Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 ali imran ayat 159 11 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 12 Zakat 13 Jibril 14 Injil 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Bumi bulat 17 al hujurat ayat 13 18 Zina 19 Rezeki 20 Ali imran 21 lokasi yang memudahkan 22 surah+fathir+ayat+18 23 mati 24 dalil+kitab+Zabur 25 surat+thaha+ayat+125 26 Al quran 27 surah ar-raf ayat 72 28 surat+thaha+ayat+126 29 al+maidah+ayat+47 30 Arsy 31 Ar rum ayat 41 32 al+hijr+22 33 ali imran 134 34 an nahl ayat 125 35 pertengkaran 36 al+ikhlas 37 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 38 Melindungi 39 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 40 ar rum ayat 21 41 kitab+zabur 42 hr+muslim+288 43 al maidah ayat 48 44 Surat-ad-dahr-ayat-23 45 AL HASYR AYAT 18 46 Jihad 47 Ayat ayat larangan zina 48 Saba' ayat 1 49 AS+SAJADAH+AYAT+6 50 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 51 Al-Ahzab ayat 33 52 Ali imran 110 53 al-imran 97 54 Al+Hasyr+ayat+7 55 Sulaiman 56 at taubah ayat 60 57 al kitab 58 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 59 at tahrim ayat 6 60 Ali imran 133 61 Takut kepada Allah 62 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 63 Perintah membaca Alquran secara tartil 64 Az Zumar ayat 53 65 an nisa ayat 58 66 Turunnya zabur 67 Al+Baqarah+ayat+287 68 Jin dan manusia 69 an nisa ayat 5 70 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 71 nikah 72 al+fatihah+ayat+5 73 QS. Al-Fatihah Ayat 3 74 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 75 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 76 penetapan harga 77 ath-thalaq+ayat+2 78 malaikat 79 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 80 surat yunus 81 Al hijr ayat 3 82 ibrahim ayat 32 83 ibadah 84 an-nur ayat 31 85 al ahzab ayat 59 86 motivasi kera 87 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 88 Yatim 89 Neraka 90 Kitab zabur 91 tanah 92 al+hijr+40 93 an nisa+ayat+65 94 al mujadalah ayat 11 95 al+mukmin+ayat+17 96 Berlomba lomba mengumpulkan harta 97 ali imran 159 98 al imran 139 99 ibrahim 35 100 Fitrah

Hasil pencarian tentang RISYWAH+DALAM+BAHASA+ARAB

terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 3
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
Al-Qur'ân itu diturunkan kepadamu melalui Jibrîl dalam bahasa Arab yang jelas makna dan petunjuknya,
(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar
Kalaupun, umapamanya, al-Qur'ân diturunkan kepada beberapa orang non Arab yang dapat berbicara bahasa...Arab, meskipun tidak fasih, yang mustahil dituduh dapat membuat al-Qur'ân,
(Sesungguhnya Kami menjadikan Alquran) maksudnya, Kami adakan Alkitab ini (bacaan yang berbahasa Arab...) atau memakai bahasa Arab (supaya kalian) hai penduduk Mekah (memahaminya) memahami makna-maknanya.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?
Dengan perkataan semacam ini, orang-orang kafir telah melakukan kezaliman dalam menghukumi dan melakukan...Sebab bahasa Ahl al-Kitâb yang mereka katakan telah membantu itu bukan bahasa Arab, sementara al-Qur'ân...menggunakan bahasa Arab yang jelas.
Kami sungguh-sungguh menjadikan kitab suci itu menggunakan bahasa Arab agar kalian dapat mengetahui kemukjizatannya
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat al-Qur'ân tidak diterangkan dengan bahasa...Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?"
(Ialah Alquran dalam bahasa Arab) ayat ini berkedudukan menjadi Hal Muakkidah atau kata keterangan yang
Kami menurunkan al-Qur'ân berbahasa Arab--bahasa mereka sendiri--yang tidak mengandung kelemahan, dengan
yang Nabi saw. pernah berkunjung kepadanya; lalu Allah swt. menyanggah melalui firman-Nya: (Padahal bahasa...logat (yang mereka tuduhkan) mereka sangkakan (kepada Muhammad) bahwa ia belajar daripadanya (adalah bahasa...ajam sedangkan ini) yakni Alquran ini (adalah dalam bahasa Arab yang terang) memiliki kejelasan dan...kefasihan, maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing?
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab.
ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam...bahasa Arab) lafal Qur-aanan berikut sifatnya menjadi Haal atau kata keterangan keadaan dari lafal Kitaabun...berta'alluq kepada lafal Fushshilat (yang mengetahui) artinya, bagi mereka yang mengerti, yaitu orang-orang Arab
(Sesungguhnya Kami mudahkan ia) Kami mudahkan Alquran itu (dengan bahasamu) dengan bahasa Arab supaya...orang-orang Arab dapat memahaminya darimu (supaya mereka mendapat pelajaran) supaya mereka dapat mengambilnya
(Dan demikianlah) penurunan itu (Kami telah menurunkannya) Alquran itu (sebagai peraturan dalam bahasa...Arab) yaitu dengan memakai bahasa Arab, yang dengannya engkau putuskan hukum-hukum di antara manusia...(Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka) hawa nafsu orang-orang kafir, dalam hal apa yang mereka
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 7
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada
Seperti penjelasan yang benar inilah--sebagaimana telah lalu dalam surat ini berupa pengagungan Allah..., kisah Mûsâ dan berita tentang hari kiamat--Allah menurunkan al-Qur'ân dalam bahasa Arab yang jelas,
Kitab suci ini merupakan bacaan dalam bahasa Arab yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mengetahui
(Dan jika Kami jadikan ia) yakni Alquran itu (suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab tentu mereka...(Apakah) patut Alquran (dalam bahasa asing sedangkan) nabi (adalah orang Arab) Istifham atau kata tanya
menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada edisi bahasa...Arab terdapat kesalahan.
(Dengan bahasa Arab yang jelas) yang terang.
Sebab, kitab suci ini diturunkan kepadamu dengan bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab.
(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa...kalian) maksudnya dengan bahasa yang berlainan, ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Ajam serta...berbagai bahasa lainnya (dan berlain-lainan pula warna kulit kalian) di antara kalian ada yang berkulit