurannya....Di sisi Allah, sikap kufur mereka itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali semakin bertambahnya murka Allah
(Mereka itu bertingkat-tingkat) maksudnya mempunyai tingkat masing-masing (di sisi Allah) artinya mempunyai...Maka orang yang mengikuti keridaan-Nya akan beroleh pahala atau surga sedangkan yang membawa amarah murka-Nya...akan mendapat siksa atau neraka (dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan) hingga akan mendapat
Allah pun akan murka kepadanya dan menjauhkannya dari kasih sayang-Nya....Allah akan menyiapkan baginya siksa yang sangat pedih di akhirat nanti.
Kami membawa mukjizat dari Allah sebagai bukti kebenaran apa yang kami serukan kepadamu....Barangsiapa mengikuti petunjuk Allah, maka ia akan terjaga dari siksa dan murka-Nya.