Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 dosa 12 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 13 Nikah 14 Jihad 15 al mujadalah ayat 11 16 Dua masa 17 cinta 18 matahari 19 hutang 20 surah al-maidah ayat 8 21 al a'raf ayat 52 22 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 23 surat al imran ayat 185 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 Ikhlas 26 ALI IMRAN 159 27 Berdebat 28 puasa 29 Al-Imran (3 : 130) 30 miskin 31 Al-Imran ayat 130 32 al isra ayat 7 33 sabar 34 al-mukminun+ayat+34 35 Aliimram+ayat+105 36 Ar Rahman 37 surat+al+imranayat+110 38 Ta ha+ayat+14 39 Kafir 40 al ahzab ayat 21 41 Hadits Muslim Nomor 3035 42 ilmu 43 maryam 44 Saba 13 45 al isra ayat 36 46 surah yusuf 65 47 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 48 Surat Al-Baqarah Ayat 256 49 Sebaik baik penolong dan pelindung 50 Membunuh 51 Tentang kematian 52 al+maidah+ayat+ 83 53 ayat tentang serakah 54 Hadist ibnu majah 2172 55 yunus 99 56 Sediakanlah potongan besi 57 al+qiyamah+ayat+1-2 58 AN NAML AYAT 88 59 az zumar ayat 68 60 asy+syuara+ayat+181+182+183 61 Surat yunus+ayat+8 62 Al Hijr 26 63 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 64 ar rum ayat 21 65 al anbiya ayat 30 66 ombak 67 surat Toha ayat 14 68 al an'am ayat 71 69 Yusuf 84 70 ar rum ayat 56 71 iman 72 Al ikhlas ayat 1-4 73 berlayar 74 al jumuah ayat 10 75 al-Hujurât ayat 6 76 Al Jasiyah ayat 18 77 al-baqarah ayat 164 78 ATTAKASUR AYAT 1-2 79 al anam ayat 83 80 ayat al-Baqarah 219 81 ayat+menyembunyikan+ilmu 82 Hadits ahmad jauhi kufur 83 durhaka 84 al-mujadalah ayat 11 85 al-imron ayat 110 86 adil 87 surah al kautsar ayat 1-3 88 permainan 89 Ditanya 90 empat puluh tahun 91 menyapih 92 Zina 93 Gelap 94 khusyu 95 yusuf 96 surah al Maun beserta terjemahan 97 Perubahan zat 98 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 99 Laut 100 al imran

Hasil pencarian tentang Peristiwa+dimasa+lalu

terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 49
Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 66
Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu, dan bagi mereka yang datang
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 3
Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa...Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan...Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya...Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya:
Berpalinglah dari ini) dari peristiwa ini, lupakanlah supaya jangan tersiar beritanya (dan kamu mohon...Akan tetapi peristiwa itu beritanya tidak dapat disembunyikan lalu tersiarlah di kalangan masyarakat.
-deskripsi"> Yakni berpindah dari tempatnya dan berjalan seperti awan berjalan, lalu...Itu semua karena dahsyatnya hari Kiamat dan mengerikannya peristiwa ketika itu dan terdapat guncangan...yang besar yang menjadikan benda-benda besar menjadi seperti itu, lalu bagaimana dengan manusia?
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 27
Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami...mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu peristiwa
Beberapa peristiwa topan itu terdapat pula dalam cerita-cerita rakyat....Hanya saja, tampaknya cerita-cerita itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa topan besar yang terjadi...Kita tidak tahu secara pasti kapan keseimbangan itu mulai hilang lalu mengakibatkan terpancarnya air...Dapat disebutkan juga di sini bahwa peristiwa terjadinya pencairan es pada zaman es terakhir dibarengi...yang berakibat hilangnya keseimbangan alam dengan tannûr yang memancarkan air sebagai pertandanya, lalu
Inilah dahsyatnya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi sesudah itu. "(1). (1) Demikianlah...Lalu terjadilah peristiwa kiamat yang didustakan oleh orang-orang kafir itu"....Peristiwa dan kenyataan itulah, bukan sekadar ungkapan, yang dimaksud dengan kata "qawl" dalam ayat ini
Nama ini sudah dikenal sejak 3. 000 tahun yang lalu....terbit matahari itu bersamaan dengan masa pasang naik sungai Nil di Mesir bagian tengah yang merupakan peristiwa...Peristiwa ini bisa jadi merupakan batas penentuan awal tahun baru karena munculnya Sirius beberapa saat
GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan dengan salah satu peristiwa...Ketika bumi digetarkan dengan getaran yang sangat kuat lalu bergoncang sekuat-kuatnya.
-deskripsi"> Tentu kamu akan menyaksikan peristiwa yang mengerikan....Keluarlah kamu”, namun ruh mereka tidak mau keluar karena mengetahui akan memperoleh azab yang pedih, lalu
Menurut keterangan sebagian ahli tafsir, ayat ini berhubungan dengan peristiwa ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam shalat dan membaca Al Quran di dekat ka'bah lalu orang-orang musyrik berkumpul berkelompok-kelompok
(Maka tatkala menceritakan peristiwa itu) kepada Siti Aisyah, ia menduga bahwa hal ini tidak dosa (dan...membukanya (kepadanya) yakni kepada Nabi Muhammad tentang pembicaraan Siti Hafshah kepada Siti Aisyah itu (lalu...(Maka tatkala dia, Muhammad, memberitahukan pembicaraan itu, lalu Hafshah bertanya, "Siapakah yang telah
(Dan jika kamu melihat) hai Muhammad (ketika mereka dihadapkan) dikemukakan (ke neraka lalu mereka berkata...Sedang jawab dari lau/seandainya ialah: tentu kamu melihat suatu peristiwa yang besar.
surat ini Allah memerintahkan Rasulullah saw. untuk menyampaikan kepada manusia wahyu Allah berupa peristiwa...pemberitahuan jin tentang kelompok-kelompok mereka yang baik dan yang jahat, duduknya mereka pada masa lalu...untuk mencuri pendengaran kemudian peristiwa terusirnya mereka sehingga tidak lagi bisa melakukan hal...kaummu, hai Muhammad, "Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin telah memperhatikan bacaanku lalu
surat ini Allah memerintahkan Rasulullah saw. untuk menyampaikan kepada manusia wahyu Allah berupa peristiwa...pemberitahuan jin tentang kelompok-kelompok mereka yang baik dan yang jahat, duduknya mereka pada masa lalu...untuk mencuri pendengaran kemudian peristiwa terusirnya mereka sehingga tidak lagi bisa melakukan hal...kaummu, hai Muhammad, "Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin telah memperhatikan bacaanku lalu
Yaitu orang-orang yang lari dari peperangan pada peristiwa Uhud yang, ketika diseru, "Kemarilah kalian...Mereka lalu mengatakan pula, "Tidak akan ada perang!"
ditujukan kepada orang-orang Yahudi hingga tak dapat dimasuki kebenaran (setelah itu) yakni setelah peristiwa...mengalir anak-anak sungai daripadanya dan di antaranya ada pula yang terbelah) asalnya 'yatasyaqqaqu' lalu...ta diidgamkan pada syin hingga menjadi 'yasysyaqqaqu' (lalu keluarlah air daripadanya dan sesungguhnya
Mereka lupa terhadap peristiwa itu dan doa yang mereka panjatkan kepada Allah saat itu serta janji yang...

-deskripsi"> Lalu Allah memberikan balasan terhadapnya.
mereka menjadi bertambah dan keyakinan mereka meningkat sehingga mereka mengungguli kaum mukmin di masa lalu...mukmin berkata, “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya.” Peristiwa
Ayat pertama surat ini mengetuk pendengaran sembari mengingatkan kita akan dekatnya hari kiamat dengan peristiwa-peristiwa...Lalu dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksaan neraka jahanam yang dahulu kalian dustakan."
Ketika tali timba mencapai setengah kedalaman sumur, lalu mereka melepaskannya, supaya Nabi Yusuf jatuh...ke bawah lalu mati....Lalu saudara-saudaranya menyerunya, dan Nabi Yusuf menjawab seruan mereka; akan tetapi mereka menganggap...wahyu kepadanya sebagai penenang hatinya ("Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka) sesudah peristiwa
itu pula, tetapi di waktu mereka berada di tengah-tengah laut, kembalilah laut itu sebagaimana biasa, lalu...tenggelamlah mereka, sedangkan Bani Israil menyaksikan peristiwa tenggelamnya Fir'aun, sehingga hati
orang-orang perempuan yang menyusui, sedangkan kamu tidak mau menerima air susu seorang pun di antara mereka (lalu...kemudian usulnya itu ternyata diperkenankan oleh keluarga Firaun, maka segera Maryam mendatangkan ibunya, lalu...Maka kamu merasa susah dan khawatir setelah membunuh orang itu terhadap pembalasan raja Firaun (lalu...Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan) Kami telah mengujimu dengan beberapa cobaan selain dari peristiwa
dan ada pula yang membacanya dalam bentuk aktif dengan menghilangkan salah satu dari ta-nya pada asal lalu...(dan mereka tidak dapat menyembunyikan kepada Allah suatu peristiwa pun) mengenai apa yang mereka kerjakan

-deskripsi"> Dengan kematian dan peristiwa setelahnya....

-deskripsi"> Terhadap masa lalu dan terhadap yang telah kamu tinggalkan, seperti
wa Ta'aala memberitakan tentang keadaan pada hari kiamat, dan apa yang terjadi pada hari itu berupa peristiwa...

-deskripsi"> Yakni dengan menyingkirkannya dari tempatnya, lalu gunung-gunung itu
Peristiwa ini terjadi pada waktu perang Uhud....Punggung beliau dan punggung tentaranya menghadap ke arah bukit Uhud lalu mengatur barisan mereka dan
An-Najm, 19-2O) lalu beliau mengatakan, "Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya...Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu...malaikat Jibril memberitahukan kepadanya apa yang telah ditiupkan oleh setan terhadap lisannya itu, lalu...Nabi saw. merasa berduka cita atas peristiwa itu.
Lalu ditentukanlah waktu pelaksanaannya....Akan halnya Mûsâ, yang menyaksikan peristiwa itu, berkata, "Wahai Tuhanku, kalau Engkau memang hendak...Dengan begitu, orang-orang Banû Isrâ'îl dapat melihat langsung peristiwa itu sehingga mereka tidak menuduh