Paling Sering Dicari

1 Dasar-dasar perekonomian 2 ikhlas 3 ali imran ayat 191 4 riba 5 Surga 6 Sedekah 7 Allah swt memberi azab penduduk desa madyan berupa 8 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 9 Puasa syawal 10 Ayat nyata dalam dada 11 Hadist tentang toleransi 12 Nabi meninggal 13 kebutuhan makanan yang baik 14 surat+AL-A'la+ayat+14 15 Kasih sayang 16 al maidah ayat 3 17 ali+imran+191 18 maryam 19 rezeki 20 Hadist riwayat ahmad no 20.011 21 Dan kamu tidak dapat menghendaki 22 Tidak ada pilihan bagi 23 al maidah ayat 1 24 Ali imran 25 an nisa ayat 34 26 Tidur setelah Subuh 27 Malaikat 28 Jibril 29 bidara 30 Allah+menjadikan+manusia+sempurna 31 AL-QASAS AYAT 56 32 harga diri 33 an nisa ayat 58 34 hutang 35 ar rum ayat 30 36 ali imran 92 37 al mujadalah ayat 11 38 bulan 39 an-nisa' ayat 17 40 ibrahim 41 An nahl ayat 90 42 Ali Imran 8 43 an nisa ayat 15 44 surah al isra ayat 32 45 Makna yang terkandung dalam surah hud ayat 120 46 Surat Al-Insyiqaq ayat 10 47 an nur ayat 2 48 Al+Hijr+94 49 mati 50 zalim 51 surah+yusuf+ayat+12 52 Kiblat 53 al+maidah+ayat+122 54 dalil sholat dalam keadaan darurat 55 Surah Muhammad ayat 2 56 Al hadid ayat 3 57 almujadalah+ayat+11 58 Al Anfaal ayat 17 59 Al maidah ayat 38 60 Surat+al+baqarah+ayat+153 61 Qaf ayat 16 62 Sholat 63 Sebaikbaik hadiah adalah doa 64 Al isra ayat 49 65 Surat As-Saff Ayat 6 66 Quran+Allah memberi yang terbaik 67 Maryam 31 68 Ar Rahman 69 zikir 70 Ali imran 130 71 Ali+Imran+193 72 Ali+Imran+85 73 Suray+alkausar+ayat+3 74 Allah tahu yang terbaik 75 al-baqarah ayat 186 76 at-taubah ayat 36 77 Nikah 78 al maidah ayat 32 79 akhlak 80 Hadits Muslim Nomor 1164 81 Barangsiapa yang puasa Ramadhan karena iman dan harapan pahala akan diampuni dosanya 82 Atau kah mereka tercipta tanpa asal usul, atau kah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?. Atau kah 83 AL Imran 193 84 penciptaan langit dan bumi 85 yusuf 72 86 Maut 87 surat yusuf 88 al isra ayat 23 89 Perhatikan q.s an nisa ayat 146 berikut 90 al baqarah ayat 282 91 Siapa yang mengganti agamanya 92 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 93 Surat al fil 94 Kafir 95 luqman 13 96 kebutuhan makan yang baik 97 Al baqarah ayat 45 98 Allah muara amal 99 al-alaq ayat 1-5 100 Al ikhlas

Hasil pencarian tentang al+jumuah+ayat+9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ


9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al jumlah ayat 9?
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al...Al-Muddatstsir 9-10)
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun...9 Hijriyah ini.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi