Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 sedekah 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Iman 7 palestina 8 niat 9 Puasa syawal 10 al baqarah ayat 256 11 Kiblat 12 surat+Ali+'imran+180 13 kemenangan 14 Asy-Syu’ara ayat 214 15 Sholat ied 16 al maidah ayat 3 17 adil 18 An-nisa ayat 59 19 al-Baqarah ayat 143 20 ibrahim+ayat+25 21 Ibrahim 22 Zakat fitrah 23 Al+ahzab+ayat+31 24 ali imran ayat 33 25 Shalat 26 telah aku tinggalkan dua perkara 27 Haram 28 Akhir Ramadhan 29 pembelaan qur-an pada hari kiamat 30 Baitul Maqdis 31 al baqarah ayat 275 32 Muhammad 33 Anak yatim 34 ali imran 103 35 Ramadhan 36 ali imran 112 37 menuntut ilmu 38 al jumuah ayat 10 39 al maidah ayat 6 40 pamer ibadah 41 kebahagiaan 42 Yunus+85 43 Bicara yang baik 44 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 45 matahari 46 makanan halal 47 IKHLAS 48 Yunus+87 49 ibrahim+ayat+27 50 ali imran 104 51 Israil 52 ibrahim+ayat+26 53 Penyakit hati 54 Maryam 55 Talak 56 Surat Al anbiyah 96 57 at taubah ayat 7 58 Dalil Nabi Muhammad di al quran 59 as-sajdah+ayat+7 60 riba 61 ali imran 133 62 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 63 Bintang berjalan 64 Masjid 65 ayat 178 66 yunus+96 67 Allah+menjaga+israel 68 Mereka+juga+kekuasaan+itu+pergilirkan 69 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 70 tafsir yasin ayat 73 71 surah ibrahim ayat 4 72 An nasr 73 memberi makan orang puasa 74 Ar-rum ayat 21 75 Daud 76 Surat Anisa ayat 24 77 Cerai 78 ar-rad ayat 11 79 Ali imran 134 80 surah al-baqarah ayat 45 81 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 82 Zikir 83 Yunus ayat 44 84 surah al anfal muka surah 186 85 muhammad ayat 7 86 HADIAH untuk pekerja 87 al+baqorah+ayat+207 88 Pendusta 89 hadiah 90 Keledai 91 Perak 92 surah hujurat ayat 2 93 nikah 94 Isi kandungan 95 Thaaha ayat 132 96 kebaikan 97 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 98 Aisyah 99 telah menceritakan kepada kami muhammad bin sulaiman al mishhishi 100 surah yunus

Hasil pencarian tentang tentang+kesucian+orang+islam

ini, maka balaslah dengan melakukan perlawanan, karena dalam hal-hal yang menyangkut keutamaan dan kesucian...Dengan demikian, jika mereka menyerang kesucian-kesucian kalian, maka balaslah dengan penyerangan setimpal...Ketahuilah, sesungguhnya Allah penolong orang-orang yang bertakwa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku"....Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah...kamu (mau) masuk Islam"....Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta tentang Allah, padahal ia diajak...kepada agama kebenaran dan kebaikan: Islam....Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang terus menerus berada dalam kezaliman.
Wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari orang-orang musyrik--di mana kamu diperintahkan untuk memerangi...Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...jaminan keamanan kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang...agama Islam dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Apakah kalian melupakan bukti-bukti kekuasaan dan kesucian Allah sehingga tidak ingat dan terjerumus
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 13
dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa).
Mahasuci Allah dengan kesucian yang pantas bagi-Nya dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka tuduhkan
(Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini) diberi ilmu tentang ketauhidan dan Alquran (bahwasanya...tenanglah) yakni mantaplah (hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang...yang beriman kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 33
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan...janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian
Jika orang-orang musyrik, karena sikap sombongnya, enggan mematuhi perintahmu, kamu tidak perlu menyayangkan...Karena malaikat-malaikat yang berada di hadirat kesucian-Nya, dengan tulus dan tidak bosan-bosan, selalu
Mereka dipilih sebagai keluarga suci, yang mewarisi kesucian, kelebihan dan kebaikan turun temurun.
Maka, setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang Muslim atau selain mereka, sekelompok mereka...melanggarnya, karena sebagian besar dari mereka tidak mempercayai kemuliaan dan kesucian perjanjian
berhasrat untuk memberi petunjuk kepada kaummu, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan semua orang...yang kamu cintai ke dalam agama Islam....Allahlah yang memberi petunjuk keimanan kepada orang yang dapat menerima dan memilih petunjuk di antara...Dialah yang mengetahui, dengan ilmu yang tiada bandingannya, tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam...barisan orang-orang yang diberi petunjuk.
tetap menangguhkan siksa itu, sebab dalam ilmu-Nya yang terahasiakan, akan banyak dari kalangan mereka orang-orang...dimuliakan Allah, karena mereka telah mengotori kesuciannya dengan paham-paham syirik yang ada sebelum Islam...Sementara di sana masih ada kalangan yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan kesucian masjid itu,...yaitu orang-orang Mukmin yang taat kepada Allah....Akan tetapi, kebanyakan orang yang menyekutukan Allah tidak mau memahami agama dan mengerti kedudukan
Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kebohongan--yang jauh dari petunjuk Allah--terhadap 'A'isyah...r. a., istri Rasulullah saw., ketika menyebarkan isu negatif tentang dirinya, adalah sekelompok orang...Di samping itu, peristiwa itu juga menunjukkan kesucian orang-orang yang tak bersalah yang disakiti.
Jika para musuh itu datang memasuki kota dari segala penjuru, kemudian mereka meminta kepada orang-orang...munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam (murtad) dan berbalik memerangi orang-orang...Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur waktu.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Apakah orang-orang kafir itu mengatakan, "Muhammad telah membuat kebohongan tentang Allah."...Lalu Dia juga akan menghapuskan kesyirikan dan mengokohkan Islam dengan wahyu yang diturunkan kepada
(Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu) yaitu menangguhkan kesucian bulan haram tersebut kepada...Mereka biasa mengakhirkan kesucian bulan Muharam, bilamana waktu bulan Muharam tiba sedangkan mereka...masih dalam peperangan, maka mereka memindahkan kesucian bulan Muharam kepada bulan Safar (adalah menambah...ditetapkan Allah dalam bulan Muharam itu (disesatkan) dapat dibaca yadhallu dan dapat pula dibaca yadhillu (orang-orang...itu) sehingga mereka menduganya sebagai perbuatan yang baik (Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)...maksudnya mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang kafir.
Jadikanlah bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya...untuk memeluk Islam....(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Sesudah itu Allah menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir...karena masuk Islam (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Hal tersebut terjadi sesudah kemenangan atas kota Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang...kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan...yang lurus (Islam).
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...(Hai orang-orang beriman!...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam
(Tentang orang-orang yang berdosa) tentang keadaan orang-orang yang berdosa, lalu mereka berkata kepada...ahli neraka sesudah orang-orang yang bertauhid dikeluarkan daripadanya:
(Yaitu orang-orang yang telah menjadikan kitab bacaan) yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka...Menurut pendapat orang lain dikatakan, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang menguasai...jalan-jalan yang menuju ke Mekah dengan maksud untuk menghalang-halangi manusia masuk Islam....Sebagian dari mereka mengatakan tentang Alquran, bahwa Alquran itu adalah sihir; sebagian lainnya mengatakan
pada diri kalian ketika kalian berusaha membujuk Yûsuf agar ia terlena dan lengah akan kemurnian dan kesucian...Mereka menjawab, "Allah Mahasuci dari sifat lupa terhadap hamba-Nya sehingga kesucian sang hamba tercemari...Aku tegaskan di sini bahwa ia adalah orang yang jujur.